REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaUroczyste obchody 70-lecia w Polskiej Szkole im. gen. Kazimierza Pułaskiego

Uroczyste obchody 70-lecia w Polskiej Szkole im. gen. Kazimierza Pułaskiego

-

Z okazji jubileuszu 70-lecia Polskiej Szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego w podchicagowskim Harwood Heights para prezydencka RP przesłała szkole specjalne życzenia i gratulacje. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce uhonorowało nauczycieli i katechetów dyplomami uznania. Podczas uroczystości wystąpił Teatr Tańca i Muzyki „Wici” – reprezentacyjny zespół Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA).

Obchodzony 23 października br. jubileusz 70. lecia Polskiej Szkoły im. Generała Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights idealnie wpisał się w cykl uroczystości celebrujących Miesiąc Dziedzictwa Polskiego.
Uroczystość, która odbyła się w Conrad Hall, w głównym budynku szkoły, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru.
Uczniowie ostatniej klasy liceum dumnie reprezentowali szkołę w poczcie: Anita Mikołajczyk, Alexander Walawender i Julia Koziol.
Po odegraniu hymnów państwowych – Polski i Stanów Zjednoczonych, dyrektor Agata Michałkiewicz powitała ponad 90 gości jubileuszowego wydarzenia.
Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli, a byli związani ze szkołą.
Marcelinka Depa, uczennica klasy 3b wierszem opowiedziała o szkole, która „ma wiele lat i niewiele wad”. Szkoła Pułaskiego, podobnie jak ta przedstawiona w wierszu, ma sklepik, boisko i dzieci lubią do niej chodzić.
Agata Grochowska, konsul RP w Chicago, odczytała przesłanie pary prezydenckiej RP, pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy i prezydenta Andrzeja Dudy zaadresowane do grona pedagogicznego, zarządu, rodziców i uczniów Polskiej Szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights.
W liście para prezydencka złożyła gratulacje, wyrażając najwyższe uznanie dla pokoleń Polaków, którzy stworzyli i rozwijają szkołę.

REKLAMA

„Szkoła w Harwood Heights jest najstarszą polonijną szkołą działającą w aglomeracji Chicago – największym skupisku Polonii w USA. Daje to wyobrażenie o niezwykłej ważnej roli, jaką odgrywa Państwa placówka w życiu polskiej wspólnoty w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Państwa zasług w kultywowaniu mowy ojczystej, kultury i tradycji, w upowszechnianiu wiedzy o polskiej historii i współczesnych dokonaniach niepodległej Rzeczypospolitej oraz o dorobku dziesięciomilionowej społeczności osób polskiego pochodzenia w Ameryce”.

Para prezydencka, przekazując gorące gratulacje, życzyła, aby inspirująca postać patrona generała Kazimierza Pułaskiego, bohatera polskiej i amerykańskiej historii, prowadziła szkołę do kolejnych znakomitych osiągnięć.

Gościem honorowym wydarzenia był Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA). PNA sprawuje patronat nad szkołą od 1986 roku i wspiera działalność kółka teatralnego i zespołu muzycznego Słoneczko.

Prezes Spula wspominał. że szkoła Pułaskiego była pierwszą z polonijnych placówek oświatowych, które odwiedził na początku swojej kariery zawodowej, wtedy kiedy prezesem placówki była obecna podczas jubileuszu Elżbieta Górnikiewicz.
Podziękował nauczycielom, rodzicom za trud włożony w edukację młodego pokolenia, dzięki czemu mamy znanych, polonijnych lekarzy, prawników, urzędników godnie nas reprezentujących. – Mamy około dwudziestu burmistrzów miasteczek polskiego pochodzenia w aglomeracji Chicago, którzy są dumni ze swoich korzeni – powiedział i zapewnił, że PNA będzie wspierać polskie programy edukacyjne.
Prezes Frank Spula mówił też o znaczeniu historycznym gen. Pułaskiego, którego imieniem nazywane są ulice, mosty czy parki i przekazał szkole życzenia dalszych sukcesów, przynajmniej przez kolejnych siedemdziesiąt lat.

Życzenia złożyła Ilona Sobiech, wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, które patronuje wielu szkolnym imprezom, kolportuje podręczniki języka polskiego, historii i geografii, pisane przez członków zrzeszenia. W imieniu zarządu Zrzeszenia wręczyła nauczycielom i katechetom dyplomy uznania „wyrażające wdzięczność za wspaniałą misję nauczania młodych pokoleń Amerykanów polskiego pochodzenia języka polskiego, tradycji i kultury polskiej”.

Nauczyciele i rodzice działający w zarządzie szkoły z okazji 70. lecia Polskiej Szkoły Generała Kazimierza Pułaskiego otrzymali również od władz szkoły dyplomy uznania za pełną poświęcenia i zaangażowania pracę.

