REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaWybory do zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Wybory do zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

-

Nowy zarząd Zrzeszenia Nauczycieli Polskich
Nowy zarząd Zrzeszenia Nauczycieli Polskich

W minioną niedzielę, 26 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Podczas posiedzenia udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowy zarząd oraz przegłosowano uaktualniony statut organizacji. Prezesem nowego zarządu została wybrana większością głosów Ewa Koch, pełniąca tę funkcję od 2009 roku. Do zarządu weszły również Helena Sołtys (I wiceprezes), Urszula Gawlik (II wiceprezes), Barbara Gawrońska (III wiceprezes) oraz Bożena Buniowska, Monika Janik, Anetta Wesołowska, dr Jolanta Tatara, Alicja Nawara (członkowie Zarządu). W skład komisji rewizyjnej weszli: Betty Uzarowicz, Helena Zając, Wiesława Stefanek, Anna Pałasz i Daniel Lach. Funkcje sekretarzy protokołowych objęły Bernadetta Manturo i Anna Witowska. Sekretarzem korespondencyjnym została Anna Siek.

REKLAMA

Wszyscy członkowie nowego zarządu ZNP są nauczycielami z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym lub dyrektorami polskich szkół. Od wielu lat działają aktywnie na rzecz rozwoju szkolnictwa polonijnego oraz krzewienia kultury polskiej w stanie Illinois. Podczas zebrania, w obecności większości członków organizacji, odznaczeniem i medalem uhonorowana została Elżbieta Poremba – wieloletnia dyrektor Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Summit. Odznaczenie wręczyła prezes Ewa Koch, która podziękowała pani Porembie za wiele lat pracy pedagogicznej oraz za działalność na rzecz środowiska nauczycielskiego.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jest najstarszą organizacją oświatową w Chicago i od ponad sześćdziesięciu lat zrzesza nauczycieli i pedagogów uczących w polonijnych szkołach. Celem organizacji jest krzewienie języka i kultury polskiej wśród najmłodszych pokoleń Polonii, wspieranie placówek oświatowych oraz kształcenie kadry nauczycielskiej. Od wielu lat ZNP prowadzi działalność wydawniczą, publikując podręczniki do nauki języka polskiego oraz zaopatrując w pomoce naukowe i książki szkoły polonijne nie tylko w USA, ale także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i we Włoszech. W ciągu kilku lat pracy zarządu pod kierownictwem Ewy Koch Zrzeszenie nawiązało ścisłą współpracę z polskimi organizacjami, instytucjami oraz uniwersytetami, zorganizowało wiele szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, współtworzyło studium metodyczne „Akademia Polskości”, organizowało konferencje naukowe i egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, prowadziło imprezy kulturalne dotyczące historii Polski, przyznawało stypendia polonijnym uczniom. Przedstawiciele Zrzeszenia reprezentowali chicagowskie środowisko nauczycielskie podczas uroczystości, wydarzeń kulturalnych i konferencji na całym świecie. Do ostatnich osiągnięć ZNP zalicza się egzamin „Seal of Biliteracy” z języka polskiego w chicagowskich publicznych szkołach średnich, uroczyste obchody 1050-lecia chrztu państwa polskiego oraz uruchomienie Lokalnego Ośrodka Metodycznego we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Zrzeszenie jest organizacją parasolową wspierającą ponad pięćdziesiąt szkół w aglomeracji chicagowskiej, w których uczy się prawie 16,5 tysiąca dzieci i młodzieży.

Anna Rosa

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

REKLAMA

2123334663 views
Poprzedni artykułZapłacić czy odłożyć?
Następny artykułAwantura o czek

REKLAMA

REKLAMA

2123334680 views

REKLAMA

REKLAMA

2125131000 views

REKLAMA

2123334690 views

REKLAMA

2123334696 views

REKLAMA

2123334700 views