REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Na bieżąco Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na Radzie Praw Człowieka ONZ

Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na Radzie Praw Człowieka ONZ

-

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek na forum Rady Praw Człowieka ONZ wezwał władze Białorusi do odejścia od polityki ucisku na rzecz dialogu, a władze Rosji do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Społeczność międzynarodowa nie może milczeć – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda wziął w poniedziałek udział w debacie Rady Praw Człowieka ONZ, która ze względu na trwającą pandemię Covid-19 odbyła się w formie wideokonferencji.

REKLAMA

2147483647 clicks

Prezydent podkreślił, że rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i próby jego powstrzymania stanowią najpilniejsze wyzwanie dla społeczności międzynarodowej. “Pandemia pokazała, że żadne społeczeństwo ani żaden kraj, biedny czy bogaty, i żadna część świata nie jest odporna na jej negatywny wpływ i skutki uboczne” – powiedział.

Zwrócił uwagę, że Covid-19 podniósł kwestię opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego do rangi podstawowych praw człowieka. Wskazywał ponadto, że nie możemy pozwolić, aby pandemia przyczyniła się do jeszcze większego wykluczenia w świecie, do podziału na bogatych i biednych.

Duda zaznaczył, że – jako przywódca państwa leżącego w Europie Środkowej – chce zwrócić uwagę na sytuację w krajach graniczących z Polską: na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie. Podkreślił, że po wyborach prezydenckich tysiące Białorusinów wyszły na ulice, aby skorzystać z przysługujących im podstawowych demokratycznych praw. “Skala represji ze strony białoruskiego reżimu, która nastąpiła później, była wręcz alarmująca” – mówił prezydent.

Podkreślił, że w tej sytuacji społeczność międzynarodowa nie może milczeć, a każdy kraj musi wypełniać swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka. “Wzywam władze białoruskie do odejścia od polityki ucisku na rzecz polityki dialogu” – powiedział prezydent.

Duda zwrócił jednocześnie uwagę, że “Białoruś nie jest jedynym krajem w naszym regionie, którego władze stosują represje polityczne wobec swojego społeczeństwa”. Jak podkreślił, “dobitnie pokazała to Federacja Rosyjska w masowych zatrzymaniach pokojowych demonstrantów, którzy zebrali się, aby wyrazić swoje poparcie dla Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników”.

“Nie są oni znani z imienia i nazwiska, a ich los w wielu przypadkach pozostaje nieznany, ale bazując na naszym doświadczeniu możemy ocenić, że może być on tragiczny” – powiedział prezydent.

W jego opinii, “przywracanie podejścia +business-as-usual+ w stosunkach z Rosją i oczekiwanie, że wpłynie ono na zachowanie Kremla, jest naiwne”. “Nie na tym polega właściwy dialog. Właściwy dialog oznacza konieczność przestrzegania pewnych standardów a w przypadku Rosji te standardy się nie poprawiają, lecz ulegają pogorszeniu” – powiedział prezydent.

“Wzywam władze rosyjskie do wywiązania się ze swoich zobowiązań międzynarodowych i uwolnienia Aleksieja Nawalnego oraz jego aresztowanych zwolenników” – oświadczył.

Duda wskazywał, że społeczność międzynarodowa “powinna również nadal zwracać baczną uwagę na fatalną sytuację w zakresie praw człowieka na terytoriach Ukrainy znajdujących się pod kontrolą rosyjskich sił okupacyjnych lub wspieranych przez Rosję separatystów”.

“Polska jednoznacznie potwierdza swoje poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach” – powiedział Duda.

W swym wystąpieniu prezydent mówił też m.in. o kwestii prześladowań religijnych. “Należy podkreślić, że wolność religii i wyznania jest jednym z podstawowych praw człowieka i wymaga ochrony na całym świecie. Naruszanie tego podstawowego prawa powinno być skuteczniej zwalczane przez społeczność międzynarodową” – powiedział Duda.

Podkreślił, że Polska jest szczególnie zaniepokojona nasilającym się zjawiskiem dyskryminacji i prześladowań religijnych chrześcijan i innych mniejszości religijnych. Przypomniał, że w 2019 r. Zgromadzenie Ogólne ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

“Polska angażuje się również w ochronę grup wrażliwych, w tym dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Musimy bronić tych, którzy nie są w stanie obronić się sami. Musimy dążyć do solidarności” – powiedział prezydent.

Duda poruszył też kwestię wolności słowa. “Musimy zadbać o to, by w dobie rewolucji cyfrowej taką pozostała. Dlatego zadaniem, które stoi przed nami, jest budowanie otwartej sfery publicznej w domenie cyfrowej” – powiedział.

Polska została wybrana do Rady Praw Człowieka na kadencję obejmującą lata 2020-2022, w października 2019 r., uzyskując 124 głosy podczas głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.(PAP)

REKLAMA

2131834050 views

REKLAMA

REKLAMA

2131834065 views

REKLAMA

REKLAMA

2133630385 views

REKLAMA

2131834075 views

Maya Woroszyło

Lusia Planica

Zuzanna Ochwat

Alexander Kubiak

Maximilian Ostrowski

REKLAMA

2131834078 views

Patrick Jerabek

Mateusz Boksa

Hubert Dybiński

Sebastian Skoczeń

Patrycja Szot

REKLAMA

2131834082 views