REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaNa bieżącoPotrzebne poparcie dla rezolucji honorującej Polskę i jej sojusz z USA. Apelujmy...

Potrzebne poparcie dla rezolucji honorującej Polskę i jej sojusz z USA. Apelujmy do naszych kongresmenów

-

Wkrótce na forum Izby Reprezentantów Kongresu USA zostanie przedstawiona rezolucja upamiętniająca rocznicę inwazji na Polskę oraz honorująca ją i jej sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Autorem i głównym wnioskodawcą jest republikański kongresman z Nowego Jorku Thomas R. Suozzi (NY-03). Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego Frank J. Spula apeluje nie tylko do członków obu organizacji, ale wszystkich Polaków mieszkających w USA, aby kontaktowali się z reprezentującymi ich kongresmenami i zachęcali ich do współsponsorowania rezolucji. Im więcej bowiem współwnioskodawców, tym większe szanse na sukces tej ważnej legislacji w Izbie.

Prezes Spula w liście do kongresmana Souzzi i jego asystenta Stevena Petersona wyraził wdzięczność za cenną inicjatywę legislacyjną oraz zapewnił o poparciu polonijnej społeczności dla projektu. 

REKLAMA

O kontaktowanie się Polaków w Stanach Zjednoczonych z ich przedstawicielami w Kongresie USA apelowała też w okolicznościowym liście Ann Bankowski, prezes wydziału stanu Michigan Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przedstawiła też wzór odpowiedniego listu do kongresmenów.

Poniżej znajdą Czytelnicy tłumaczenie treści projektu rezolucji na język polski, jej angielski oryginał, skład delegacji kongresowej ze stanu Illinois z informacjami kontaktowymi oraz wzór odpowiedniego listu do kongresmenów. 


PROJEKT REZOLUCJI (j. polski)

TYTUŁ: Upamiętnienie rocznicy inwazji na Polskę i uznanie znaczenia sojuszu Stanów Zjednoczonych z Rzeczpospolitą Polską.

Zważywszy, że:

W dniu 1 września 1939 r. wojska niemieckie pod wodzą Adolfa Hitlera zaatakowały Rzeczpospolitą Polską;

17 września 1939 r. wojska radzieckie pod wodzą Józefa Stalina zaatakowały Rzeczpospolitą Polską;

Adolf Hitler wydał rozkaz inwazji z poleceniem „wysłania na śmierć bezlitośnie i bez współczucia mężczyzn, kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i języka”;

W Polsce, tradycyjnie tolerancyjnym kraju, który był domem dla największej w Europie populacji żydowskiej, niemieckie siły okupacyjne założyły obozy śmierci, w których zamordowano miliony ludzi;

Polska straciła większy odsetek ludności niż jakikolwiek inny naród w czasie II wojny światowej z powodu ludobójstwa dokonanego przez okupantów;

Szacuje się, że w czasie Holokaustu zginęło około 3 000 000 polskich Żydów, co stanowi około połowę wszystkich ofiar wśród Żydów;

Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską sięgają kilku wieków wstecz;

Polscy osadnicy po raz pierwszy przybyli do Jamestown w 1608 roku;

Obecne stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rzeczpospolitą Polską są głębokie i wzajemnie korzystne dla obu krajów;

Od czasu upadku komunizmu w Europie, dobrobyt Rzeczypospolitej Polskiej i jej integracja z instytucjami zachodnimi stanowi wzór dla innych krajów w regionie;

Przyłączenie Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w 1999 r. wzmocniło sojusz i stanowi istotną zaporę przed agresją ze strony Rosji;

Departament Stanu określa Rzeczpospolitą Polską jako „niezłomnego sojusznika w Europie Środkowej i jednego z najsilniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych we wspieraniu bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie, w całej Europie i na świecie”;

W związku z powyższym, uchwalone zostaje, że Izba Reprezentantów:

(1) oddaje cześć milionom Polaków, którzy stracili życie podczas inwazji i okupacji Polski;

(2) zachęca do wzmożonej edukacji na temat okrucieństw popełnionych przez siły niemieckie pod wodzą Adolfa Hitlera na Polakach;

(3) uznaje kluczową rolę, jaką Rzeczpospolita Polska odgrywa w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa w Europie;

(4) wzywa do wzmocnienia i poszerzenia dyplomatycznych, gospodarczych i związanych z bezpieczeństwem więzi między Stanami Zjednoczonymi a Rzeczpospolitą Polską.


PROJEKT REZOLUCJI (j. ang.)

TITLE: Commemorating the anniversary of the Invasion of Poland and recognizing the importance of the United States alliance with the Republic of Poland.

Whereas on September 1, 1939, German forces led by Adolf Hitler attacked the Republic of Poland;

Whereas on September 17, 1939, Soviet forces led by Joseph Stalin attacked the Republic of Poland;

Whereas Adolf Hitler issued the command to invade with orders „to send to death mercilessly and without compassion, men, women, and children of Polish derivation and language”;

Whereas in Poland, a traditionally tolerant country that was home to Europe’s largest Jewish population, German occupying forces established death camps where millions were murdered;

Whereas Poland lost a higher percentage of its population than any other nation in World War II due to the genocide perpetrated by occupying forces;

Whereas an estimated 3,000,000 Polish Jews were killed during the Holocaust, roughly half of the total Jewish deaths;

Whereas relations between the United States and Poland date back several centuries;

Whereas Polish settlers first arrived in Jamestown in 1608;

Whereas the current relationship between the United States and the Republic of Poland is deep and mutually beneficial to both countries;

Whereas since the collapse of communism in Europe, the Republic of Poland’s prosperity and integration into Western institutions has provided a model for other countries in the region;

Whereas the addition of the Republic of Poland to the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 1999 has strengthened the alliance and provided a crucial bulwark against aggression by Russia;

Whereas the Department of State describes the Republic of Poland as „a stalwart ally in Central Europe and one of the United States’ strongest partners in fostering security and prosperity regionally, throughout Europe, and the world’;

;…Now, therefore, be it

Resolved, That the House of Representatives—

(1) honors the millions of Poles who lost their lives during the invasion and occupation of Poland;

(2) encourages increased education about the atrocities committed by German forces led by Adolf Hitler against the Poles;

(3) recognizes the critical role that the Republic of Poland plays in maintaining stability and security in Europe;

(4) calls for the strengthening and broadening of diplomatic, economic, and security ties between the United States and the Republic of Poland.


WZÓR LISTU DO KONGRESMANA

„Honorable ……………….,

This month, we remember not only 9/11 but also the tragic anniversary of the 1939 Invasion of Poland which ignited World War II.

As your constituent, I request that you please co-sponsor Representative Tom R. Suozzi’s resolution „Commemorating the Anniversary of the Invasion of Poland and recognizing the importance of the United States alliance with the Republic of Poland.”

Why should the U.S. Congress commemorate this event and recognize this special relationship?

First, remembering cataclysmic historical events and their consequences, like 9/11 and the beginning of World War II, provides important guidance in forming current foreign policies.

In September 1939, German and Soviet forces invaded and partitioned Poland. Assisting Poland at that point could have contained this war before it escalated into a world war. One of its tragic consequences was a genocide that saw Poland lose a higher percentage of its population than any other country during World War II, including the murder of roughly 3 million Polish Jews. Such insight demonstrates the strategic importance of Poland for the U.S.

Second, the world is becoming a more dangerous place, and the United States needs steadfast allies. Poland has been such an ally, since the American Revolution. This resolution publicly reaffirms that alliance.

To co-sponsor this resolution, PLEASE SEE BELOW THE TEXT OF THE RESOLUTION, or have any questions, please email Steven Peterson (Steven.Peterson@mail.house.gov) and copy me.

……… (Proszę tu dodać angielski oryginał tekstu rezolucji)…..

I appreciate your support,

Sincerely

……… (podpis autora listu)…..

KONTAKT DO KONGRESMENÓW

Uwaga, najlepiej kontaktować się z kongresmenami przez ich strony internetowe, za pośrednictwem której można wysłać e-mail. Można też wysłać list tradycyjną pocztą lub przeczytać przez telefon do biura kongresmana i poprosić pracownika biura o zarejestrowanie naszej wiadomości.

Illinois Congressional Delegation

Bobby L. Rush (ILL.-1)
tel: (773) 779-2400, (202) 225-4372
rush.house.gov

Robin Kelly (ILL.-2)
tel: (773) 321-2001, (708) 679-0078, (202) 225-0773
robinkelly.house.gov

Marie Newman (ILL.-3)
tel: (773) 948-6223, (202) 225-5701
newman.house.gov

Jesús García (ILL.-4)
tel: (773) 342-0774, (773) 475-0833, (202) 225-8203
chuygarcia.house.gov

Mike Quigley (ILL.-5)
tel: (773) 267-5926, (773) 267-5926, (202) 225-4061
quigley.house.gov

Sean Casten (ILL.-6)
tel: (630) 520-9450, (202) 225-4561
casten.house.gov

Danny K. Davis (ILL.-7)
tel: (773) 533-7520, (202) 225-5006
davis.house.gov

Raja Krishnamoorthi (ILL.-8)
tel: (847) 413-1959, (202) 225-3711
krishnamoorthi.house.gov

Jan Schakowsky (ILL.-9)
tel: (773) 506-7100, (847) 328-3409, (202) 225-2111
schakowsky.house.gov

Brad Schneider (ILL.-10)
tel: (847) 383-4870, (202) 225-4835
schneider.house.gov

Bill Foster (ILL.-11)
tel: (630) 585-7672, (815) 280-5876
foster.house.gov

Mike Bost (ILL.-12)
tel: (618) 457-5787, (618) 622-0766, (202) 225-5661
bost.house.gov

Rodney Davis (ILL.-13)
tel: (217) 403-4690, (217) 403-4690, (202) 225-2371
rodneydavis.house.gov

Lauren Underwood (ILL.-14)
tel: (630) 549-2190, (630) 549-2190, (202) 225-2976
underwood.house.gov

Mary Miller (ILL.-15)
tel: (217) 703-6100, (217) 240-3155, (202) 225-5271
marymiller.house.gov

Adam Kinzinger (ILL.-16)
tel:(815) 708-8032, (815) 432-0580, (202) 225-3635
kinzinger.house.gov

Cheri Bustos (ILL.-17) DEPARTING
tel: (309) 966-1813, (309) 786-3406, (202) 225-5905
bustos.house.gov

Darin M. LaHood (ILL.-18)
(217) 670-1653, (309) 671-7027, (202) 225-6201
lahood.house.gov

Informacja własna Dziennika Związkowego

REKLAMA

2118769663 views

REKLAMA

REKLAMA

2118769765 views

REKLAMA

REKLAMA

2120566121 views

REKLAMA

2118769841 views

REKLAMA

2118769903 views

REKLAMA

2118769961 views