REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolonijne parafieŚwięty Daniel z południa

Święty Daniel z południa

-

DAR_2783

Mimo że do kościoła pw. św. Daniela w południowej części Chicago zapisanych jest 200 polskich rodzin, to na niedzielne msze odprawiane w języku polskim ściąga 600-700 wiernych. Polska msza u Daniela odprawiana jest od 30 lat.

REKLAMA

Przesłanki założenia nowej parafii

Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej mniej zaludniona południowo-zachodnia część Chicago dla wielu weteranów, którzy rozpoczynali nowe życie, wydawała się najatrakcyjniejszą. Osiedlający się na zachód od lotniska Midway stanowili coraz liczniejszą społeczność katolicką, która nie chciała pokonywać znacznych odległości do najbliższych kościołów; swoją świątynię chciała mieć jak najbliżej. To zrodziło ideę założenia nowej parafii. (Przykładowo Polacy, którzy osiedlili się w Garfield Ridge, aby uczestniczyć w polskojęzycznych nabożeństwach, musieli udawać  się do kościoła Świętego Józefa w Summit albo do Świętego Kamila).

Aby jak najszybciej stworzyć nową katolicką wspólnotę zawiązał się kilkunastoosobowy komitet, który przedstawił  kardynałowi  Samuelowi Stritchowi listę argumentów, uzasadniających potrzebę założenia parafii. Kardynał rozpatrzył prośbę pozytywnie, a misję utworzenia probostwa powierzył księdzu Matthew J. Mulliganowi – przyszłemu proboszczowi.

Początki parafii

Parafia pod wezwaniem św. Daniela Proroka powstała wiosną 1947 r. Miejsce na nową parafię już czekało. Do dyspozycji była – wcześniej zakupiona przez archidiecezję –  parcela u zbiegu ulic South 54th i Nashville. 27 lipca 1947 r. ksiądz proboszcz  Matthew J. Mulligan sprawował pierwszą  Eucharystię na korytarzu szkoły Bryne, gdzie ustawiono prowizoryczny ołtarz. Natomiast regularne nabożeństwa w świątyni zaczęto odprawiać od września, po odkupieniu od parafii św. Celestyna drewnianego kościółka, który stanął na archidiecezjalnym gruncie.

Nowo powstającej parafii św. Daniela Proroka niezwykle pomocni okazali się dwaj kapłani: ksiądz Daniel Byrne – proboszcz parafii Nawiedzenia oraz ksiądz Anthony Harte – proboszcz parafii św. Symphorosa. Pierwszy z nich umeblował i wyposażył kościół św. Daniela Proroka w niezbędne sprzęty liturgiczne, drugi użyczył proboszczowi Mulliganowi dachu nad głową, zanim wybudowano plebanię.

Parafia liczebnością silna

W dwa miesiące po objęciu parafii ksiądz proboszcz Matthew J. Mulligan trafił do szpitala. Oczywistym stał się fakt, że będzie potrzebna pomoc. Swoje ogromne zaangażowanie i wsparcie okazali ksiądz Raymond Wheeler oraz ojcowie augustianie. W trudnym czasie nad finansami probostwa czuwał ksiądz Daniel Byrne.

W styczniu 1948 skutki przebytej przez proboszcza choroby okazały się na tyle dotkliwe, że do pomocy w zarządzaniu parafią przybył ze św. Pryscylii niezwykle zaradny i kreatywny ksiądz Thomas Boeger. To on  był pomysłodawcą i organizatorem festynów i zabaw gromadzących finanse na rzecz parafii, która coraz bardziej rozkwitała. W 1947 r. parafię stanowiły 292 rodziny,  w 1953 było ich 1000.

Nowy kościół

Konieczność wybudowania nowego kościoła stała się faktem. Wysiłki, aby otrzymać zgodę zakończyły się sukcesem. Prace budowlane ruszyły jesienią 1953 r. Dotychczasowy  kościółek usunięto, a msze święte zaczęto tymczasowo odprawiać na scenie budynku szkolnego. Do pomocy proboszczowi Matthew J. Mulliganowi i księdzu Thomasowi Boergowi dołączył ksiądz James Quirk.

Budowę nowego kościoła zakończono w grudniu 1954 r. Pierwsze nabożeństwo w nowej świątyni odprawiono w Wigilię Bożego Narodzenia. Natomiast uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się  9 października 1955 r. Mszę świętą koncelebrowali kardynał Stritch i ksiądz William E. Cousin DD.

Świątynie zaprojektowano w stylu angielskiego gotyku, co jedynie potwierdza irlandzkie pochodzenie fundatorów. We wnętrzu znajdują się imponujące witraże, na których umieszczone są motywy biblijne oraz sceny z życia proroka Daniela, patrona parafii. Niezwykle ciekawym akcentem ołtarza głównego jest charakterystyczny irlandzki krucyfiks wpisany w okrąg, a powyżej niego – utrzymany w tej samej konwencji witraż.

