REKLAMA

2130726145 views

REKLAMA

2130726144 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaWstrzymanie decyzji dot. przejęcia Polska Press – niezaskarżalne

Wstrzymanie decyzji dot. przejęcia Polska Press – niezaskarżalne

-

Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymujące wykonanie decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen jest niezaskarżalne – poinformował we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie.

W poniedziałek po południu Biuro RPO informowało, że sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Informację o takim rozstrzygnięciu sądu RPO uzyskał telefonicznie w poniedziałek w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie, w XVII Wydziale – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
We wtorek przed południem warszawski sąd okręgowy w krótkim komunikacie potwierdził tę informację. “Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (…) wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie” – głosi ten komunikat. Dodano w nim, że “powyższe postanowienie jest niezaskarżalne”.

REKLAMA

SO w komunikacie przywołał przepis Kodeksu postępowania cywilnego mówiący, że “w przypadku wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy”.

5 marca br. informowano, że RPO odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego br. RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK.

Wówczas informowano, że dodatkowo – w oddzielnym wniosku – RPO chciał też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do czasu rozstrzygnięcia głównego odwołania. (PAP)

REKLAMA

2126393995 views

REKLAMA

REKLAMA

2126394012 views

REKLAMA

REKLAMA

2128190332 views

REKLAMA

2126394022 views

REKLAMA

2126394026 views

REKLAMA

2126394030 views