REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaStowarzyszenie Romów nt. rządowego programu integracji tej społeczności

Stowarzyszenie Romów nt. rządowego programu integracji tej społeczności

-

Romowie, jako obywatele polscy, powinni korzystać z ogólnodostępnych programów, a nie tych, w których obowiązuje kryterium etniczne – tak prezes Stowarzyszenia Romów Roman Kwiatkowski ocenił przyjęty przez rząd program na rzecz integracji tej społeczności.

Przyjęty we wtorek przez rząd program ma zapobiec wykluczeniu społecznemu, którym zagrożona jest mniejszość romska.

REKLAMA

„Jako Romowie nie chcemy być postrzegani przez samorządy i społeczności lokalne jako ci, którzy mają więcej praw niż inni obywatele. (…) Wszelkie problemy powinny być rozwiązywane w sposób społeczny i obywatelski, a nie etniczny. Te pieniądze będą jeszcze bardziej spychać nas na margines społeczeństwa obywatelskiego” – uważa Kwiatkowski.

Jego zdaniem żaden specjalny program skierowany do niewielkiej liczebnie mniejszości, jaką są Romowie, nie jest potrzebny. „Nasza sytuacja ekonomiczna i społeczna nie jest zła. Jest podobna do większości. Romowie po 1989 r. zmienili się. Swoją szansę widzimy jako obywatele, a nie mniejszość. (…) Jesteśmy obywatelami polskimi i konstytucja nadaje nam te same prawa, co innym” – powiedział.

Kwiatkowski przypomniał, że Romowie jako obywatele polscy mają m.in. konstytucyjnie zapewnione prawo do podtrzymania tożsamości i nauczania języka ojczystego. „To są dwie fundamentalne dla nas rzeczy” – podkreślił.

Program na rzecz integracji społeczności romskiej na lata 2014-20 przygotowano w resorcie administracji i cyfryzacji. Według jego autorów Romowie to jedyna mniejszość etniczna zagrożona wykluczeniem społecznym. Wpływ na to ma – głosi komunikat CIR – niski poziom wykształcenia w tej grupie etnicznej, który oznacza brak kwalifikacji pożądanych na rynku pracy, a w konsekwencji gorszą sytuację bytową i zdrowotną. Nie bez znaczenia jest też hermetyczny charakter niektórych tradycyjnych wspólnot romskich, które bronią swojej niezależności.

Dlatego głównym celem programu – według CIR – jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce przez działania w dziedzinie edukacji (w tym kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Program ma dać ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (czyli obecnie szefowi MAC) możliwość udzielania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego, podejmującym działania na rzecz zwiększenia integracji swoich romskich mieszkańców. Minister będzie mógł także udzielać pomocy romskim i nieromskim organizacjom pozarządowym oraz innym instytucjom i podmiotom, “dla których sytuacja Romów w Polsce nie jest obojętna”.

Realizacja programu ma być finansowana przede wszystkim z rezerwy celowej budżetu państwa, środków samorządowych oraz unijnych z nowej perspektywy finansowej. Na wykonanie programu w latach 2014-2020 planuje się przeznaczyć z budżetu państwa 74,58 mln zł.

W Polsce – informuje CIR – żyje od 20 do 25 tys. Romów. Mieszkają głównie w większych miastach na obszarze całego kraju. Należą do pięciu grup, które różnią się pod względem kulturowym, społecznym i ekonomicznym. Są to: Polska Roma, Romowie Karpaccy (nazywani także Bergitka Roma lub Romowie Górscy), Kełderasze, Lowarowie, a także mało liczna w Polsce grupa Sinti.

Stowarzyszenie Romów w Polsce powstało na początku 1992 r. Jest jedną z największych organizacji tej społeczności w kraju. Podstawowym jej zadaniem jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczności polskiej, której – mimo własnej, specyficznej tożsamości – czują się członkami.(PAP)

Na zdjęciu:

Roman Kwiatkowski fot.Jacek Bednarczyk/EPA

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2123267078 views

REKLAMA

REKLAMA

2123267095 views

REKLAMA

2125063415 views

REKLAMA

2123267105 views

REKLAMA

2123267111 views

REKLAMA

2123267115 views