REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaKościół katolicki obchodzi w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Kościół katolicki obchodzi w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

-

Kościół katolicki w Polsce obchodzi w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli wspomnienie chwili, kiedy Chrystus na oczach apostołów został uniesiony do nieba i zapowiedział im, aby oczekiwali na Zesłanie Ducha Świętego.

Od 2004 r. uroczystość obchodzona jest w Polsce w VII niedzielę wielkanocną, a nie – jak było wcześniej – w czwartek, 40 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

REKLAMA

Decyzję o zmianie terminu podjęto na mocy dekretu watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który umożliwił przeniesienie święta na najbliższą niedzielę, w krajach, gdzie dzień ten nie jest ustawowo wolny od pracy.

Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Wniebowstąpienia, która znajduje się obecnie w granicach Jerozolimy, niedaleko Wieczernika. Najprawdopodobniej jest to miejsce, gdzie Chrystus spędzał ostatnie godziny na modlitwie przed zdradą i pojmaniem.

Określenie „Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z opisu przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich: „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: +Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba+”.

W Dziejach Apostolskich czytamy również, że tuż przed wniebowstąpieniem Jezus nakazał apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali zesłania Ducha Świętego:

„«Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni5 Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi»” (Dz 1, 1-11).

Dlatego pierwotny Kościół łączył uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Rozdzielenie tych dwóch świąt nastąpiło dopiero około roku 370.

Scenę wniebowstąpienia opisują również dwie Ewangelie: św. Marka i św. Łukasza. U pierwszego pojawia się zdanie: „Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba”. Z kolei ewangelista Łukasz podaje więcej szczegółów: „Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”.

Na Zachodzie mówiąc o Wniebowstąpieniu używa się łacińskiego słowa „ascensio”, które kładzie nacisk na to, że Jezus dokonał tego własną mocą. Z kolei w Kościele prawosławnym używa się greckiej formy „analepsis”, która oznacza „wzięcie do góry”.(PAP)

REKLAMA

2094044047 views

REKLAMA

REKLAMA

2094044331 views

REKLAMA

2095840780 views

REKLAMA

2094044581 views

REKLAMA

2094044719 views

REKLAMA

2094044860 views