REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Polsko-amerykańscy sędziowie kwalifikujący się do utrzymania na stanowiskach

Polsko-amerykańscy sędziowie kwalifikujący się do utrzymania na stanowiskach

-

Aurelia Pucinski, Kenneth Wadas, Gregory Wojkowski, Ursula Walowski, Daniel Kubasiak, Robert Kuzas oraz James Pieczonka są sędziami polskiego pochodzenia, którzy kwalifikują się do utrzymania na stanowiskach sędziowskich oraz których nazwiska znajdą się na karcie do głosowania w wyborach 3 listopada. Wszystkich siedmiu polsko-amerykańskich sędziów zostało uznanych za wykwalifikowanych przez główne stowarzyszenia prawnicze i wszystkich charakteryzuje niezależność i sprawiedliwość, uważnie wysłuchują wszystkich faktów i kierują się literą prawa.

Sędzia Aurelia Pucinski (#201) zasiada w Sądzie Apelacyjnym Illinois (Appellate Court) od 2010 roku i od dawna domaga się w swoich opiniach prawnych udostępnienia tłumaczy dla podejrzanych nieznających języka angielskiego podczas przesłuchań przez policję, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości nieletnich, a także domaga się sprawiedliwego zastosowania materiału dowodowego DNA i odcisków palców. Chicago Council of Lawyers stwierdził, że cieszy się on powszechnym uznaniem i szacunkiem za swoje opinie prawne, które są starannie napisane i dobrze uzasadnione.

REKLAMA

„Mam zaszczyt służyć naszej społeczności jako jedyny polsko-amerykański sędzia w Sądzie Apelacyjnym. Cenię sobie dziedzictwo naszych wartości – wiary, rodziny i ciężkiej pracy” –  stwierdziła Pucinski. W służbie publicznej podąża ona śladami swojego ojca, nieżyjącego już kongresmena Romana Pucinskiego oraz babci, która prowadziła program radiowy i teatr, Lidii Pucińskiej. ,,Moja babcia i ojciec zabierali mnie co roku na Paradę Konstytucji 3 Maja i obchodziliśmy zgodnie z polskimi tradycjami Boże Narodzenie z opłatkiem i Wielkanoc z błogosławieństwem koszyczka z pokarmami. I ja to ciągle robię z moją rodziną. Nauczyli mnie, że każdy problem można rozwiązać, jeśli jesteś cierpliwy i chcesz poznać fakty. Ich oddanie służbie społecznej to najbardziej wartościowa życiowa lekcja, której mnie nauczyli” –  podkreśliła sędzia Pucinski.

*

Sędzia Kenneth Wadas ( #215 ) jest doświadczonym sędzią procesowym, który orzekał w ponad 400 procesach kryminalnych.  Swoją karierę prawniczą zaczynał jako asystent prokuratora stanowego. Przed studiami prawniczymi służył w amerykańskiej piechocie morskiej. „Jestem zaszczycony, że mam możliwość sprawiedliwego i obiektywnego rozpatrywania spraw karnych, dając zarówno oskarżycielom reprezentującym stan, jak i oskarżonym, szansę przedstawienia swoich argumentów” – powiedział Wadas. „To moja polsko-amerykańska rodzina zaszczepiła we mnie umiłowanie do edukacji i służby publicznej”. Wadas jest sędzią nadzorującym w wydziale karnym sądów powiatu Cook.

*

Sędzia Gregory Wojkowski (#217 ) orzekał w ponad 1000 sprawach cywilnych z ławą przysięgłych. Zajmuje się dużymi sprawami finansowymi, które często są bardzo skomplikowane. Skończył studia prawnicze na John Marshall Law School. Zanim został sędzią, Wojkowski był asystentem radcy prawnego w wydziale prawnym Miasta Chicago, nadzorując dziesiątki prawników. Sędzia Wojkowski często podkreśla, że jest dumny ze swojego polskiego pochodzenia. Chętnie bierze udział w polonijnych imprezach, w tym w paradzie z okazji 3 Maja. „Rodzice zaszczepili we mnie wielki szacunek dla naszego polskiego dziedzictwa. To byli dumni Polacy, którzy zawsze popierali i angażowali się w działalność naszej społeczności. Nauczyli mnie, że bycie Amerykaninem polskiego pochodzenia jest mocną stroną naszej różnorodnej społeczności” – powiedział Wojkowski.