O jubileuszu 70-lecia mówiła dyrektorka szkoły Agata Michałkiewicz. – Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem – świętem nauczycieli, rodziców, miłych gości, hojnych sponsorów, po prostu przyjaciół naszej szkoły. Jubileuszowa uroczystość jest okazją do zweryfikowania dorobku szkoły, przeżycia jej biografii, przypomnienia o jej tradycjach i systemie wartości, jakim się kieruje. Nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze niezwykłą społecznością, tworzoną przez ludzi, którzy oddają szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce.(…) Dzięki nim udało się stworzyć piękną polską szkołę w naszej drugiej Ojczyźnie. Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną i otwartą na nowe wyzwania, trendy i pomysły – powiedziała dyrektorka.
Podziękowała byłym dyrektorom i prezesom szkoły, rodzicom, nauczycielom, katechetom, a także absolwentom, którzy teraz do szkoły przyprowadzają swoje dzieci i zapraszając do wspólnego świętowania, wyraziła głębokie przekonanie, że to, co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami!

Prezes szkoły Agata Wozny przygodę z placówką rozpoczęła 20 lat temu z synem Adamem, który tu zaczął naukę języka polskiego jako obcego. Najpierw jako rodzic weszła do zarządu szkoły, a od 17 lat jest jej prezesem. Szkoła stała się częścią jej życia, szkolne radości i sukcesy dodawały jej skrzydeł do działania, problemy stawały się jej troskami. Wyraziła wdzięczność rodzicom, którzy z poświęceniem pracują na rzecz szkoły.
Nie sposób wymienić nazwisk wszystkich osób oddanych szkole, ale z pewnością należy uhonorować rodzica weterana, Józefa Lisaka, który z palcówką jest związany od 35 lat.
O swoich silnych więzach ze szkołą mówiła jej absolwentka Anna Sokolowski, była wiceprezes Zjednoczenia Polsko Rzymsko-Katolickiego w Ameryce.

Dyplomy honorowe otrzymali: Agata Wozny, siostra Anna Kalinowska, Jolanta Klopotowski, Stella Krawczyk, Józef Lisak, Dariusz Piłka, Jola Plesiewicz.
Wystąpił Teatr Tańca i Muzyki „Wici” – reprezentacyjny zespół Związku Narodowego Polskiego, którego dyrektorem artystycznym i choreografem jest Magdalena Solarz. W zespole Wici od lat tańczą uczniowie i absolwenci szkoły Pułaskiego. Tancerze przedstawili krakowiaka z Lajkonikiem, a do poloneza niespodzianki zaprosili gości.
Szkolny jubileusz uświetnił solowy mini koncert skrzypcowy w wykonaniu Livii Krupinski, uczennicy klasy 8a z polskiej szkoły Pułaskiego, która gra w orkiestrze, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago.

Lampką szampana, toast za pomyślność szkoły oraz tych, którzy ją stworzyli i rozwijają wznieśli prezes szkoły Agata Wozny i wiceprezes Christopher Popieluszko.
Część oficjalną 70-lecia szkoły prowadziła Monika Zając, nauczycielka i katechetka w Polskiej Szkole im. gen. Kazimierza Pułaskiego.
Uczennice Emma Jodlos, Liwia Zachara i Angelica Popieluszko witały gości przy wejściu, odprowadzały do stolika i zapoznawały ich z programem uroczystości.
W holu wyeksponowane zostały listy gratulacyjne wystosowane z Polski i z kraju, między innymi od ks. Wojciecha Polaka, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski oraz od dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, pani Iwony Stefaniak.
Na ścianach korytarza wejściowego do szkoły umieszczone zostały pamiątkowe fotografie i artykuły prasowe dokumentujące bogatą historię i dorobek 70-letniej historii Polskiej Szkoły im. Generała Kazimierza Pułaskiego w podchicagowskim Harwood Heights.
Zaproszenie do lunchu stało się okazją do kontynuowania przy wspólnym stole towarzyskich rozmów, wspomnień i refleksji.

Tekst: Jola Plesiewicz
Zdjęcia: Dariusz Piłka
redakcja@zwiazkowy.com

Polska Szkoła im. Generała Kazimierza Pułaskiego powstała dzięki staraniom Stowarzyszenia Emigracji Polskiej. Pierwotna nazwa organizacji brzmiała Stowarzyszenie Samopomocy Nowej Emigracji Polskiej w Chicago. Założyli ją polscy żołnierze-emigranci, głównie z Anglii, którzy od początków czerwca 1948 roku zaczęli napływać do Chicago. Od początku istnienia organizacji jej głównym celem jest niesienie pomocy innym.
Początkowo szkoła nie miała patrona, nazywała się szkołą sobotnią przedmiotów ojczystych. Szkoła Pułaskiego może poszczycić się najstarszym statutem i najdłużej działającym komitetem rodzicielskim. W 1986 r. patronat nad szkołą objął Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance, PNA).

REKLAMA

2100317929 views

REKLAMA

REKLAMA

2100318162 views

REKLAMA

REKLAMA

2102114554 views

REKLAMA

2100318305 views

REKLAMA

2100318406 views

REKLAMA

2100318516 views