REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, czyli łączy nas Polska

VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, czyli łączy nas Polska

-

Pamiątkowa fotografia uczestników zjazdu w Ostródzie fot.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska Facebook
Pamiątkowa fotografia uczestników zjazdu w Ostródzie
fot.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska Facebook

Zakończył się VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, który odbywał się 16–19 czerwca w Ostródzie. Za nami intensywny czas obrad, warsztatów i prelekcji oraz zawiązywania sojuszy w celu budowania wspólnej polityki oświatowej poza granicami RP. Żywimy nadzieję, iż wracacie Państwo do swych środowisk wzmocnieni o nowe kontakty, doświadczenia i wiedzę. Naszym zamierzeniem jest by coroczne zjazdy stały się platformą wymiany dobrych praktyk, podnoszenia kompetencji merytorycznych, jak również kontynuacją budowy wspólnoty nauczycieli i działaczy polonijnych. Aktualne pozostaje dotychczasowe hasło zjazdowe „Wschód, Zachód – łączy nas Polska”. Niezmiernie nas cieszy fakt przybycia niemalże 120-osobowej reprezentacji nauczycieli, dyrektorów oraz prezesów polonijnych organizacji, działających na rzecz edukacji Polaków i osób polskiego pochodzenia. Gościnna Ostróda stała się miejscem spotkania uczestników zjazdu z blisko 30 krajów i 5 kontynentów, co pozwala wierzyć, iż oświata polonijna działa prężnie, niezależnie od szerokości geograficznej.

REKLAMA

O randze Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych z pewnością świadczy fakt uczestnictwa znamienitych gości m.in. minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą Leonarda Krasulskiego, wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka, wiceprzewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Jarosława Narkiewicza, senatora prof. Jana Żaryna, wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego oraz marszałka woj. warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Szczególne słowa powitania zostały skierowane do prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego – rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Serdeczne podziękowania za obecność i wsparcie idei zjazdu składamy również ministrowi Henrykowi Kowalczykowi – przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Uczestników naszego spotkania gościł już tradycyjnie Hotel „Dom Polonii” w Ostródzie. Dogodna lokalizacja, polska gościnność, smaczne i obfite menu, miła atmosfera oraz profesjonalna obsługa z pewnością zasłużyły na liczne słowa podziękowania, które znalazły się w Księdze Pamiątkowej zamieszczonej w recepcji hotelu.

Uczestnicy Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych fot.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska Facebook
Uczestnicy Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych
fot.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska Facebook

Inauguracji zjazdu dokonała minister Anna Zalewska. Inaugurację poprzedziły liczne wystąpienia – od przedstawicieli organizatorów w osobach b. premiera Longina Komołowskiego – prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Dariusza Piotra Bonisławskiego – dyr. zjazdu i wiceprezesa SWP; poprzez członków komitetu honorowego oraz instytucji wspierających, na wystąpieniach gości z zagranicy kończąc. List przesłany przez Panią Agatę Kornhauser-Dudę, małżonkę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, która objęła honorowym patronatem VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, odczytała Ewa Czarniawska – reprezentująca Biuro ds. Kontaktu z Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta RP. Wśród wszystkich wystąpień wybrzmiewał wspólny głos troski i chęci współpracy oraz wypracowania spójnego systemu wsparcia dla oświaty polonijnej. Zadeklarowano także kontynuowanie dalszej integracji organizacji oświatowych, a także programu wsparcia metodycznego, finansowego oraz organizacyjnego dla szkół polonijnych i polskich, zarówno na Wschodzie i Zachodzie. Usłyszeliśmy m.in. zapewnienia o ministerialnych pracach nad kwestiami uznania statusu nauczyciela polonijnego czy transparentnej struktury dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na rozwój i wsparcie szkół polonijnych i polskich poza granicami kraju. Wyrażona została również nadzieja na dalszą współpracę w zakresie realizacji pomocy dydaktycznej, organizowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zjazdów, konferencji i wizyt studyjnych realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODN SWP).

Program zjazdu był niezwykle różnorodny i wynikał z wcześniejszej analizy potrzeb polonijnych środowisk nauczycielskich. Konferencja realizowana była w sześciu sesjach tematycznych z udziałem wybitnych specjalistów akademickich oraz delegatów reprezentujących: Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej (Grzegorz Chorąży) i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (dr Joanna Wójtowicz), a także przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej.

Tegorocznym partnerem zjazdu był Kongres Oświaty Polonijnej (KOP), którego prezydium wystosowało na ręce minister edukacji narodowej postulaty zebrane gremialnie od środowisk nauczycielskich zgromadzonych w KOP, a także zaprezentowało wystąpienia na sesjach konferencyjnych, m.in. „Rola organizacji polonijnych w systemie wspierania oświaty polskiej poza granicami”, które wygłosiła prezes KOP dr Jolanta Tatara.

Jolanta Tatara, prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej fot.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska Facebook
Jolanta Tatara, prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej
fot.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska Facebook

Mamy nadzieję, iż VI Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie pozostanie w pamięci jako czas ożywionych debat nad przyszłością oświaty polonijnej oraz zawiązywania sojuszy i wzajemnych partnerstw wśród uczestników, reprezentujących środowiska nauczycielskie z czterech stron świata. Wydaje się, że przede wszystkim jednak był to czas dający poczucie wsparcia dla edukacyjnych działań – zarówno ze strony ministerialnej, ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP; jak i nie mniej ważnego – koleżeńskiego. Razem możemy wiele – integracja i współdziałanie niesie siłę i wiarę w dobre zmiany.

Jolanta Tatara

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks