REKLAMA

2130349249 views

REKLAMA

2130349248 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaW poniedziałek SN orzeknie ws. ważności wyborów parlamentarnych

W poniedziałek SN orzeknie ws. ważności wyborów parlamentarnych

-

Na poniedziałek 23 grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego wyznaczyła termin podjęcia uchwały w sprawie ważności wyborów do Sejmu i Senatu z 13 października br. – przekazał PAP we wtorek zespół prasowy SN.

“Rozprawa w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyznaczona została na godz. 12.00 w dużej sali rozpraw im. Stanisława Dąbrowskiego” – powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

REKLAMA

Jak poinformował Michałowski, do Sądu Najwyższego wpłynęło 278 protestów wyborczych. Według danych zebranych po rozpoznaniu tych protestów – 10 zostało uznanych za zasadne, lecz stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów.

W listopadzie SN informował, że uznał za zasadny protest wyborczy w sprawie wyborów do Senatu w okręgu nr 2 (Jelenia Góra), ale wskazał przy tym, że stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu na wynik wyborów. Chodziło o złe logo na kartach przy nazwisku jednego z kandydatów.

Również w listopadzie SN uznał za zasadny protest dotyczący głosowania w jednej z obwodowych komisji w Szczebrzeszynie w wyborach do Sejmu. SN ocenił jednak, że stwierdzone naruszenia pozostają bez wpływu na wynik wyborów.

Jak wyjaśniał wówczas Michałowski, “protest został wniesiony przez kandydata Koalicji Obywatelskiej startującego do Sejmu RP w tym okręgu”. “W proteście wskazywał on na nieprawidłowości w liczeniu głosów w jednej z komisji wyborczych nieopodal Szczebrzeszyna, w Wiejskim Klubie Kultury w Kawęczynie” – wyjaśnił.

“Z protokołu komisji wynikało, że kandydat otrzymał zero głosów, a jak wskazuje wnoszący protest, zarówno on, jego rodzina i grupa przyjaciół, którzy uczestniczyli w grzybobraniu, w sumie około 20 osób – wszyscy głosowali w tej komisji i oddali swoje głosy na niego” – mówił Michałowski.

Zarzuty w przypadku 15 protestów były niezasadne. 247 protestów wyborczych SN pozostawił bez dalszego biegu. Sześć protestów zostało załatwionych w inny sposób, np. umorzono postępowanie, zwrócono protest w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych.

Zgodnie z przepisami po rozpoznaniu wszystkich protestów – na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz wydanych na posiedzeniach opinii w sprawie poszczególnych protestów – SN rozstrzyga o ważności wyborów. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

Według obowiązującej procedury protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu i do Senatu można wnosić na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez PKW w Dzienniku Ustaw RP.

Jak informował SN, w proteście wyborczym należy sformułować konkretne zarzuty wskazujące, jakie przepisy Kodeksu wyborczego i w jaki sposób zostały naruszone albo jakie przestępstwo przeciwko wyborom zostało popełnione. W proteście wnoszący powinien przedstawić lub wskazać konkretne dowody, na których opiera swoje zarzuty.

Po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2015 r. do SN wpłynęło 77 protestów wyborczych, z czego za zasadne w całości lub części sąd uznał 27. Żadne ze stwierdzonych nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów. Uchwałę ws. ważności wyborów SN podjął 19 stycznia 2016 r.(PAP)

fot.TOMASZ GZELL/EPA

REKLAMA

2126277237 views

REKLAMA

REKLAMA

2126277254 views

REKLAMA

REKLAMA

2128073574 views

REKLAMA

2126277264 views

REKLAMA

2126277268 views

REKLAMA

2126277272 views