Elementem wyróżniającym świątynie jest gablota z relikwiami zainstalowana w posadzce, tuż pod obrazem Ostatniej Wieczerzy, umieszczonym na froncie ołtarza głównego. W gablocie znajdują się relikwie Jana XXIII, św. ojca Pio, św. Jana Pawła II, Ksawiera Franciszka Cabrini i Marii Goretti.

O dziejach parafii dalszych słów kilka

W 1968 r., aby pomóc proboszczowi Mulliganowi, którego stan zdrowia znacznie się pogorszył – do parafii w roli administratora przybył ksiądz John Brennen. Już wkrótce został on drugim proboszczem św. Daniela Proroka. Po 16 latach pracy w parafii ks. John Brennan przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął ks. Charles F. Kelly. Za jego czasów we wnętrzu kościoła dokonano najliczniejszych zmian i rekonstrukcji.

Na przestrzeni lat rozbudowująca się parafia wzbogaciła się nie tylko o kościół czy szkołę. Na jej terenie wybudowano budynki administracyjne i klasztorne oraz kaplicę adoracyjną.  W 1997 roku, w 50. rocznicę istnienia parafii, kardynał Francis George uroczyście ją poświęcił.

Szkoła parafialna

Zanim została wybudowana  szkoła przy parafii św. Daniela Proroka Siostry Miłosierdzia w  prowadziły zajęcia z dziećmi. Przygotowana przez nie pierwsza grupa maluchów przyjęła sakrament I komunii świętej  w maju 1948 r.

Po wybudowaniu szkoły parafialnej administrację i nauczanie w szkole objęły siostry zakonne z Leavenworth z Kansas. Ceremonię nowego roku szkolnego, w której wzięło udział 237 uczniów zainaugurowano 7 września 1949 r. Szybko wzrastała liczba zarejestrowanych parafian oraz uczniów w szkole. W 1949 r. rozpoczęło w niej naukę 237 uczniów, w 1953 było ich 500, w 1972 liczba wzrosła do 1000, by w 2016 osiągnąć 716.

Polacy w parafii św. Daniela Proroka w Chicago

Parafia pod wezwaniem Świętego Daniela Proroka jest wieloetniczna. Obecnie w parafii jest zarejestrowanych 1600 rodzin, z czego 200 to Polacy. Oprócz Polaków do wspólnoty należą: Irlandczycy, Włosi, Niemcy i Meksykanie. W kościele msza święta w języku polskim odprawiana jest od 30 lat. Od 11 lat w parafii pracuje ksiądz Sławomir Kurc, który jest asystentem proboszcza.

Dzięki jego obecności polska grupa etniczna ma zagwarantowane w języku polskim sprawowanie sakramentów, msze święte, rekolekcje, posługę w konfesjonale, nauki przedchrzcielne i przedślubne, pomoc w załatwieniu wszelkich spraw w kancelarii parafialnej, naukę w szkole sobotniej im. Mikołaja Reja i program katechetyczny, obejmujący obecnie 200 dzieci.

Nabożeństwa w języku polskim są odprawiane w niedziele o godz. 7.30 i 13.00 oraz w święta o godzinie 12.00 i 17.30. W środy wieczorem jest odprawiana po polsku nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na dwóch niedzielnych mszach świętych w języku polskim gromadzi się od 600 do 700 Polaków!

Obecnym proboszczem parafii jest ksiądz John Noga – pierwszy w historii proboszcz, który nie ma irlandzkich korzeni.

Oferowane przez parafię programy doskonale odpowiadają wyzwaniom współczesności. Znajdziemy wśród nich kluby AA i Al-Anon, ruch pomocy małżeństwom w kryzysie i bardzo rozwiniętą w szczególności wśród dzieci i młodzieży formę  wolontariatu.

Kościół pod wezwaniem Świętego Daniela Proroka

5300 S. Natoma Ave.

Chicago, IL 60638

Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 • DAR_2767
 • DAR_2768
 • DAR_2772
 • DAR_2778
 • DAR_2780
 • DAR_2783
 • DAR_2787
 • DAR_2789
 • DAR_2794
 • DAR_2795
 • DAR_2798
 • DAR_2799
 • DAR_2804
 • DAR_2807
 • DAR_2808
 • DAR_2816
 • DAR_2817
 • DAR_2818
 • DAR_2819
 • DAR_2820
 • DAR_2821

REKLAMA

2122832207 views

REKLAMA

REKLAMA

2122832225 views

REKLAMA

REKLAMA

2124628545 views

REKLAMA

2122832235 views

REKLAMA

2122832241 views

REKLAMA

2122832245 views