*

Ursula Walkowski

Sędzia Ursula Walowski (#275) urodziła się w Polsce i biegle włada ojczystym językiem. Jest absolwentką prawa na ITT College of Law. Jako asystentka prokuratora stanowego specjalizowała się w sprawach karnych nieletnich, przestępstwach kryminalnych i sprawach dotyczących działalności gangów. Ma bogate doświadczenie w rozprawach z ławą przysięgłych. Jest sędzią wydziału ds. przestępstw kryminalnych sądu powiatu Cook. Walowski wspiera, w tym wolontariatem, różne organizacje zajmujące się przemocą domową i leczeniem nowotworów. „Czuję się wyróżniona, że mam okazję służyć mojej społeczności jako sędzia. Jako imigrantka z Polski jestem dumna ze swojego pochodzenia”- powiedziała Walowski. Sędzia podkreśliła, że ​​imigracja jej rodziców do Ameryki zapoczątkowała w niej uznanie dla niezależności sądów w Stanach Zjednoczonych.

*

Daniel Kubasiak

Sędzia Daniel Kubasiak (#285) jest sędzią od 2012 roku. Wyróżnił się jako szanowany sędzia przydzielony do Wydziału Prawa Sądu Okręgowego Powiatu Cook. Sędzia Kubasiak rozpatruje skomplikowane sprawy dotyczące dużych kwot pieniężnych. Jest w praktyce prawniczej od ponad 31 lat, w tym czasie był także członkiem Zarządu Katolickich Organizacji Charytatywnych (Board of Catholic Charities) oraz aktywnym członkiem innych organizacji.

„Mam szczęście. Moi rodzice byli Amerykanami polskiego pochodzenia. Boże Narodzenie, uroczysta kolacja wigilijna z rybą, dzielenie się opłatkiem i wreszcie Pasterka o północy, a potem wielkie śniadanie były stałym elementem mojego życia. Moi rodzice nigdy nie przestali pracować i oczekiwali, że będę robił to samo. Dowiedziałem się, że ich ciężka praca jest częścią naszego dziedzictwa: wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, podzielają przekonanie, że wiara, rodzina i ciężka praca są naszymi podstawowymi wartościami” mówi sędzia Kubasiak. „Postrzegam jako błogosławieństwo fakt, że mogę wykorzystać to doświadczenie w codziennej pracy dla mieszkańców powiatu Cook, aby zapewnić im sprawiedliwy proces. Czytam wszystko, słucham wszystkich stron” – dodał.

*

Robert Kuzas

Sędzia Robert Kuzas (# 313) orzekał w ponad 1000 sprawach w Wydziale Cywilnym Sądu Powiatu Cook. Jako adwokat z 31-letnim doświadczeniem, wykazał się wyjątkową znajomością prawa i respektowaniem prawa w naszym kraju. „Byłem świadkiem emocjonalnego obciążenia ludzi sprawami sądowymi i traktowałem wszystkich uczciwie i uprzejmie. Upewniam się, że każdy, kto przychodzi do mnie do sądu, wie, że to ważne” – powiedział Kuzas. „Moi rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i zaszczepili we mnie wartości ciężkiej pracy, służby dla innych, rodziny i wiary” – powiedział Kuzas.

*

James Pieczonka

Sędzia James Pieczonka (# 323) jest przydzielony do spraw cywilnych w sądzie w Rolling Meadows.  Znany jest z uczciwości i dobrego przygotowania do wszystkich swoich spraw. „W amerykańskim systemie prawnym lubię to, że zachęca on sędziów do niezależności. To pozwala mi wysłuchać obydwu stron, przestrzegać prawa i być sprawiedliwym w każdej sprawie” – powiedział Pieczonka. „Moi rodzice nauczyli mnie być dumnym z mojego polskiego dziedzictwa. Ciężko pracujemy, jesteśmy uczciwi, dbamy o naszą społeczność” – dodał sędzia. Pieczonka ma reputację empatycznego i sprawiedliwego sędziego. Jest członkiem wielu polsko-amerykańskich organizacji i regularnie angażuje się w działalność charytatywną.

***

Wybory na sędziów są bardzo ważne, dlatego nie należy pomijać tej części karty do głosowania, co niestety czasem się zdarza. Pamiętajmy, że sędziowie decydują o ważnych dla nas kwestiach życiowych – w sprawach rodzinnych, majątkowych, karnych etc. i należy utrzymać na stanowiskach tych, którzy na to zasługują i będą sprawiedliwie orzekać. I decydować o naszej przyszłości. 

(Inf. wł.)

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks