REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaJest projekt ws. zwiększenia wydatków obronnych do 2 proc. PKB

Jest projekt ws. zwiększenia wydatków obronnych do 2 proc. PKB

-

Podniesienie wydatków obronnych od 2016 r. z poziomu 1,95 proc. do 2 proc. PKB, możliwość udzielania zaliczek przy niektórych zamówieniach i przekazywanie na modernizację sił zbrojnych środków, których nie udało się wydać na programy wieloletnie – proponuje MON w projekcie nowelizacji.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez ministerstwo obrony projekt zmian w Ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP. Projekt nawiązuje do deklaracji prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz w sprawie podniesienia wydatków obronnych. Uwzględnia też ustalenia wrześniowego szczytu NATO w Newport, gdzie kraje sojuszu zapowiedziały zwiększenie wydatków na cele obronne do poziomu 2 proc. PKB w ciągu dekady.

REKLAMA

W projekcie, który trafił już do uzgodnień i konsultacji, zaproponowano zwiększenie wydatków obronnych z budżetu państwa z 1,95 proc. do 2 proc. PKB od 2016 r. Jednakże, w zależności od potrzeb obronnych kraju i stanu finansów publicznych, założono, że rozwiązanie to będzie elastyczne – limit wydatków będzie można ustalić na poziomie wyższym lub niższym niż 2 proc. PKB, ale nie niższym niż 1,95 proc. PKB z roku poprzedniego. Projekt zawiera też „mechanizm korygujący”, który ma zapewnić równowagę i stabilność wydatków obronnych, co ma znaczenie przy planowaniu wieloletnim.

Obecne przepisy przewidują, że udział wydatków majątkowych w wydatkach obronnych wynosi co najmniej 20 proc. Uwzględniając ustalenia szczytu NATO, w projekcie zapisano, że wskaźnik 20 proc. będzie dotyczył zakupów, modernizacji oraz badań naukowych i prac rozwojowych sprzętu wojskowego.

Zaproponowano też, by MON mógł udzielać zaliczek na poczet zamówień uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, do których nie stosuje się przepisów Prawa o zamówieniach publicznych. Do tej pory takich regulacji brakowało. „Wprowadzenie do ustawy możliwości udzielania zaliczek (…) ma na celu stworzenie istotnego narzędzia umożliwiającego efektywną realizację zamówień mających złożony charakter i priorytetowe znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa” – napisano w uzasadnieniu.

Maksymalną wysokość zaliczki w postępowaniu niekonkurencyjnym ustalano na 25 proc. wartości wynagrodzenia wykonawcy. Przed jej otrzymaniem firma będzie musiała wpłacić zabezpieczenie. Kolejnej zaliczki będzie można udzielić, jeśli wykonawca rozliczy się z poprzednich.

W przedłożeniu znalazły się też propozycje zmiany przepisów dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). W tym zakresie przewidziano możliwość przejściowego (do czasu uzyskania środków z programu NSIP) finansowania z budżetu państwa zadań, za które ma zapłacić Sojusz. Uzasadniono to długotrwałością NATO-wskich procedur finansowych, która negatywnie wpływa na efektywność i terminowość realizacji inwestycji. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, który realizuje zadania programu NSIP w Polsce, po zmianie ustawy będzie też mógł finansować utrzymanie niezakończonych i przerwanych inwestycji, czego nie uwzględniają obecne przepisy.

MON chce też, żeby katalog przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych rozszerzyć o wpływy z tytułu: niezrealizowanych wydatków na zadania ujęte w programach wieloletnich związanych z realizacją priorytetowych zadań modernizacji technicznej sił zbrojnych oraz odszkodowań i kar umownych w tytułu zakupów, badań naukowych i prac rozwojowych sprzętu wojskowego. Zaproponowano również, by przychodami Funduszu były też wpływy za wsparcie udzielone obcym wojskom oraz udostępnianie im poligonów, a także za specjalistyczne usługi i udostępnianie infrastruktury wojskowej.

Zgodnie z projektem do katalogu źródeł finansowania wydatków obronnych mają zostać dopisane przychody Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji.

W związku z implementacją przepisów unijnych rozszerzono katalog narzędzi MON w zakresie udzielania rządowi innego państwa zamówień dotyczących obronności i bezpieczeństwa.

Starania o zwiększenie wydatków obronnych z 1,95 do pełnych 2 proc. PKB i rozmowy z rządem na ten temat zapowiedział na początku maja prezydent Komorowski. Deklarację podniesienia ich do tego poziomu złożył w czerwcu w czasie wizyty w Warszawie prezydenta USA Baracka Obamy.

Premier Ewa Kopacz w expose zapowiedziała, że zwiększenie wydatków obronnych do 2 proc. PKB nastąpi od 2016 r. Zaapelowała jednocześnie o ponadpartyjną zgodę m.in. w sprawach bezpieczeństwa. (PAP)

fot.Marcin Bielecki/EPA

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2105279960 views

REKLAMA

2105280193 views

REKLAMA

2107076585 views

REKLAMA

2105280336 views

REKLAMA

2105280436 views

REKLAMA

2105280545 views