REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaPoznaj Polską Katolicką Szkołę  im. św. Błażeja

Poznaj Polską Katolicką Szkołę  im. św. Błażeja

-

Szkoła katolicka jest szkołą z wyboru, kto do niej posyła swe dzieci, tym samym akceptuje jej tożsamość.

Modeli będzie tyle, ile szkół, bo pracują one, zwłaszcza w skali światowej, w bardzo różnych warunkach kulturowych, społecznych i religijnych. Nie można jednak zapominać, że są pewne zasady wspólne dla wszystkich tego rodzaju placówek, które określają tożsamość szkoły katolickiej. Są one uwypuklone w Deklaracji Soboru Watykańskiego II O wychowaniu chrześcijańskim, w Kodeksie prawa kanonicznego, w różnych dokumentach Kongregacji Edukacji Katolickiej i w wielu wypowiedziach Magisterium Kościoła.

REKLAMA

Szkołę katolicką charakteryzuje przede wszystkim troska o integralne wychowanie człowieka. Nie chodzi tylko o przekazanie wiadomości czy nauczenie pewnych umiejętności, ale o pełną formację, także w perspektywie duchowej i moralnej. Wiedzę bowiem można wykorzystać tak dla dobrych czynów, jak i dla złych. Patrząc na historię, łatwo zauważyć, że osiągnięcia wiedzy i techniki nierzadko były i są wykorzystywane do złych celów, jak wojny, terroryzm, niesprawiedliwości, różnego rodzaju manuipulacje. Musimy wyposażać młodego człowieka nie tylko w wiedzę, ale i w pokłady dobra, by swoimi umiejętnościami jak najlepiej w swoim dorosłym życiu służył społeczeństwu i zarazem realizował siebie. Toteż w naszych szkołach dużo miejsca poświęca się modlitwie, sakramentom, rekolekcjom, co prowadzi młodego człowieka do żywego kontaktu z Panem Bogiem.

Mówiąc o szkole katolickiej, czy w ogóle o wychowaniu chrześcijańskim, mamy na myśli kilka aspektów wychowania. Najpierw aspekt ludzki: chodzi o to, by uczeń stawał się solidnym człowiekiem, prawym, uczciwym, prawdomównym, by można było na nim polegać itd. Drugi to aspekt duchowy, który jest niejako ukoronowaniem tego pierwszego i zarazem go ubogaca. Kontakt z Bogiem bowiem uszlachetnia i umacnia w czynieniu dobra. Kolejny to aspekt intelektualny, uczenie samodzielnego myślenia, krytycznego oceniania, wartościowania. Im bardziej te trzy pierwsze elementy będą solidne, tym lepiej wychowanek będzie w przyszłości wykonywał swój zawód, czyli twórczo wykorzystywał swe umiejętności w służbie społeczeństwu.

Szkoła katolicka jest szkołą z wyboru, kto do niej posyła swe dzieci, tym samym akceptuje jej tożsamość. Ta szkoła będzie więc wszystkim przekazywać wartości chrześcijańskie, nikogo nie zmuszając do ich przyjęcia. Dla niej wiara katolicka jest wielkim skarbem, nic więc dziwnego, że chce się dzielić tym skarbem z innymi.

Patron szkoły

Wiadomości o świętym Błażeju przekazane nam przez tradycję żywoto-pisarską są następujące: jako człowiek świecki był cenionym lekarzem.
Żył na przełomie III/IV w. w mieście Sebaste (dziś Sivas w Turcji). Należał do miejscowej gminy chrześcijańskiej. Jako bogaty, zacny człowiek i lekarz miał sposobność częstego spotykania się z ludźmi biednymi i dręczonymi, którym pomagał w różnoraki sposób. Dzięki swojemu przykładnemu i cnotliwemu postępowaniu cieszył się w swoim środowisku dużym uznaniem, poważaniem i wdzięcznością. Został biskupem i umiera, jako męczennik.
Kult świętego Błażeja związany początkowo z miejscem jego życia i męczeństwa, rozwinął się i rozpowszechnił najpierw w Kościele wschodnim, a później kult ten przedostał się na zachód chrześcijański. Czczony jest, jako patron lekarzy, patron chorób gardła, co znalazło odbicie w Rytuale Rzymskim i innych rytuałach, także w polskim. Znajdujemy w nich formuły na poświęcenie świec, zwanych Błażejkami; ponadto w dzień jego wspomnienia w liturgii, błogosławiono także chleb, wino, wodę i owoce, które podawano chorym na gardło. W świętym Błażeju widziano także opiekuna zwierząt.

Informacje o szkole

Polska Katolicka Szkoła im. św. Błażeja jest integralną częścią Parafii św. Błażeja w Summit. Jest szkołą akredytowaną przez Stan Illinois. Do szkoły uczęszcza 400 uczniów, począwszy od przedszkola do klas maturalnych. W roku szkolnym 2020/2021 już po raz kolejny przeżywamy czas egzaminów maturalnych. Nasi maturzyści to mądra i inteligentna młodzież, która od najmłodszych lat uczęszcza do naszej placówki. Pedagodzy i katecheci posiadają wysokie kwalifikacje a ich uśmiech i oddanie oraz motywacja stanowią mocny fundament w budowaniu naszej szkoły.

Celem Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Błażeja jest nauka języka polskiego, poznanie historii i geografii, tradycji i kultury polskiej w duchu religijnym. Jako szkoła katolicka jesteśmy odpowiedzialni za rozwój duchowy dzieci i młodzieży. W szkole organizujemy różnego rodzaju konkursy: „Matka Boża Jesienna”, „Najpiękniejszy Różaniec”, Konkurs Papieski, „Szopka Bożonarodzeniowa” i wiele innych. Nasi uczniowie biorą również udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne szkoły polonijne.

Tekst i zdjęcia: Polska Katolicka Szkoła im. św. Błażeja

REKLAMA

2096965089 views

REKLAMA

REKLAMA

2096965322 views

REKLAMA

REKLAMA

2098761716 views

REKLAMA

2096965470 views

REKLAMA

2096965571 views

REKLAMA

2096965682 views