REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaSą pierwsi absolwenci studiów podyplomowych KUL dla nauczycieli polonijnych w Chicago

Są pierwsi absolwenci studiów podyplomowych KUL dla nauczycieli polonijnych w Chicago

-

W ubiegłą niedzielę, 7 grudnia 2014 roku, zakończyły się w Chicago pierwsze studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej prowadzone przez doświadczonych specjalistów i wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: dr Wiolettę Próchniak – dyrektor studiów podyplomowych, mgr Marię Łaszkiewicz, dr Annę Majewską-Wójcik i dr Magdalenę Smoleń-Wawrzusiszyn.

Idea studiów podyplomowych KUL dla nauczycieli szkół polonijnych w Chicago zrodziła się w 2006 roku. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w maju 2013 roku w budynku szkolnym przy parafii św. Ferdynanda w Chicago.

REKLAMA

Studia podyplomowe w Chicago były wynikiem wieloletnich starań przedstawicieli Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL oraz Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Ferdynanda. Projekt został wsparty grantem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzięło w nim udział trzydziestu pedagogów i nauczycieli języka polskiego, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Program studiów obejmował 360 godzin zajęć prowadzonych przez doświadczonych wykładowców i praktyków, którzy nauczają języka polskiego obcokrajowców studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładają język polski na wielu uniwersytetach poza granicami Polski i są autorami podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego na różnych poziomach biegłości językowej. Studia podyplomowe w Chicago odbywały się formie wykładów i ćwiczeń rozłożonych na sześć zjazdów, od maja 2013 do grudnia 2014 roku.

Bogaty program studiów dostosowany był do potrzeb szkolnictwa polonijnego w Chicago oraz możliwości szkół polonijnych, które pracują najczęściej w systemie weekendowym, a także potrzeb i oczekiwań uczniów i nauczycieli. Program zawierał między innymi zajęcia z metodyki nauczania sprawności językowych (rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów czytanych, mówienia, pisania oraz integrowanie sprawności), metodyki nauczania podsystemów języka (wprowadzanie gramatyki, rozwijanie słownictwa i frazeologii języka polskiego, nauczanie polskiej fonetyki i ortografii), nauczania literatury, kultury, historii i geografii polskiej, a także wykorzystywania najnowszych technologii w kształceniu dwujęzycznym. Poszczególne zajęcia kończyły się zaliczeniami lub egzaminami, a cały kurs zakończył się egzaminem końcowym i obroną pracy dyplomowej.

Uczestnicy realizujący program studiów podyplomowych jednomyślnie uznali, iż są one bardzo potrzebne i przydatne w pracy nauczyciela polonijnego, ponieważ wychodzą naprzeciw specyfice ich pracy, a także dostosowane są do rzeczywistych możliwości i potrzeb uczniów polonijnych.

W przyszłości planowane jest uruchomienie drugiej edycji studiów podyplomowych dla nauczycieli w Chicago realizowanych przez KUL, ponieważ zainteresowanie środowiska nauczycielskiego jest bardzo duże, a potrzeby szkolnictwa polonijnego w Chicago odmienne w porównaniu z innymi ośrodkami edukacyjnymi poza granicami Polski.

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Chicago nie doszłyby do skutku, gdyby nie wsparcie wielu osób. Specjalne podziękowania skierowane są do rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL – pana Cezarego Ruty, księdza Zdzisława Torby – proboszcza parafii św. Ferdynanda w Chicago, siostry Genowefy Potaczały – dyrektor Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Ferdynanda, siostry Anny Strycharz – przełożonej Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla oraz dr Lucine Mastelarz – dyrektor Saint Ferdinand Catholic School w Chicago.

Anna Rosa

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 • DAR_5692
 • DAR_5697
 • DAR_5704
 • DAR_5706
 • DAR_5714
 • DAR_5720
 • DAR_5734
 • DAR_5747
 • DAR_5754
 • DAR_5759
 • DAR_5762
 • DAR_5767
 • DAR_5775
 • DAR_5777
 • DAR_5779
 • DAR_5784
 • DAR_5785
 • DAR_5797
 • DAR_5803
 • DAR_5816
 • DAR_5821
 • DAR_5826
 • DAR_5833
 • DAR_5838
 • DAR_5842
 • DAR_5848
 • DAR_5854

REKLAMA

2123324940 views
Poprzedni artykułSpotkanie bożonarodzeniowe Polonii
Następny artykułAni słowa

REKLAMA

REKLAMA

2123324957 views

REKLAMA

REKLAMA

2125121277 views

REKLAMA

2123324967 views

REKLAMA

2123324973 views

REKLAMA

2123324977 views