REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Kierowcy 18-kołowcem przez Amerykę. O historii zawodowej kierowcy. Odcinek 4

18-kołowcem przez Amerykę. O historii zawodowej kierowcy. Odcinek 4

-

Coraz większa cześć biznesu transportowego korzysta z programu PSP. Jeżeli ten skrót nic ci nie mówi, to koniecznie przeczytaj ten artykuł. Zdobywanie przez pracodawców informacji o kierowcach przy pomocy PSP to już niemal standard.

fot.All About Trucks, Inc.
fot.All About Trucks, Inc.

REKLAMA

W czerwcu 2013 roku Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) wprowadziła program Compliance, Safety, Accountability (CSAang. praworządność, bezpieczeństwo, odpowiedzialność), który umożliwia lepsze monitorowanie kierowców i egzekwowanie przepisów drogowych. Program opiera się na siedmiu filarach, a każdy z nich dotyczy osobnego aspektu bezpieczeństwa drogowego. W ramach każdego filaru naliczane są punkty karne.

Na przykład, jeżeli kierowca zostanie zatrzymany za przekroczenie szybkości, a przy okazji policjant przeprowadzi inspekcję ciężarówki, to za każde uchybienie zostaną przyznane punkty karne. Punkty te idą zarówno na konto kierowcy, jak i jego firmy. Jeżeli liczba punktów dojdzie do granicy określonej przez Departament Transportu (DOT), to trzeba się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

Z programu korzystają zarówno agenci DOT, spedytorzy, jak i pośrednicy. Każdy pojazd dostawczy stający na wadze (żargonowe określenie na punkt pomiarowy – weigh station) jest sprawdzany. Gdy ma dużo punktów karnych CSA, podlega z reguły dalszej inspekcji, co może skutkować koniecznością naprawy sprzętu albo odsunięciem kierowcy od pracy na określoną liczbę godzin (OOS – out of service). Wszystko to opóźnia dostawę towaru, dlatego pośrednicy i spedytorzy preferują firmy z dobrą historią CSA.

Ponieważ największy wpływ mają na nią sami kierowcy, FMCSA, by pomóc firmom transportowym, a zarazem wyeliminować najbardziej niebezpiecznych kierowców, stworzyło Pre-Employment Screening Program (PSP; ang. sprawdź, zanim zatrudnisz). Narzędzie to umożliwia wgląd w historię zawodową kierowców ciężarówek, dzięki czemu pracodawca może dokonać lepszego wyboru przyszłego współpracownika. Jednocześnie program mobilizuje do bezpieczniejszego zachowania na drogach.

fot.All About Trucks, Inc.
fot.All About Trucks, Inc.

PSP powstał w maju 2010 roku. Zawiera dane dotyczące wypadków drogowych (crash data) z ostatnich pięciu lat oraz dane inspekcji drogowych (road inspection) z ostatnich trzech lat. System nie pozwala kierowcy przenieść się z firmy do firmy z czystym kontem, jeżeli w przeszłości naruszył prawo.

Należy dodać, ze pracodawcy mogą weryfikować historię zawodową tylko za zgodą kierowcy (on sam może ją sprawdzić kiedykolwiek ma taka potrzebę). Zgoda musi być w formie pisemnej, a firma transportowa nie może udostępniać danych osobom trzecim. Czuwa nad tym FMCSA wraz z komórką NIC (National Information Consortium Technologies), która została stworzona wyłącznie do obsługi tego systemu. Koszt uzyskania kopii danych to 10 dolarów. Można ją pobrać z rządowej strony: www.psp.fmcsa.dot.gov.

NIC jest również odpowiedzialny za aktualizację danych. W większości stanów następuje to raz w miesiącu i jest zależne od informacji podanych przez FMCSA i jej stanowych partnerów.

Rządowe statystyki mówią o corocznym wzroście użytkowników programu PSP. Ostatnie badania przeprowadzone przez FMCSA wskazują, że w firmach regularnie korzystających z PSP liczba wypadków spadła średnio o 8 procent, a aż o 17 procent liczba kierowców odesłanych na przymusowy odpoczynek (OOS – out of service). Jak widać, PSP spełnia swoją rolę w promowaniu bezpieczeństwa na drogach. My również zachęcamy do posługiwania się tym narzędziem. W ten sposób wyeliminujemy kierowców, którzy nie powinni wykonywać tego zawodu, a co za tym będziemy czuć się bezpieczniej na naszych autostradach.

Kolejny odcinek już za tydzień.

Szerokiej drogi!

All About Trucks

www.allabouttrucks.us

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks