REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna porady prawne Zanim pożyczysz pieniądze

Zanim pożyczysz pieniądze

-

fot.InspiredImages/pixabay.com
fot.InspiredImages/pixabay.com

Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Niejednokrotnie stajemy wobec decyzji co do pożyczenia pieniędzy rodzinie lub znajomym. Krępujemy się odmówić, a kiedy już się zgodzimy, uważamy za niestosowne postawienie konkretnych warunków pożyczki czy spisanie umowy.

REKLAMA

Tymczasem czasami odmowa udzielenia pożyczki może być najsłuszniejszą decyzją. Jeżeli bank odmówił komuś kredytu, tym bardziej odmówić powinieneś i ty. Banki i inne instytucje kredytowe są od pożyczania pieniędzy, a jeżeli odmówią, zwykle mają ku temu dobry powód. Jeżeli natomiast decydujesz się pożyczyć pieniądze, a zwrot ich jest dla ciebie ważny, to koniecznie załatw sprawę formalnie i zabezpiecz się na wypadek gdyby dłużnik nie mógł lub chciał oddać należności.

Pierwszym i w sumie oczywistym krokiem jest szczegółowe omówienie warunków pożyczki i jej spłaty. Pożyczka jest w świetle prawa umową, według której pożyczkodawca (wierzyciel) zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy, czyli dłużnika, pewną kwotę pieniędzy. Pożyczkobiorca natomiast zobowiązuje się zwrócić tę kwotę na określonych warunkach i w określonym terminie.

Zacznij od ustalenia dokładnych dat spłaty rat oraz datę, do kiedy pożyczka ma być spłacona w całości. Ustal, w jaki sposób dłużnik będzie zwracać pieniądze – preferowane są spłaty czekami z poświadczeniem (ang. cashier’s checks lub money orders) albo przelewem, gdyż taka forma zapłaty jest dla obu stron dowodem. Co więcej, ustal czy pożyczka będzie obejmować odsetki i na jaki procent i czy będziesz pobierać karne odsetki oraz dodatkowe opłaty za zwłokę ze spłatą. Warto uwzględnić, w jaki sposób będziesz egzekwować umowę, i zastrzec, że jeśli dłużnik nie odda na czas pieniędzy, będzie odpowiedzialny za zapłatę kosztów poniesionych za wynajem adwokata i złożenie sprawy do sądu.

Drugim krokiem jest spisanie ustalonych warunków umowy w dokumencie o nazwie Promissory Note. Mimo że w stanie Illinois umowy zawarte ustnie są zwykle prawomocne, umowę warto spisać, nawet jeżeli mamy do siebie zaufanie. Forma pisemna jest bowiem zabezpieczeniem na wypadek sporu i na jej podstawie zdecydowanie łatwiej będzie można udowodnić w sądzie udzielenie pożyczki i jej warunki.

Umowa może być spisana odręcznie, ale musi być oczywiście podpisana przez dwie strony i jeśli mamy taką możliwość, potwierdzona przez notariusza. W odróżnieniu od Polski, w Stanach Zjednoczonych podpis notariusza tylko poświadcza tożsamość osób podpisujących umowę, dlatego jest to zwykle niedrogie i łatwe do załatwienia.

Spisana umowa nie musi być nigdzie rejestrowana, chyba że pożyczka jest pod zastaw nieruchomości dłużnika. W przypadku pożyczki pod zastaw lub w razie dużych kwot, warto zaciągnąć porady prawnika.

Alternatywą udzielenia prywatnej pożyczki może być poręczenie komuś pożyczki w banku lub innej instytucji kredytowej, pamiętając że poręczyciel jest odpowiedzialny za zwrot należności na równi z pożyczkobiorcą.

Paulina Garga-Chmiel

garga_chmiel
jest adwokatem w chicagowskiej kancelarii Chuhak & Tecson, P.C. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze w Chicago Kent College of Law. Jej praktyka obejmuje prawo bankowe, finansowe i handlowe. Posiada także praktyczną wiedzę na temat procesów restrukturyzacji i postępowań upadłościowych i naprawczych (bankruptcy) oraz windykacji należności.
Chuhak & Tecson, P.C.
30 South Wacker Drive Suite 2600, Chicago, Illinois 60606
Tel. (312) 849-4132
(312) 444-9300
pgarga@chuhak.com
www.chuhak.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks