REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaCBOS: 57 proc. Polaków uważa, że Clinton byłaby lepszym prezydentem USA; Trump...

CBOS: 57 proc. Polaków uważa, że Clinton byłaby lepszym prezydentem USA; Trump lepszy wg 6 proc.

-

Hillary Clinton fot.Jim Lo Scalzo/EPA
Hillary Clinton fot.Jim Lo Scalzo/EPA

57 proc. badanych uważa, że z punktu widzenia Polski Hillary Clinton byłaby lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, niż Donald Trump; odwrotnego zdania było 6 proc. respondentów – wynika z sondażu CBOS opublikowanego dzień przed wyborami w USA.

Jak wskazują wyniki październikowego badania, 14 proc. respondentów uznaje, że kandydatka Partii Demokratycznej i kandydat Partii Republikańskiej byliby równie dobrzy z polskiej perspektywy. 23 proc. badanych nie wskazało, która z kandydatur byłaby lepsza dla Polski, z czego 22 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 1 proc. odmówiło odpowiedzi.

REKLAMA

36 proc. respondentów deklarowało zainteresowanie wyborami za oceanem, z czego 32 proc. oceniało, że jest nimi „dość zainteresowane”, a 4 proc. mówiło, że bardzo się nimi interesuje. Większość Polaków, 63 proc., nie zwraca jednak na wybory w Stanach większej uwagi. Całkowity brak zainteresowania wyborami w USA wyrażała blisko jedna trzecia badanych (32 proc.), a blisko drugie tyle (31 proc.) deklarowało, że raczej się nimi nie interesuje. Zainteresowanie amerykańskimi wyborami jest silnie skorelowane z zainteresowaniem polityką w ogóle – zaznaczają analitycy CBOS.

Ankieterzy ośrodka pytali też badanych m.in. o to, czy – ich zdaniem – to, kto zostanie następnym prezydentem USA, jest istotne z punktu widzenia Polski. Z sondażu wynika, że blisko 3/4 (74 proc.) Polaków uważa, że mają one dla naszego kraju znaczenie, z czego 26 proc. uznaje werdykt amerykańskich wyborców za bardzo ważny dla Polski, a 48 uznało tę kwestię za raczej ważną. Za nieistotne dla Polski uznało wynik wyborów w Stanach 19 proc. badanych, z czego 13 proc. oceniło tę kwestię jako raczej, a 6 proc. jako zupełnie nieważną. 7 proc. respondentów było w kwestii znaczenia amerykańskich wyborów dla Polski niezdecydowanych.

Jak wskazują autorzy komunikatu CBOS, względem badania przeprowadzonego przed wyborami 4 lata temu, wzrósł odsetek respondentów, według których wyniki amerykańskich wyborów są dla Polski bardzo ważne (w 2012 r. twierdziło tak 10 proc. badanych, to oznacza wzrost w stosunku do 2016 roku o 16 pkt. proc.) lub raczej ważne (wzrost z 41 proc. do 48 proc.). Względem 2012 roku spadł jednocześnie odsetek tych, którzy oceniali wyniki amerykańskiej elekcji jako raczej nieważne (z 29 do 13 proc.) i zupełnie nieważne (z 10 do 6 proc.) dla Polski. Mniej było również tych, zdaniem których trudno powiedzieć, czy wybory za oceanem będą miały dla naszego kraju (w 2012 r. oceniło tak 10 proc. badanych; w 2016 – 7 proc.).

Zdania Polaków są podzielone, jeśli chodzi o ocenę aktualnych stosunków polsko-amerykańskich. 43 proc. badanych uznało je za dobre (w tym 3 proc. za zdecydowanie dobre, a 40 proc. za raczej dobre), a 42 proc. za przeciętne – ani dobre, ani złe. Jedynie 5 proc. respondentów uważa, że stosunki między Polską a USA są złe (4 proc. – raczej złe, 1 proc. – zdecydowanie złe). 10 proc. badanych nie miało zaś zdania w tej kwestii.

Według CBOS, relacje polsko-amerykańskie są zarazem oceniane lepiej niż przed czterema laty. O 11 pkt proc. wzrósł odsetek badanych oceniających je jako dobre (w 2012 r. uważało tak 32 proc. badanych), a spadł – odpowiednio o 9 i 3 pkt. proc. odsetek respondentów, którzy uznawali je za przeciętne (z 51 do 42 proc.) lub złe (z 8 do 5 proc.).

Pytania dotyczące amerykańskich wyborów zostały zadane w ramach badania „Aktualne problemy i wydarzenia”, przeprowadzonego metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8–19 października 2016 roku na liczącej 937 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

REKLAMA

2093147709 views

REKLAMA

2093147994 views

REKLAMA

2094944446 views

REKLAMA

2093148247 views

REKLAMA

2093148385 views

REKLAMA

2093148527 views