REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaWyróżnienie SPK przy Konsulacie Generalnym RP

Wyróżnienie SPK przy Konsulacie Generalnym RP

-

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego oraz uzupełniający plan nauczania szkoły amerykańskiej. Objęte są nim następujące przedmioty: język polski, wiedza o Polsce oraz religia jako przedmiot nadobowiązkowy.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00. Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dzieci te realizują obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkół amerykańskich oraz do SPK przy Konsulacie Generalnym RP. Szkoła może także przyjmować dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi, jeżeli posiada wolne miejsca. Organem nadrzędnym naszej placówki jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Wszystkich szkół należących do wyżej wspomnianej struktury znajdujących się przy polskich placówkach dyplomatycznych jest aż 66. Rozproszone są po całym świecie, obejmując 36 różnych krajów.

REKLAMA

Na początku grudnia przedstawiciele ORPEG-u dokonali czynności kontrolnych oraz badań ewaluacyjnych w naszej szkole. Podczas trzydniowej wizyty sprawdzana była praca grona pedagogicznego, uczniów oraz ogólny wizerunek szkoły. Z przyjemnością wysłuchaliśmy miłych słów kierowanych pod adresem nauczycieli oraz naszych uczniów. Na szczególną uwagę zasłużyły hospitowane zajęcia lekcyjne, które zostały ocenione bardzo wysoko, tak pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Zostaliśmy wyróżnieni na tle innych SPK-ów jako jedna z najlepiej wyposażonych szkół na świecie. Jesteśmy dumni z naszej kadry oraz naszych uczniów, którzy prezentują się doskonale nie tylko w czasie kontroli, ale również w każdą sobotę. Efekty ciężkiej pracy obu stron (nauczyciel-uczeń) możemy dostrzec gołym okiem, patrząc na ich wyniki i osiągnięcia. Nasi uczniowie to laureaci licznych konkursów międzyszkolnych, a nawet ogólnopolskich. Cieszymy się, że możemy pracować w tak dobrym zespole, z tak wspaniałymi młodymi ludźmi. Bo ich sukcesy – to również nasze sukcesy.

Oby następny rok 2015 przyniósł nam równie wspaniałe wyniki jak ten. Życzymy wszystkim miłości, radości i pokoju.

Renata Janeczek

SPK Chicago

fot.Ewa Malcher

1 KOMENTARZ

  1. “oraz religia jako przedmiot nadobowiązkowy.” To dopiero jest tragikomedia. Konsulat, czyli placówka państwowa, naucza religii. I to pomimo posiadania kontaktu z cywilizacją. Pracownicy konsulatu mogą przecież na własne oczy sprawdzić iż cywilizowana szkoła publiczna w USA nie traci czasu na naukę o czarach i krasnoludkach. Nie zaprasza szamanów do klas szkolnych. Ma za to czas na fizykę, biologię czy chemię. Takiej możliwości zapoznania się z normalnością są pozbawieni zarówno polscy uczniowie jak ich rodzice oraz pracownicy administracji państwowej mieszkający w Polsce. I zamiast korzystać z okazji, jaką stwarza bezpośredni kontakt z cywilizacją, konsulat organizuje oczadzanie kadzidłem guseł zamiast pożytecznej nauki. Czy ktoś w tym konsulacie jest na poziomie umożliwiającym nauczenie dzieci co to jest RPN? A może krakowiany? Potrafi ochociaż opowiedzieć o płachtach Zygalskiego czy bombie Rejewskiego i o ich ograniczeniach i wyjaśnić na czym polegał wkład Turinga zamiast beczeć jak baran, że “znowu ktoś tam kłamie, że to Turing złamał szyfr Enigmy”.
    A to dyć syćko zrobieły nase chopy.

REKLAMA

2128651065 views

REKLAMA

REKLAMA

2128651081 views

REKLAMA

REKLAMA

2130447401 views

REKLAMA

2128651091 views

REKLAMA

2128651095 views

REKLAMA

2128651099 views