0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaporady prawneWygrałeś zwrot długu i co dalej?

Wygrałeś zwrot długu i co dalej?

-

fot.geralt/pixabay.com
fot.geralt/pixabay.com

Sprawa sądowa została rozstrzygnięta na twoją korzyść; sąd wydał orzeczenie nakazujące twojemu dłużnikowi zapłatę konkretnej sumy pieniężnej. Co teraz?

REKLAMA

Nie powinno dla nikogo być zaskoczeniem, że odpowiedzialność za wyegzekwowanie orzeczenia sądowego spada na wierzyciela. Niewyegzekwowane orzeczenie prawne to tylko kawałek papieru, często kosztownego, ważne przez siedem lat. Na szczęście procedura wszczęcia postępowania egzekucyjnego tego typu orzeczenia w Illinois jest stosunkowa prosta, skuteczna i niedroga.

Istnieje wiele skutecznych sposobów, aby wyegzekwować orzeczenie sądowe. Zazwyczaj proces zaczyna się od złożenia Citation to Discover Assets, czyli wezwania nakazującego ujawnienie pełnego stanu majątkowego dłużnika. Na podstawie złożonego w sądzie Citation to Discover Assets dłużnik, jego bank, pracodawca, lub osoby trzecie, do których skierowane jest wezwanie, są zobowiązane do stawienia się w sądzie i odpowiedzenia na pytania dotyczące majątku dłużnika, stanu jego kont bankowych, gotówki, nieruchomości, przedmiotów wartościowych lub innego majątku, w którym dłużnik ma udziały. Zwykle pozew sądowy musi być osobiście dostarczony dłużnikowi przez szeryfa lub przez osobę wyznaczoną do tego przez sąd (ang. special process server). W przypadku wezwania skierowanego do osób trzecich, np. banku, dokumenty mogą być wysłane pocztą poleconą z dowodem nadania, natomiast dłużnik może zostać powiadomiony trzy dni później zwykłą pocztą.

Co bardzo istotne, złożone Citation to Discover Assets, podczas gdy postępowanie jest w toku, działa jako forma zastawu na majątek dłużnika, uniemożliwiając mu pozbycia się majątku przez przekazanie go komuś innemu lub wydawanie pieniędzy z konta, a w przypadku banku, wypłacenia dłużnikowi jakichkolwiek funduszy z jego konta.

Jeśli dowiemy się, że dłużnik posiada majątek, wówczas powód ma prawo zwrócić się do sądu, aby nakazał przekazanie mu tego majątku. W przypadku gotówki w banku, instytucja ta jest zobowiązana wystawić czeka powodowi na daną sumę. Natomiast, jeśli dłużnik posiada wartościowe przedmioty, zwykle zostają one przekazane szeryfowi do sprzedania na aukcji, a dochody ze sprzedaży zostają przekazane powodowi. Co więcej, jeśli podczas postępowania dowiemy się, że jakaś osoba lub instytucja jest winna pieniądze dłużnikowi, powód może wystąpić o nakaz zapłacenia powodowi tych pieniędzy w całości lub w określonych ratach.

Drugim skutecznym sposobem wyegzekwowania orzeczenia jest złożenie wniosku o potrącenie zarobków dłużnika bezpośrednio przez pracodawcę. Po złożeniu postępowania, zostaje do pracodawcy wysłany nakaz potwierdzenia zatrudnienia dłużnika i jego zarobków (ang. Wage Deduction Summons). Na podstawie odpowiedzi pracodawcy sąd wydaje nakaz potrącenia pensji (ang. Wage Deduction Order). Jak nazwa wskazuje, dokument ten nakazuje odprowadzenie określonej części procentowej pensji dłużnika w celu spłacenia pełnej kwoty roszczenia zarządzonej wyrokiem. W Illinois zajęciu podlega 15 proc. zarobków netto (zarobki minus podatki i obowiązkowe odliczenia) lub suma po odliczeniu minimalnej stawki obowiązującej w stanie Illinois (lub federalnej) pomnożona przez 45. Dochody z Public Aid, Social Security, zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia dla weteranów, worker’s compensation, alimenty oraz emerytura, nie podlegają potrąceniu. Z perspektywy pracodawcy ważnym jest by wiedzieć, że jeśli nie odpowie na Wage Deduction Summons, powód może zwrócić się do sądu o wydanie orzeczenia, na mocy którego pracodawca będzie winien powodowi cała sumę jaką zalegał mu dłużnik.

Na stronie sądu okręgowego powiatu Cook (www.cookcountyclerkofcourt.org) możemy znaleźć gotowe formularze do wypełnienia, jeśli naturalnie czujemy się na siłach samemu wnieść wniosek do sądu; są to: formularz CCG 0005 (Citation to Discover Assets), CCG 0648 (Citation to Discover Assets Notice) oraz CCG 0115 (Wage Deduction Notice), CCG N116 (Wage Deduction Summons) oraz CCM N050 (Affidavit for Wage Deduction Summons). Podobne formularze są również do znalezienia na stronach internetowych sądów okręgowych innych powiatów.

Jednak, jak z każdą sprawą sądową, warto skontaktować się z prawnikiem, który udzieli nam więcej informacji, wypełni odpowiednie druki lub też wniesie wniosek do sądu. Wiele kancelarii, w tym nasza, oferuje bezpłatne konsultacje. Doradzam, by z nich skorzystać, aby szybko i sprawnie odzyskać nasze należności.

Paulina Garga-Chmiel
garga_chmiel

jest adwokatem w chicagowskiej kancelarii Chuhak & Tecson, P.C. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze w Chicago Kent College of Law. Jej praktyka obejmuje prawo bankowe, finansowe i handlowe. Posiada także praktyczną wiedzę na temat procesów restrukturyzacji i postępowań upadłościowych i naprawczych (bankruptcy) oraz windykacji należności.
Chuhak & Tecson, P.C.
30 South Wacker Drive Suite 2600, Chicago, Illinois 60606
Tel. (312) 849-4132(312) 444-9300
[email protected]
www.chuhak.com

REKLAMA

2127099459 views

REKLAMA

REKLAMA

2127099476 views

REKLAMA

REKLAMA

2128895796 views

REKLAMA

2127099486 views

REKLAMA

2127099490 views

REKLAMA

2127099494 views