REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Słońce w maturalnej sali

Słońce w maturalnej sali

-

IMG_2997

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi
Platon

REKLAMA

W budynku Guerin Prep. przy Cumberland, gdzie w soboty ma swą siedzibę Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago słońce świeciło cały czas mimo deszczowej, chłodnej pogody. Uczniowie dwóch klas licealnych przystąpili do pisemnej matury.

Egzamin składał się z testu z gramatyki i wypracowania na wybrany temat.
Test gramatyczny nie był w opinii uczniów trudny, mimo że obejmował zagadnienia z gramatyki opisowej, cichego czytania ze zrozumieniem, tłumaczenie z języka angielskiego na język polski i z ortografii polskiej. Podobne ćwiczenia uczniowie wykonywali w trakcie nauki w trzyletnim liceum. Teraz mieli dostateczną ilość czasu na przemyślenie i wypełnienie maturalnego arkusza.

Po półgodzinnej przerwie maturzyści, których wychowawczyniami były Barbara Adamczyk i Halina Czajkowska, przystąpili do drugiej części pisemnej matury – wypracowania. Wybierali spośród siedmiu tematów i znanego sobie zestawu lektur, począwszy od powieści, na poezji skończywszy. W zestawie tematów znalazły się też takie, które miały zaświadczyć o dorosłości maturzystów, o ich życiowych preferencjach i krytycznej postawie wobec samych siebie.

Ulubionym tematem, ku zaskoczeniu komisji egzaminacyjnej, okazał się ten, gdzie należało podsumować swój pobyt w szkole polskiej. Uczniowie pisali o początkowej niechęci chodzenia do szkoły sobotniej i przyznawali otwarcie, że szkoła była miejscem, gdzie krok po kroku wchodzili w polonijną dorosłość, wielokulturowość, przyjaźń z rówieśnikami polskiego pochodzenia.

W tym miejscu warto przytoczyć fragment pracy polonijnego maturzysty, która można zadedykować wszystkim nauczycielom, którzy często wątpią w swą pracę i rodzicom, którzy stresem przypłacają sobotnie poranki.

„[…]Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim formowania charakterów i postaw. Mam jasną wizję absolwenta Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki – jest nim młody człowiek, taki jak ja, który potrafi wyrażać swoje zdanie z poszanowaniem poglądów innych.
Jak dotąd udało mi się wiele. Efektywnie i skutecznie komunikuję się w dwóch językach – polskim i angielskim. Umiem uczyć się samodzielnie, świadomie korzystać z zajęć i innych źródeł wiedzy. Widzę potrzebę samokształcenia i samodoskonalenia. Potrafię aktywnie słuchać i znam swoje mocne strony. Wiem, na czym polega moja osobista siła pozwalająca zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami i realizować z radością własne pasje. Jako uczeń Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki mam świadomość konsekwencji własnych decyzji, od trzech lat dokonuję dobrych wyborów, które służą mojemu rozwojowi duchowemu i intelektualnemu i pomagają mi dotrzeć do celu. Umiem je zdefiniować. Okazuję szacunek sobie i innym. Potrafię wskazać wartości patriotyczne, które podtrzymują narodowe tradycje i tożsamość. Rozumiem procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wykazuję poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy, jako członek zespołu zwanego polską szkołą na obczyźnie.
To wszystko nigdy by mi się nie przydarzyło, gdyby nie moja Pani i moja sobotnia szkoła.
Halina Czajkowska
Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki

  • IMG_2995
  • IMG_2997
  • IMG_3002

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wspomnienia jako fundamenty

Marzę i wierzę

Gulasz z dynią

Smutne skutki dystansowania

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks