REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaPożegnanie śp. ks. Józefa Zuziaka – współinicjatora polonijnych pielgrzymek

Pożegnanie śp. ks. Józefa Zuziaka – współinicjatora polonijnych pielgrzymek

-

Program uroczystości pogrzebowych

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, 5755 Pennsylvania St., Merrillville, IN,
piątek 30 lipca 2021 roku:
10.30am do 12.5pm – czuwanie przy trumnie zmarłego, modlitwa różańcem świętym
12.30pm – msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa Roberta McClory, ordynariusz diecezji Gary.
Po mszy świętej procesja na pobliski cmentarz św. Piotra i Pawła i pochówek.

fot. Jacek Ćwik

REKLAMA

Zdjęcia: Jacek Ćwik

Śp. Ks. Józef Zuziak SDS (1934-2021)

Ks. Józef Zuziak urodził się dnia 17 stycznia 1934 roku w Lipowej koło Żywca w rolniczej rodzinie Wojciecha i Anieli. Na chrzcie św., który przyjął krótko po narodzinach w rodzinnej parafii pw. św. Bartłomieja, otrzymał imiona Józef Roman.

W 1940 roku, rodzice z pięciorgiem dzieci zostali przesiedleni w okolice Chełma, a później przenieśli się koło Krakowa. W 1945 roku powrócili do Lipowej.

W 1949 Józef ukończył szkołę podstawową, a w 1953 roku, po ukończeniu żywieckiej szkoły ogólnokształcącej, zdał maturę i skierował prośbę o przyjęcie do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po niemal rocznej formacji nowicjackiej postanowił ją przerwać i rozpoczął studia na wydziale geodezyjno-melioracyjnym krakowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej. Edukację, przerwało powołanie do służby wojskowej w jednostce topograficznej w Komorowie. Służbę zakończył jesienią 1958 roku.

W dniu 12 lipca 1959 roku skierował do Prowincjała Salwatorianów pełną pokory prośbę o ponowne przyjęcie do Zgromadzenia w charakterze kandydata do kapłaństwa.

Dnia 14 sierpnia 1959 roku wstąpił do nowicjatu w Bagnie koło Wrocławia. W dniu 15 sierpnia 1960 roku złożył pierwsze śluby zakonne. W sierpniu 1963 roku ślubował czystość, ubóstwo i posłuszeństwo do końca życia. W dniu 28 czerwca 1966 roku w Trzebini przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Wojtyły.

W latach 1966/67 przebywał w domu zakonnym w Krakowie przy ul. Łobzowskiej, gdzie odbywał tzw. Rok Pastoralny. W tym czasie, odpowiadając na potrzeby misyjne Zgromadzenia, złożył pisemną deklarację, w której wyraża gotowość wyjazdu do Afryki. Dnia 31 sierpnia 1967 roku rozpoczął jednak posługę duszpasterską i katechetyczną w nałęczowskiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela.

Dnia 7 października 1969 roku, na pokładzie statku „Stefan Batory”, dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął posługę duszpasterską wśród Polonii i zamieszkał w Merrillville, w stanie Indiana. Niemal od początku pobytu przełożeni powierzali Księdzu Józefowi odpowiedzialność za wspólnotę w Merrillville w charakterze ekonoma, rektora superiora lub wicesuperiora. Jego zasługą był rozwój duszpasterski i materialny salwatoriańskiej tej placówki. Wśród wielu inicjatyw trzeba podkreślić budowę kościoła z Panoramą Tysiąclecia i wyjątkowym obrazem częstochowskiej Madonny, który dziś jest sanktuarium maryjnym oraz organizację pieszej pielgrzymki polonijnej z Chicago do Merrillville, która wciąż przyciąga tysiące pielgrzymów. Miał też znaczący udział w organizacji innych miejsc salwatoriańskiej posługi w USA.

Trudno przecenić zasługi Ks. Józefa Zuziaka w krzewieniu polskości wśród Polonii. Było to wiele pięknych inicjatyw, nie tylko o charakterze religijnym, ale również historycznym i kulturalnym. Dnia 19 maja 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył go za to Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieodłącznym atrybutem Ks. Józefa była harmonijka, na której wygrywał religijne i inne znane melodie. Jego gry słuchał nawet Jan Paweł II. Była ona „gwoździem programu” licznych spotkań, w których brał udział.

Ks. Józef Zuziak zmarł dnia 27 lipca 2021 roku w Hammond, w domu opieki Sióstr Albertynek. Pogrzeb odbędzie się dnia 30 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville. Zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.

Źródło: Our Lady of Czestochowa Shrine in Merrillville, in USA – Salvatorians/Facebook

REKLAMA

2118985343 views

REKLAMA

2118985441 views

REKLAMA

REKLAMA

2120781796 views

REKLAMA

2118985514 views

REKLAMA

2118985575 views

REKLAMA

2118985626 views