REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaSenat rozpoczął debatę nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji

Senat rozpoczął debatę nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji

-

Podczas czwartkowego posiedzenia Senatu rozpoczęła się debata nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. W poniedziałek na wspólnym posiedzeniu senackich komisji Kultury i Środków Przekazu, komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz komisji Ustawodawczej senatorowie przegłosowali odrzucenie tej nowelizacji.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji z dwiema poprawkami zgłoszonymi przez PiS oraz jedną poprawką Konfederacji 11 sierpnia. Ustawa trafiła teraz do Senatu.

REKLAMA

Senator Barbara Zdrojewska (KO) przedstawiła w czwartek, w imieniu senackich komisji Kultury i Środków Przekazu, komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz komisji Ustawodawczej, sprawozdanie z ich obrad 6 września.

Przypomniała, że „nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego” i „przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie mediów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim EOG pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza niego”. „Nowela zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, wygasające w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, zostaną przedłużone na 7 miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające wobec nich postępowanie dotyczące udzielenia koncesji zostają zawieszone do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” – wyjaśniła Zdrojewska.

Senator Zdrojewska podkreśliła, że nowelizacja dotyka bezpośrednio TVN Grupa Discovery, która od lutego 2020 r. stara się o przedłużenie koncesji nadawczej stacji TVN24, ale KRRiT wciąż nie podjęła decyzji w tej sprawie”. Przypomniała, że aktualna koncesja dla TVN24 wygasa 26 września 2021 r.

„Nowelizacja wprowadza ponadto zmianę w sposobie powoływania członków KRRiT przez Prezydenta RP, za zgodą Sejmu i Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów” – powiedziała. „Jeśli Senat nie zgodzi się na powołanie nowych członków – Sejm musi zaproponować inne kandydatury” – zaznaczyła senator Zdrojewska.

„Zgodnie z nowymi przepisami KRRiT ma powoływać i odwoływać członków zarządów, w tym prezesa, państwowych spółek medialnych” – podkreśliła.

Senator Zdrojewska przypomniała, że na posiedzeniu połączonych komisji „wysłuchano kilkunastu ekspertyz i opinii organizacji pozarządowych”.

„Senackie Biuro Legislacyjne zakwestionowało m.in. dopisanie do noweli w drugim czytaniu poprawek dotyczących wyboru KRRiT” – powiedziała. „To poprawka Konfederacji. PiS ją poparł, a w zamian Konfederaci wstrzymali się od głosu, co mogło doprowadzić do przejścia tej ustawy” – wyjaśniła, dodając, że „w poprawce tej zapisane jest, że członkowie KRRiT mają być powoływani przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub grupy 35 posłów”.

„Taki zapis jest sprzeczny z Konstytucją RP, która powiada, że członkowie KRRiT są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta RP. To jest taki podstawowy zarzut dla ustawy w obecnym kształcie” – oceniła Zdrojewska.

„Zdaniem senackich prawników obowiązująca ustawa o radiofonii i telewizji przewiduje możliwość odmowy udzielenia, w tym przedłużenia, koncesji, jak i możliwość cofnięcia udzielonej koncesji z powodu zagrożeń bezpieczeństwa i obronności państwa, a tym samym realizuje już cel zakładany przez projektodawcę” – wyjaśniła.

„Biuro Legislacyjne Senatu w konkluzji swojej opinii stwierdza, że nowelizowana ustawa nie powinna stać się częścią systemu prawnego, ponieważ narusza szereg przepisów Konstytucji RP, postanowienia traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie 21 marca 1990 r., a także traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej” – podkreśliła senator Barbara Zdrojewska.

Zwróciła uwagę, że senatorowie wysłuchali m.in. „ekspertyzy przygotowanej przez zespół doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu RP X kadencji”. Przypomniała, że według tej opinii, „ustawa przyjęta w wyniku nielegalnej reasumpcji głosowania narusza konstytucyjne zasady zaufania obywateli do państwa, ochrony praw słusznie nabytych, ochrony własności prywatnej, swobody prowadzenia działalności medialnej, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji; jest tez niezgodna z umową polsko-amerykańską”.

„Zespół doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa uznał, że nowelizacja, tzw. +nowela Suskiego+ jest niezgodna z Konstytucją w wielu punktach, m.in. z art. 2, 9, 14, 22, 54 oraz jest niezgodna z traktatem o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki” – wyjaśniła senator Zdrojewska. (PAP)

REKLAMA

2095788845 views

REKLAMA

REKLAMA

2095789078 views

REKLAMA

2097585474 views

REKLAMA

2095789227 views

Zapomniany Czarodziej

Spełnione marzenia

5 milionów z poduszki

Na krótkiej fali

REKLAMA

2095789328 views

REKLAMA

2095789439 views