REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 41. rocznicę polonijnej mszy świętej u...

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 41. rocznicę polonijnej mszy świętej u Pięciu Braci Męczenników

-

W roku 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II oraz w 41. rocznicę Jego wizyty w Kościele Pięciu Braci Męczenników — gdzie odprawił mszę świętą w intencji Polonii — w niedzielę 4 października br. w tym kościele została odprawiona uroczysta dziękczynna msza św. za dar Ojca Świętego.

Mszę poprowadził ks. kanonik Tadeusz Dzieszko, proboszcz parafii Św. Faustyny z udziałem ks. Miguela Venegasa, nowego proboszcza połączonych kościołów Niepokalanego Poczęcia NMP z Kościołem Pięciu Braci Męczenników.

Przed procesją, przy ołtarzu, na rozpoczęcie mszy, Karol Stękała zagrał hejnał na cztery strony świata, jakby przypominając o wierze chrześcijańskiej oraz podróżach i nauczaniu Papieża Polaka. Przy muzyce kapeli góralskiej do procesji dołączyli reprezentanci Towarzystwa Ułanów im. T. Kościuszki, sztandary kół przy Związku Podhalan, Szkoła im. M. Konopnickiej oraz lokalni harcerze, by trzymać honorową wartę przy ołtarzu.

Mimo pandemii COVID 19, kościół wypełnił się wiernymi, którzy z sercami pełnymi miłości do polskiego Następcy Piotra przybyli z dalekich przedmieść Chicago. Wśród specjalnych gości był konsul RP Piotr Semeniuk, Jan Jaworski — Papieski Komandor Orderu Św. Sylwestra, Józef Cikowski — prezes Związku Podhalan, Tadeusz Młynek — prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, Robert Radkowski — wiceprezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, trzej koordynatorzy Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Chicago: Helena Sołtys (Szkoła im. M. Kopernika w Niles), Marek Adamczyk (dyr. Szkoły im. M. Konopnickiej) i Bernadeta Manturo (dyr. Szkoły im. Św. Trójcy), a także Marek Dobrzycki, naczelny redaktor kwartalnika „Zgoda”, oficjalnej publikacji Polish National Alliance, Czesława i Jakub Kolak — członkowie Orderu św. Stanisława i Rady Nauczycieli Polonijnych oraz Bogdan Strumiński z Koła Solidarność.  Podobnie jak w poprzednich latach, obecni byli Ułani im. T. Kościuszki, którzy zawsze wzbudzają zachwyt i szacunek.

W homilii ks. Dzieszko podkreślił światowe znaczenie nauczania i bogate dziedzictwo św. Jana Pawła II. Na pytanie, kto był obecny podczas historycznej wizyty Ojca Świętego w dniu 5 października 1979 roku, mnóstw rąk szczęśliwców podniosło się w górę. Ksiądz przypomniał o pielęgnowaniu i przestrzeganiu nauk Świętego.

Długa również była procesja darów do ołtarza, którą kwiatami rozpoczęły dzieci Szkółki przy Związku Podhalan. W hołdzie św. Janowi Pawłowi II, wspaniały kosz 41 żółtych róż przyniósł Robert Radkowski, wiceprezes PSFUC, owoce i wino — rodzina Małgorzaty i Stanisława Guziak, oscypek — Zarząd  Główny Związku Podhalan, chleb — rodzina Zofii i Tadeusza Gancarczyk, członkowie Komitetu Centrum Świętego Jana Pawła II oraz piękne kosze kwiatów od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, Koła Podhalanek oraz Komitetu Centrum Świętego Jana Pawła II.

Oprawa muzyczna pod okiem organistki Małgorzaty Kołpak przyczyniła się do głębszych przeżyć i upiększyła całą uroczystość. Ela i Terenia Stękała śpiewały psalmy, mistrz skrzypiec Bogdan Pawlikowski zagrał Ave Maryja,  grała również orkiestra dęta Andrzeja Wiśniowskiego oraz kapela góralska Jana Sucheckiego. W tym pamiętnym dniu, księża poświęcili nowy obraz św. Jana Pawła II. Proboszcz, Miguel Venegas podziękował za obecność, zapraszał i zapewniał o kontynuacji polskich mszy świętych.

Konsul Piotr Semeniuk odczytał nadesłany list z Biura Prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. List przekazywał gratulacje za podtrzymywanie pamięci i kontynuowanie uroczystości z okazji kolejnych rocznic wizyty św. Jana Pawła II, co utrwala wiarę, łączy i jednoczy Polonię.

Konsul Semeniuk z serca przemówił do wiernych, zachęcając do modlitwy za Polaków na kresach wschodnich oraz modlitwy za nas samych — Polonię, by była mocna i nie opuszczała „świątyń swych”. Przytaczając oryginalną wersję Roty Marii Konopnickiej, nawiązał do zamykania kościołów polonijnych.

Aniela Bartoszek, długoletnia parafianka, w imieniu wspólnoty kościoła podziękowała wszystkim za obecność  i zaprosiła do Sali Biskupa Abramowicza na poczęstunek sponsorowany przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową oraz Główny Zarząd Związku Podhalan.

Na zakończenie ks. Dzieszko odmówił specjalną modlitwę do świętego Jana Pawła II i udzielił grupowego błogosławieństwa Jego relikwiami. Następnie w procesji wierni  przeszli na parking do Ołtarza Papieskiego, gdzie wspólnie odśpiewano Barkę, ks. Dzieszko odmówił modlitwę oraz udzielał indywidualnego błogosławieństwa relikwiami świętego Jana Pawła II.

Cała uroczystość miała podniosły charakter i na długo pozostanie wiernym w pamięci. Pokrzepieni na duchu w okresie pandemii, odchodzili zadowoleni i przekonani, że godnie uczcili setne urodziny i 41. rocznicę  wizyty świętego Jana Pawła II. Byli też przekonani, że On widział i słyszał 41, a może i 100 naszych próśb i podziękowań, i będzie nadal pośredniczył w wypraszaniu potrzebnych nam łask u Boga.

Parafianie dziękują za wspólną modlitwę i liczą na dalsze spotkania na gruntach trzykrotnie uświęconych stopami świętego Jana Pawła II.

Tekst:  Aniela Bartoszek

Zdjęcia: Marek Dobrzycki

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks