REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaRząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim

-

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który ma m.in. wzmocnić ochronę praw wykonawców, zapewnić autorom wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych i uregulować kwestie utworów osieroconych i niedostępnych.

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR), zmiany proponowane w projekcie autorstwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) mają na celu m.in. dostosowanie polskiego prawa autorskiego do unijnej dyrektywy z 7 września 2011 r. Inne zmiany podyktowane są koniecznością wdrożenia dyrektyw, których termin implementacji już upłynął – podał z kolei resort kultury w uzasadnieniu projektu.

REKLAMA

Nowe przepisy mają zapewnić wykonawcom utworów muzycznych odpowiednią ochronę ich praw przez całe życie.

„Nowe przepisy mają służyć wyeliminowaniu sytuacji, w której w utworze słowno-muzycznym (nieuznanym za utwór współautorski), autorskie prawa majątkowe do tekstu wygasałyby w innym terminie niż prawa do muzyki. (Od wejścia w życie nowelizacji – PAP) czas ochrony będzie liczony od chwili śmierci ostatniego z autorów” – wyjaśnia CIR w komunikacie. Rozwiązanie to ma obowiązywać tylko wówczas, gdy tekst i muzyka zostały stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego.

Drugim obszarem proponowanych zmian są przepisy dotyczące czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych w zakresie muzyki. Okres ochrony artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach zostanie wydłużony z 50 do 70 lat, ponieważ „w ocenie Komisji Europejskiej obecny 50-letni okres ochrony nie zabezpiecza i nie chroni interesów artystów, którzy rozpoczęli karierę w młodym wieku”.

„Wydłużenie tego okresu do 70 lat zapewni artystom ochronę przez całe życie, umożliwiając im osiąganie przychodów w dłuższym okresie” – czytamy w komunikacie CIR.

Nowelizacja przewiduje też zabezpieczenie praw artystów-wykonawców przez umożliwienie im odzyskania praw przeniesionych w przeszłości na producenta fonogramu w sytuacji, gdy nie oferuje on sprzedaży odpowiedniej liczby egzemplarzy lub nie udostępnia fonogramu w internecie.

„Artyście będzie ponadto przysługiwać coroczne dodatkowe wynagrodzenie od producenta w przypadku, gdy przeniósł on na producenta fonogramu swoje prawa za jednorazowym wynagrodzeniem”.

Przyjęte przez rząd propozycje zapewniają też twórcom książek piszącym po polsku i tłumaczom wynagrodzenia z tytułu użyczania egzemplarzy ich utworów przez biblioteki publiczne. Środki na te wynagrodzenia mają pochodzić z budżetu MKiDN. Według szacunków departamentu własności intelektualnej i mediów resortu kultury mają one wynosić ok. 4-5 mln zł.

„Dotyczy to przede wszystkim korzystania z chronionych treści w celach edukacyjnych, naukowych i informacyjnych oraz związanych z korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez określone instytucje publiczne w celu realizacji ich zadań statutowych” – podał resort kultury w uzasadnieniu projektu.

Innym istotnym obszarem zmian jest ułatwienie korzystania i udostępniania przez instytucje pożytku publicznego (biblioteki, muzea itp.) utworów osieroconych – których udostępnienie jest w tym momencie niemożliwe, ponieważ ich twórcy są nieznani albo nie można określić miejsca ich pobytu; także utworów niedostępnych w handlu – które nadal są chronione prawami autorskimi, ale nie są już dostępne na rynku, gdyż właściciele nie publikują nowych wydań, a wydania wcześniejsze nie są dostępne.

„W ten sposób instytucje uprawnione będą mogły w ramach swojej działalności wykorzystywać utwory osierocone w pełnym zakresie, ułatwiając obywatelom dostęp do utworów o często dużej wartości historycznej, kulturowej i artystycznej (oraz takich – PAP), których eksploatacja z jednej strony nie budzi zainteresowania podmiotów działających obecnie na rynku, a z drugiej zaś nie budzi zastrzeżeń podmiotów uprawnionych” – uzasadniało MKiDN.

Projektowane przepisy jesienią ub.r. poddano konsultacjom społecznym. Uwagi zgłosiło prawie 50 organizacji, reprezentujących twórców, wydawców, producentów, artystów, wykonawców oraz nadawców radiowych i telewizyjnych. Stanowiska przedstawiały też podmioty zainteresowane dostępem i korzystaniem z twórczości, w tym instytucje kultury, nadawcy publiczni, izby gospodarcze i organizacje pozarządowe. (PAP)

fot.Radek Pietruszka/EPA

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2093118980 views

REKLAMA

2093119264 views

REKLAMA

2094915713 views

REKLAMA

2093119514 views

REKLAMA

2093119652 views

Podniebne afery

Lud Jaszczurów

Gwiazda nowej ery

Śmierć na życzenie

Podwójna broń Oswalda

REKLAMA

2093119793 views