REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaCBOS: 53 proc. pozytywnie, 37 proc. negatywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy

CBOS: 53 proc. pozytywnie, 37 proc. negatywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy

-

Prezydent RP Andrzej Duda fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP
Prezydent RP Andrzej Duda fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 53 proc. ankietowanych, negatywnie – 37 proc. – wynika z wrześniowego sondażu CBOS. Krytyczną opinię o Sejmie ma 57 proc. badanych, a pozytywną – 27 proc. Senat negatywnie oceniło 46 proc. respondentów, pozytywną ocenę wystawiło – 26 proc.

W porównaniu do poprzedniego sondażu, z sierpnia, o 1 pkt proc. mniej jest osób wystawiających prezydentowi Dudzie pozytywną ocenę. O 3 pkt proc. zwiększyła się grupa negatywnie go oceniająca. Opinii na temat obecnej prezydentury nie przedstawiło 10 proc. badanych – o 2 punkty proc. mniej niż w sierpniu.

REKLAMA

CBOS podaje, że pozytywnym ocenom działalności prezydenta sprzyjają: niższe wykształcenie respondentów – „wraz z jego wzrostem spada udział osób zadowolonych, przywiązanie do praktyk religijnych i poglądy prawicowe”. Ponadto – wskazuje CBOS – „częściej niż pozostali zadowolenie z Andrzeja Dudy deklarują też uczniowie i studenci (73 proc.), pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych (68 proc.) oraz badani o najniższych dochodach na osobę w gospodarstwie domowym (66 proc.).

Negatywne opinie częściej niż inni wystawiają prezydentowi „pracujący na własny rachunek (68 proc.), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (59 proc.) oraz badani identyfikujący się z polityczną lewicą (68 proc.)”.

Działalność prezydenta – podaje CBOS – „jest pozytywnie oceniana przez niemal cały elektorat Prawa i Sprawiedliwości (94 proc.) oraz prawie trzy czwarte elektoratu ruchu Kukiz’15 (72 proc., wzrost o 11 punktów procentowych w stosunku do sierpnia)”. Natomiast wśród „potencjalnych wyborców Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej dominują negatywne oceny Andrzeja Dudy, które w stosunku do poprzedniego miesiąca nasiliły się; w elektoracie PO odsetek niezadowolonych wzrósł o 5 punktów procentowych (do 61 proc.), a w elektoracie Nowoczesnej – o 9 punktów (do 87 proc.).

Spośród osób niezdecydowanych czy wziąć udział w wyborach, 66 proc. pozytywnie oceniło działalność prezydenta Dudy, negatywną opinię wystawiło mu 25 proc.; 9 proc. w tej grupie nie wyraziło zdania.

Z kolei wśród osób niezamierzających głosować, 39 proc. dobrze oceniło Andrzeja Dudę, a 42 proc. negatywnie. 20 proc. w tej grupie nie przedstawiło opinii.

CBOS sprawdził też, jak Polacy oceniają pracę parlamentu. Z sondażu wynika, że we wrześniu funkcjonowanie Sejmu pozytywnie oceniło 27 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc. w stosunku do sondażu z sierpnia), a negatywnie – 57 proc. respondentów (bez zmian).

Zdania o pracy Sejmu nie wyraziło 16 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.).

W przypadku Senatu, grupa pozytywnie oceniających pracę tej izby parlamentu zmniejszyła się we wrześniu o 1 pkt proc. (do 26 proc.), a negatywnie oceniających było 46 proc. (bez zmian). Opinii o pracy Senatu nie wyraziło 28 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

CBOS podaje, że „częściej niż pozostali pozytywnie o Sejmie wypowiadają się uczniowie i studenci (47 proc.), osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu (51 proc.) oraz identyfikujący się z prawicą (46 proc.)”. Negatywne opinie o Sejmie „częściej podzielają pracujący na własny rachunek (74 proc.), rzadko lub wcale niepraktykujący oraz badani o poglądach lewicowych (77 proc.)”.

Pozytywne oceny działalności Sejmu – wskazuje CBOS – „dominują w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, zaś wśród potencjalnych wyborców ruchu Kukiz’15, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w różnym stopniu przeważają oceny negatywne”. CBOS zwraca przy tym uwagę, że „w stosunku do sierpnia wzrósł udział pozytywnych ocen Sejmu wśród wyborców ruchu Kukiz’15 (o 6 pkt proc.) i jednocześnie spadł w tej grupie odsetek ocen negatywnych (o 11 pkt proc.) na rzecz odpowiedzi +trudno powiedzieć”+.

W grupie osób niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach, oraz wśród niezamierzających głosować, ponad połowa źle ocenia Sejm.

Respondencie CBOS poproszeni zostali o ocenę także działalności władz samorządowych w swojej gminie czy mieście.

73 proc. wystawiło im pozytywną ocenę (o 1 pkt proc. więcej niż w sierpniu). Negatywną opinię wyraziło 21 proc. badanych. (wzrost o 1 punkt proc.). Największe zadowolenie – podaje CBOS – deklarują osoby mieszkające na wsi (74 proc.), a najwięcej niezadowolonych jest wśród mieszkańców miast do 20 tys. (25 proc.).

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w dniach 8-15 września na liczącej 981 dorosłych mieszkańcach Polski. (PAP)

REKLAMA

2105275561 views

REKLAMA

2105275794 views

REKLAMA

2107072186 views

REKLAMA

2105275937 views

REKLAMA

2105276037 views

REKLAMA

2105276146 views