REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaporady prawneKiedy „proszę, oddaj” nie wystarczy

Kiedy „proszę, oddaj” nie wystarczy

-

fot.tpsdave/pixabay.com
fot.tpsdave/pixabay.com

Roszczenie o odzyskanie rzeczy zatrzymywanych bezprawnie jest zwykle długim i męczącym procesem. Wiele nieodebranych telefonów, stres i nieprzespane noce. Jednakże, gdy wiemy gdzie dokładnie znajdują się przedmioty, które chcemy odzyskać, możemy posłużyć się stosunkowo krótkim, niedrogim i uproszczonym procesem sądowym, który nosi angielską nazwę Replevin.

REKLAMA

Ogólnie mówiąc, przywłaszczenie polega na bezprawnym zatrzymaniu rzeczy wbrew woli ich właściciela. Zwykle sprawca przywłaszczenia wchodzi w posiadanie rzeczy w sposób legalny (np. wypożycza narty), a „karalne” zachowanie polega na chęci zachowania rzeczy dla siebie, pomimo istniejącego obowiązku zwrotu (np. umyślne nieoddanie nart do wypożyczalni po upływie terminu ich zwrotu). Przywłaszczenie dotyczy nie tylko rzeczy wypożyczonej, ale również rzeczy powierzonej osobie do wykonania określonego zlecenia (np. zatrzymanie przez malarza na własne potrzeby farb, powierzonych mu przez właściciela budynku do odmalowania ścian). Co więcej, przywłaszczenie może nastąpić przy odmowie dostarczenia kupionego przedmiotu (np. na aukcji internetowej) lub przy odmowie wydania przedmiotu wygranego w konkursie lub w loterii. W każdym z tych przypadków możemy domagać się zwrotu naszej własności przed sądem.

Aby móc założyć postępowanie sądowe, należy wiedzieć, gdzie znajdują się przedmioty, które chcemy odzyskać oraz znać ich dokładny opis. Jeśli jest to np. samochód, należy podać jego markę i rodzaj, a w miarę możliwości również numer VIN. Co więcej, pozew (ang. Replevin Complaint) musi przedstawić sytuację, która spowodowała konieczność złożenia powództwa – okoliczności przekazania posiadania przedmiotu, stosunek prawny łączący strony lub brak takiego stosunku (samowolne przejęcie posiadania), dowody na próbę polubownego załatwienia sporu – np. wezwanie do wydania rzeczy oraz dowody na to, że przedmiot roszczenia jest rzeczywiście naszą własnością (np. dowód zakupu lub umowę pomiędzy nami a pozwanym – w oparciu o którą wszedł w jej posiadanie). Dodatkowo, pozew musi jasno określić wartość przedmiotów, które próbujemy odzyskać, jako że wartość tych przedmiotów dyktuje opłatę (ang. Replevin Bond), którą musimy uiścić przy złożeniu nakazu sądowego do szeryfa, który będzie kontaktować się z pozwanym w kwestii odebrania przedmiotów. Sprawa powinna być wniesiona w sądzie okręgowym powiatu, w którym znajdują się rzeczy, które chcemy odzyskać, ze względu na to, że sąd musi mieć jurysdykcję do wydania nakazu o odebranie własności, a szeryf do przejęcia tych przedmiotów.

Po wniesieniu pozwu sąd wyznacza datę rozprawy, zwykle około 21 dni od złożenia postępowania. Pierwszym krokiem  jest oficjalne poinformowanie pozwanego o składanych mu zarzutach i dacie rozprawy. Awizo lub powiadomienie (ang. Notice of Hearing for the Issuance of an Order of Replevin) muszą być osobiście dostarczone pozwanemu przez szeryfa, przez special process server, lub wysłane pocztą z dowodem nadania. Po krótkiej rozprawie, jeśli sąd oznajmi, że powód udowodnił, że przedmioty żądania są jego własnością i są one bezprawnie przetrzymywane przez pozwanego, sąd wyda nakaz ich oddania (ang. Replevin Order). Nakaz należy niezwłocznie złożyć w biurze szeryfa powiatu, który wówczas uda się do miejsca, gdzie przetrzymywane są te przedmioty (jak określone w pozwie), aby je odebrać i przekazać właścicielowi. Jeśli jest to konieczne, szeryf może użyć siły, aby dostać się do miejsca przetrzymywania przedmiotów. Jeśli z jakiegoś powodu szeryf nie jest w stanie przejąć i przekazać własności, powód może starać się o orzeczenie pieniężne przeciwko pozwanemu o wartości przedmiotu sporu oraz o odszkodowanie za bezprawne jego przetrzymywanie.

Na stronie sądu okręgowego powiatu Cook (www.cookcountyclerkofcourt.org) możemy znaleźć gotowe formularze do wypełnienia, jeśli czujemy się na siłach samemu wnieść sprawę do sądu: formularz CCG 0018 Complaint in Replevin (pozew sądowy), CCG 0028 lub CGC0029A Order for Replevin (nakaz sądowy) oraz CCM 0062 Notice of Hearing for the Issuance of an Order of Replevin (powiadomienie). Podobne formularze są również do znalezienia na stronach internetowych sadów okręgowych innych powiatów. Jednak, jak z każdą sprawą sądową, warto skontaktować się z prawnikiem, który udzieli nam więcej informacji lub przeprowadzi sprawę w naszym imieniu.

Paulina Garga-Chmiel
jest adwokatem w chicagowskiej kancelarii Chuhak & Tecson, P.C. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze w Chicago Kent College of Law. Jej praktyka obejmuje prawo bankowe, finansowe i handlowe. Posiada także praktyczną wiedzę na temat procesów restrukturyzacji i postępowań upadłościowych i naprawczych (bankruptcy) oraz windykacji należności.
Chuhak & Tecson, P.C.
30 South Wacker Drive Suite 2600, Chicago, Illinois 60606
Tel. (312) 849-4132    (312) 444-9300
[email protected]      www.chuhak.com

REKLAMA

2123318612 views

REKLAMA

REKLAMA

2123318629 views

REKLAMA

REKLAMA

2125114949 views

REKLAMA

2123318639 views

REKLAMA

2123318645 views

REKLAMA

2123318649 views