0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaporady prawneJakie decyzje muszę podjąć przed przygotowaniem testamentu?

Jakie decyzje muszę podjąć przed przygotowaniem testamentu?

-

fot.pexel
fot.pexel

Testament jest dokumentem, który nabiera mocy prawnej po śmierci spadkodawcy. Dlatego jest bardzo ważne, by się zastanowić nad poniższymi szczegółami:

REKLAMA

Kto będzie moim spadkobiercą?
Jak mam rozporządzić moim majątkiem?
Kto będzie opiekunem moich małoletnich dzieci?
Kto będzie rozporządzał moim majątkiem, jeśli moje dzieci nie są jeszcze dorosłe?
Czy muszę stworzyć fundusz spadkowy, aby uniknąć sądu spadkowego?
Kto będzie wykonawcą mojego testamentu?
Czy potrzebujemy testament?

Często zadawane mi pytania dotyczą procedury ominięcia sporządzania testamentu albo funduszu spadkowego. Przykładowo para małżeńska posiada nieruchomość; ich nazwiska figurują na akcie własności. Ta sama para posiada konta, na których oboje są wyznaczeni jako równoprawni właściciele. Co w takiej sytuacji?

Należy pamiętać, że trzymanie majątku we współwłasności (ang. joint ownership) jest pomocne, ale nie jest absolutnym zabezpieczeniem przed sądem spadkowym. W momencie, kiedy coś się stanie obojgu małżonkom, wówczas majątek nie jest w ogóle zabezpieczony przed sądem spadkowym. Gdy śmierć dotyka obojga małżonków i nie ma wyznaczonego spadkobiercy, sąd spadkowy musi taką sprawę rozpatrzeć, aby wyznaczyć prawowitych spadkobierców.

W przypadku, kiedy dzieci są małoletnie i zostają bez rodziców, w przypadku braku zapisu testamentowego, mogą trafić do tymczasowej opieki społecznej, a majątek małżeństwa musi przejść przed sąd spadkowy, aby został przekazany dzieciom. Jeśli posiadamy testament, który wyznacza opiekunów dzieci oraz majątku po śmierci rodziców, taka procedura nie będzie potrzebna.

Kolejnym przykładem jest utrata po śmierci prawa do własności nieruchomości, którą posiadamy za życia z członkiem rodziny (ale nie małżonkiem) we współwłasności. Na przykład siostra z bratem, czy matka z córką posiadają nieruchomość, której są prawnymi współwłaścicielami. Po śmierci jednego z właścicieli nieruchomość przechodzi na drugiego właściciela. Analogicznie, jeśli brat umiera, a siostra pozostaje przy życiu, prawo do własności przechodzi automatycznie na siostrę. W ten sposób inni spadkobiercy brata mogą stracić jakiekolwiek prawa do rzeczonej nieruchomości po śmierci brata. Czyli, jeśli brat pozostawił po sobie żonę z dziećmi, one mogą stracić prawo do otrzymania tego spadku po nim. Ten problem można rozwiązać stwarzając fundusz spadkowy, który zabezpieczy nieruchomość. Po śmierci któregoś z rodzeństwa prawo do własności jest przekazywane według warunków funduszu.

Fundusz spadkowy (Trust) jest dokumentem, który służy jako instrukcja woli zmarłego. Takie instrukcje są przekazane wykonawcom funduszu i informują o tym, jak rozporządzić majątkiem po śmierci. Majątek może być rozporządzany natychmiast albo może służyć kilku pokoleniom, na przykład dzieciom czy wnukom. W zależności od potrzeb fundusz może być również spisany w celu ochrony przed kredytobiorcami.

Kasia Kaczmarczyk

kasiakaczmarczyk
Kasia Kaczmarczyk jest adwokatem licencjonowanym przez stan Illinois. Jest także sekretarzem Zarządu Rady Adwokatów Polsko-Amerykańskich w Chicago.
tel. (773) 818-6655

REKLAMA

2118670489 views

REKLAMA

REKLAMA

2118670595 views

REKLAMA

REKLAMA

2120466952 views

REKLAMA

2118670672 views

REKLAMA

2118670734 views

REKLAMA

2118670792 views