0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaZwiązek Lekarzy Polskich w Chicago przyznał doroczne stypendia

Związek Lekarzy Polskich w Chicago przyznał doroczne stypendia

-

Związek Lekarzy Polskich w Chicago przyznał doroczne stypendia studentom kierunków medycznych. Celebrował też jubileusz powstania Kongresu Polonii Amerykańskie, do którego należy jako organizacja członkowska.

Na ostatnim zebraniu ZLP, które odbyło się 23 czerwca w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago, celebrowano 75-lecie powstania Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz uroczyste wręczenie stypendiów dla studentów wydziałów medycyny, stomatologii i weterynarii.
Gościem specjalnym spotkania był prezes ZNP i KPA Frank Spula, który mówił m.in. o obustronnych korzyściach, wynikających ze współpracy obu organizacji. – To bardzo ważne, że Związek Lekarzy Polskich należy do Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jesteśmy partnerami, mamy wspólne interesy, wzajemnie się wspieramy. Cieszy to, że są to młodzi, wykształceni ludzie, a organizacja wpływowa. To się bardzo liczy w obecnych czasach – stwierdził Spula.
Kulminacyjnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie 13 studentom stypendiów naukowych, których wysokość wynosiła od 500 dol. do 2 tys. dol. Tradycja fundowania stypendiów przez ZLP młodzieży polonijnej sięga końca lat dziewięćdziesiątych.
Kryteriami przyznania stypendiów były: wyniki w nauce, działalność społeczna i na rzecz środowiska polonijnego, zainteresowania studenta oraz sytuacja materialna.
O przyznaniu stypendium decydowała komisja stypendialna, której przewodniczącą jest od lat prof. Ewa Radwańska.
Pieniądze pozyskane na rzecz Funduszu Akademickiego ZLP w Chicago pochodziły z imprez zorganizowanych przez związek, a ich głównym źródłem był doroczny Bal Lekarza. Całkowita wartość przyznanych 13 stypendystom stypendiów w 2019 roku wyniosła 16 tys. dolarów. W grupie tegorocznych stypendystów byli również i tacy, którzy otrzymali dofinansowanie już po raz drugi. Po otrzymaniu nagród obecni podczas uroczystości stypendyści dziękowali i dzielili się informacjami na temat przedmiotu studiów. Kilku laureatów było nieobecnych z powodu obowiązków naukowych.
Jak stwierdził prof. Marek Rudnicki, prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, „wyróżnianie studentów stypendiami jest ważne, bo trzeba utrzymać obecność polskojęzycznych lekarzy na terenie Chicago, pomóc młodym ludziom w opłaceniu studiów oraz wzmocnić ich wiarę w sukces i ciężką pracę”.
Dodatkowo w prowadzonym przez prof. Rudnickiego polsko-amerykańskim programie walki z rakiem piersi (Amber Coalition – Bursztynowa Koalicja) zawsze jest miejsce dla studentów, którzy chcą pracować społecznie.
Marzeniem prof. Marka Rudnickiego jest, aby stypendyści stali się następcami lekarzy, którzy działają w ZLP, ale z powodu rezydentury w różnych rejonach Stanów Zjednoczonych często jest to niemożliwie. Jednak na ceremonię wręczenia nagród przybyli ci, którym się to udało, jak np. dr Marek Hansdorfer, chirurg plastyczny i dwukrotny stypendysta w latach 2013 i 2014 oraz Tomasz Podobiński – specjalista rehabilitacji medycznej, który stypendium otrzymał w 2015 roku.
ZLP wspiera również naukowe fundusze stypendialne, administrowane przez Fundację Kościuszkowską, przyznającą stypendia dla lekarzy z Polski, którzy chcą przyjechać na szkolenia do Stanów Zjednoczonych.
Innymi ważnymi tematami poruszanymi podczas kwartalnego zebrania lekarzy było uczestnictwo członków ZLP w Chicago w X Kongresie Polonii Medycznej, III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich, który odbył się na przełomie maja i czerwca bieżącego roku w Gdańsku.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 800 osób, w tym pięćdziesięcioosobowa grupa z chicagowskiego ZLP, który jest największą na świecie organizacją lekarzy poza Polską.
Przedstawiono też relację z udziału lekarzy w obchodach majowych w Polsce na zaproszenia prezydenta RP oraz z udziału w uroczystościach w Białym Domu podczas wizyty w USA polskiego prezydenta Andrzeja Dudy.
Dr Marek Rudnicki mówił o konieczności podjęcia już przygotowań do II Międzynarodowej Konferencji „Patriotyzm, dziedzictwo i medycyna”, w dniach od 20 do 21 września, której tematem będzie 80. rocznica napaści Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę i 75. rocznica Powstania Warszawskiego w kontekście zaangażowania polskich lekarzy.
Przedstawiciel zarządu młodych (Junior Board), Adam Studniarek zaprosił do pierwszej akcji zorganizowanej przez młody zarząd 29 czerwca w centrum przy plaży Rosewood Beach w Highland Park, służącej zbiórce pieniędzy oraz również na pierwszy zjazd naukowy polskich studentów i rezydentów 15 września w Chicago.
Związek Lekarzy Polskich w Chicago powstał w 1946 roku. Od kilkunastu lat regularne zebrania członków organizacji odbywają się co kwartał. Celem zebrań jest przedstawiane najważniejszych tematów dotyczących wydarzeń minionych 3 miesięcy.

REKLAMA

Tekst: Jola Plesiewicz
Zdjęcia: Dariusz Piłka

Stypendia Związku Lekarzy Polskich w Chicago
1) Karolina Migus – Southern Illinois University (School of Dental Medicine)
2) Veronica Skital – Medical University of Warsaw (School of Medicine)

Fundusz Akademicki i Egzaminacyjny Związku Lekarzy Polskich w Chicago
1) Damian Grybowski ( University of Illinois – Research)
2) Monika Halas (University of Illinois – Research and Examination)

Fundusz Stypendialny dr Szpindor
1) Zuzanna Ciezkowska – Wroclaw University of Life Sciences (Vet. Medicine)
2) Sebastian Graca – University of Illinois (College of Dentistry)

IV Fundusz stypendialny dr. Cebulskiego
1) Anna Ciupinski – Midwestern University (Dental College)
2) Natalia Chreptowicz – Loyola University (School of Medicine)
3) Dorothy Kalinowski – Medical College of Wisconsin (Medicine)
4) Anna Rogalska – Univ. of the Incarnate Word (Osteopathic Medicine)
5) Angelica Rusilowski – Univ. of the Incarnate Word (Osteopathic Medicine)
6) Jessica Strzepka – University of Illinois (College of Medicine)
7) Elizabeth Zborek – Lake Erie (Osteopathic Medicine)

 • DAR_0936
 • DAR_0942
 • DAR_0935
 • DAR_0955
 • DAR_0943
 • DAR_0950
 • DAR_0958
 • DAR_0959
 • DAR_0962
 • DAR_0963
 • DAR_0969
 • DAR_0970
 • DAR_0973
 • DAR_0975
 • DAR_0981
 • DAR_0990
 • DAR_0992
 • DAR_0995
 • DAR_0998
 • DAR_1004
 • DAR_1010
 • DAR_1006
 • DAR_1016

REKLAMA

2126826072 views

REKLAMA

REKLAMA

2126826089 views

REKLAMA

REKLAMA

2128622409 views

REKLAMA

2126826099 views

REKLAMA

2126826103 views

REKLAMA

2126826107 views