REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Pożegnanie profesora L. T. Błaszczyka

Pożegnanie profesora L. T. Błaszczyka

-

27 grudnia 2016 r. zmarł w Warszawie prof. Leon Tadeusz Błaszczyk – wybitny pedagog, naukowiec i oddany przyjaciel organizacji polonijnych w Ameryce. Pozostawił po sobie wzór działalności współczesnego twórcy przyszłej młodej Polonii, a więc pedagoga, który rozumiał i realizował społeczne i polityczne znaczenie pedagogiki dwujęzycznej w Ameryce.

Profesor Błaszczyk w latach 1972-1988 był wykładowcą języka i kultury polskiej na New York University, następnie na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1989-2004 wykładał literaturę polską na tym uniwersytecie. Podczas swojego wieloletniego pobytu w Nowym Jorku był członkiem Polskiego Instytutu Naukowego, redakcji „The Polish Review”, aktywnym doradcą Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej, uczestnikiem zjazdów oraz współtwórcą programów nauczania dla klas licealnych szkół polonijnych w USA. Współpracował także z Fundacją Kościuszkowską oraz Fundacją Jurzykowskiego w wyborze kandydatów do nagród oraz stypendiów amerykańskich obu fundacji.

REKLAMA

Wielu profesorów na uczelniach polskich i amerykańskich zawdzięcza swą karierę naukową selekcji i poparciu profesora Błaszczyka. Jego głęboka wiedza obu kultur – polskiej i amerykańskiej – pozwoliła integrować zarówno podłoże polskich wartości milionów emigrantów znad Wisły z wieloletnią mozaiką amerykańską. Jednym z wielu przykładów jego osobistego wkładu do unowocześnienia oświaty polonijnej stanowił udział profesora w 8-dniowym sympozjum licznej (38-osobowej) grupy nauczycieli polonijnych w Orchard Lake w Michigan, gdzie budowano wszechstronne podstawy współczesnej oświaty polonijnej, opartej zarówno na marzeniach poprzednich pokoleń, jak i na amerykańskim pragmatyzmie.

Po powrocie do Polski kontynuował nie tylko pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim, lecz przygotował także dwutomowe opracowanie historii klasycznej na kilku polskich wyższych uczelniach w okresie rozbiorów, pt. „Antyk w Uniwersytecie Warszawskim”. Temat ten obejmuje także wyższe uczelnie w Poznaniu i Krzemieńcu, Wilnie. Przekazując obraz rozwoju filologii klasycznej wśród studentów polskich w okresie zaborów: rosyjskiego, pruskiego i austriackiego – autor odtworzył również część dynamiki społeczeństwa polskiego – zwłaszcza młodzieży polskiej w okresie międzypowstaniowym.

W dorobku naukowym prof. Błaszczyka jest 8 innych tytułów dostępnych w katalogach bibliotek naukowych obu krajów. Mając 93 lata w swoim komputerze pozostawił, zaawansowaną 9. pracę na temat metafory w literaturze polskiej.

Pogrzeb prof. Błaszczyka odbył się na Cmentarzu Powązkowskim 10 stycznia 2017 r. W imieniu polonijnej młodzieży kwiaty złożyli Halina i Edmund Osysko z Nowego Jorku.

Żegnaj profesorze dwóch kultur. Byłeś wzorem oddania, rzetelności naukowej i osobistej skromności.

Edmund Osysko

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks