REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaCBOS: ponad połowa Polaków uważa, że lekarz nie może odmówić przerwania ciąży

CBOS: ponad połowa Polaków uważa, że lekarz nie może odmówić przerwania ciąży

-

Ponad połowa Polaków (52 proc.) uważa, że lekarz nie może, powołując się na własne sumienie, odmówić wykonania zabiegu przerwania ciąży w sytuacji, gdy prawo na to zezwala – wynika z badania CBOS.

fot.Alex Hofford/EPA
fot.Alex Hofford/EPA

REKLAMA

W związku z kontrowersjami, jakie wzbudziło podpisanie przez część środowiska lekarskiego “Deklaracji wiary”, w której lekarze uznają pierwszeństwo prawa Bożego nad ludzkim, CBOS postanowił sprawdzić, jakie jest społeczne przyzwolenie dla tego typu działań i stosowania przez lekarzy tzw. klauzuli sumienia.

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza może się on powstrzymać od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, ma jednak obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innej placówce oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Jak wynika z sondażu CBOS, większość Polaków nie uważa, że lekarze mają prawo odmawiania wykonywania określonych działań medycznych ze względu na własne poglądy. Z jeszcze mniejszym zrozumieniem spotyka się kwestia klauzuli sumienia farmaceutów, zgodnie z którą mogliby oni odmawiać realizacji recept, np. na środki antykoncepcyjne.

Blisko trzy czwarte badanych (73 proc.) jest zdania, że nawet w sytuacji konfliktu sumienia lekarz nie może odmówić wydania skierowania na badania prenatalne, gdy istnieje podwyższone ryzyko wady genetycznej lub rozwojowej płodu.

Prawie dwie trzecie ankietowanych (62 proc.) sądzi, że lekarz nie może odmówić wydania skierowania na zabieg przerwania ciąży, w sytuacji gdy kobietę, zgodnie z prawem, można do takiego zabiegu zakwalifikować.

Ponad połowa respondentów (52 proc.) jest zdania, że lekarz nie może, powołując się na własne sumienie, odmówić wykonania zabiegu przerwania ciąży, jeśli prawo na to zezwala.

Niemal trzy piąte respondentów (59 proc.) nie przyzwala na odmowę wykonania przez lekarza zabiegu zapłodnienia in vitro, jeśli para kwalifikuje się do takiego zabiegu.

Więcej niż połowa badanych (55 proc.) uważa, że lekarz nie może odmówić przepisania środków antykoncepcyjnych, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych.

Przyzwolenie Polaków na odmowę podjęcia przez lekarza działań medycznych niezgodnych z jego sumieniem się na poziomie od 12 proc. (w odniesieniu do wydania skierowania na badania prenatalne) do 32 proc. (jeżeli chodzi o wykonanie zgodnego z prawem zabiegu przerwania ciąży).

Najniższe przyzwolenie dla odmów ze strony lekarzy wykazują osoby w ogóle niepraktykujące religijnie lub czyniące to sporadycznie, a ponadto mieszkające w największych miastach.

Ze względu na preferencje partyjne największymi przeciwnikami odmawiania przez lekarzy wykonania działań medycznych niezgodnych z ich sumieniem są potencjalni wyborcy PO oraz SLD.

Stosunkowo najwyższe przyzwolenie dla kierowania się przez lekarzy sumieniem wyrażają osoby praktykujące religijnie, badani z wykształceniem podstawowym, w wieku powyżej 65 lat, uzyskujący najniższe dochody per capita.

W elektoratach partyjnych najwięcej zwolenników przedkładania przez lekarzy własnego sumienia nad prawo stanowione jest wśród zdeklarowanych wyborców PiS i PSL.

Jednak bez względu na wskazane różnice brak akceptacji jest częstszy niż zgoda na stosowanie przez lekarzy klauzuli sumienia.

Zdecydowana większość respondentów (76 proc.) jest przeciwna stosowaniu klauzuli sumienia przez farmaceutów. Przyzwolenie na odmowę wydania środków antykoncepcyjnych w sytuacji, gdy jest to niezgodne z sumieniem, daje farmaceutom jedynie co ósmy ankietowany (12 proc.), w tym zaledwie 3 proc. nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Badanie pokazało, że nawet wśród tych, którzy generalnie sprzeciwiają się stosowaniu środków antykoncepcyjnych, wyraźnie przeważa pogląd, że farmaceuta, nie może odmówić zrealizowania recepty na tego typu środki (55 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 5–11 czerwca na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2122600401 views

REKLAMA

REKLAMA

2122600418 views

REKLAMA

REKLAMA

2124396738 views

REKLAMA

2122600428 views

REKLAMA

2122600434 views

REKLAMA

2122600438 views