REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Dzień Nauki Polskiej

-

W tym roku 19 lutego po raz pierwszy jest obchodzone nowe święto: Dzień Nauki Polskiej. W Polsce jest 81,5 tys. badaczy, którzy pracują w 623 placówkach – wynika z danych resortu nauki przekazanych PAP. 

Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego – dzień urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

REKLAMA

Przy okazji Dnia Nauki Polskiej PAP poprosiła Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o aktualne dane dotyczące liczby naukowców w Polsce. Z najbardziej aktualnych danych – czyli za 2018 r. – wynika, że w Polsce pracuje 81,5 tys. badaczy.

Naukowcy ci zatrudnieni są w 623 podmiotach: 132 uczelniach publicznych, 248 uczelniach niepublicznych, 67 instytutach badawczych i 36 instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 69 instytutach naukowych PAN, 16 uczelniach kościelnych, 1 instytucie międzynarodowym i 54 innych jednostkach.

Najwięcej – 62 tys. badaczy – zatrudnionych jest na uczelniach publicznych. W instytutach badawczych oraz w instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz pracuje 7,6 tys. takich osób. W jednostkach naukowych PAN jest to 6,1 tys. badaczy, a na uczelniach niepublicznych – 3,9 tys. Uczelnie kościelne zatrudniają 1,3 tys. badaczy.

Z porównania danych wynika, że liczba badaczy nieznacznie spadła: z 88 tys. w 2016 r. do 81 tys. w 2018 r.

Jako badaczy MNiSW traktuje w tym zestawieniu pracowników, którzy – na potrzeby ewaluacji naukowej swojej placówki – podpisali oświadczenie, że prowadzą działalność naukową w danym podmiocie.

Gdyby jednak za naukowców uznać osoby ze stopniem lub tytułem naukowym, to takich osób jest w Polsce 86 tys. Osób z samym stopniem doktora jest w Polsce ponad 54 tys., doktorów habilitowanych mamy ok. 21 tys., a profesorów ok. 10 tys.

Do miana badaczy pretenduje też wielu studentów i doktorantów. Studentów jest w Polsce w sumie 1,2 mln, co oznacza, że studiuje teraz niemal co trzydziesty Polak. 3/4 studentów (893 tys.) to studenci uczelni publicznych. Na uczelniach niepublicznych studiuje 314 tys. osób, a na kościelnych – prawie 16 tys. osób.

Liczba studentów systematycznie spada. W 2016 r. było ich o prawie 100 tys. więcej (1,3 mln) niż w 2018.

Ponadto w Polsce mamy też 39 tys. doktorantów. Ich liczba również spadła w ciągu ostatnich dwóch lat – w 2016 r. było ich 43 tys. (PAP)

REKLAMA

2105049774 views

REKLAMA

2105050007 views

REKLAMA

2106846399 views

REKLAMA

2105050150 views

REKLAMA

2105050250 views

Na walizkach

A może do Europy?

Kolorowa sałatka

REKLAMA

2105050358 views