REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaRząd przyjął plan współpracy z Polonią - chce zachęcać Polaków do powrotów...

Rząd przyjął plan współpracy z Polonią – chce zachęcać Polaków do powrotów do kraju

-

fot.peterscode/pixabay.com
fot.peterscode/pixabay.com

Wspieranie nauczania języka polskiego, wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych i wspieranie powrotu Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia – zakłada plan współpracy z Polonią do 2020 r., przyjęty we wtorek przez rząd.

REKLAMA

Program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020 przygotowało MSZ.

Jak podkreśla resort, wśród założeń programu jest utrzymywanie partnerskich zasad współpracy z Polonią oraz wykorzystanie potencjału polonijnych profesjonalistów.

Przyjęty przez rząd program ma umożliwić migrantom zatrudnionym na europejskich rynkach pracy zachowanie więzi z Polską, stworzyć atrakcyjną ofertę współpracy dla młodego pokolenia Polonii, lepiej wykorzystać potencjał polonijnych profesjonalistów, oraz efektywnie zabezpieczyć prawa polskich mniejszości.

W ramach programu MSZ proponuje partnerom polonijnym wspólne i obustronnie działania na rzecz kształtowania za granicą rzetelnego wizerunku Polski oraz współdziałanie w pogłębianiu współpracy z Polską krajów zamieszkania rodaków, w wymiarze regionalnym (np. samorządy) i sektorowym (np. uczelnie, instytucje kulturalne, podmioty gospodarcze).

Nowością w programie – jak podkreśla MSZ – jest określenie zasad współpracy rządu z Polonią i Polakami za granicą i położenie nacisku na partnerstwo.

“Partnerskie podejście przyświecało już podczas prac nad dokumentem – szeroki proces konsultacji projektu programu został dobrze przyjęty w środowiskach polonijnych. Podkreślamy też pełne uznanie faktu, że nasi Rodacy są najczęściej obywatelami innych państw i państwom tym winni są lojalność obywatelską. Wiemy też, że wielu naszych Rodaków utraciło znajomość języka polskiego i skuteczna komunikacja z nimi musi odbywać się w językach ich krajów zamieszkania” – podkreśla MSZ w przesłanym PAP komunikacie.

Program przyjmuje jako cele strategiczne: wspieranie nauczania języka polskiego, umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej, wzmacnianie środowisk polskich za granicą, wspieranie powrotów Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, a także wielopłaszczyznowy rozwój kontaktów z Polską.

Rządowy będzie realizowany we współpracy z ministerstwami, urzędami centralnymi oraz wojewodami. Partnerami rządu w realizacji polityki wobec Polonii i Polaków za granicą są m.in.: kancelaria prezydenta, komisje parlamentarne Sejmu i Senatu, samorządy terytorialne, organizacje międzyrządowe, stowarzyszenia polonijne i instytucje kościelne.

Ramowa część programu obejmuje okres sześcioletni. Towarzyszy jej dokument określający szczegółowe zadania poszczególnych resortów i instytucji centralnych zaangażowanych w realizację polityki polonijnej. Obecnie określa on zadania na lata 2015-2016, po czym dwukrotnie będzie aktualizowany – wyznaczając zadania na lata 2017-2018 oraz 2019-2020.

Podstawą programu ma być partnerstwo z rodakami – na co mają wskazywać przeprowadzone dwumiesięczne konsultacje społeczne programu, w ramach których napłynęło blisko 100 opinii i propozycji.

Ocenia się, że poza Polską żyje 18-20 milionów Polaków i obywateli polskiego pochodzenia. Jedna trzecia z tej grupy to Polacy urodzeni w Polsce, reszta to osoby polskiego pochodzenia o różnym stopniu więzi z polskością. W XIX i XX wieku emigracja z Polski miała ustabilizowane kierunki – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (w 2012 r. polskie pochodzenie zadeklarowało 9 660 tys. osób), Ameryka Południowa (Brazylia – 1 500 tys. osób, Argentyna – 120 tys. osób). W ostatnim półwieczu większą dynamikę odnotowano w wyjazdach do Kanady (ok. 1 mln osób) i Australii (170 tys. osób). Spadła natomiast liczebność społeczności polskiej na Wschodzie. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

2 KOMENTARZE

REKLAMA

2119217685 views

REKLAMA

2119217778 views

REKLAMA

REKLAMA

2121014132 views

REKLAMA

2119217847 views

REKLAMA

2119217903 views

REKLAMA

2119217946 views