REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaAmerykaPolski paszport na wagę złota / Polish passport is worth one’s weight...

Polski paszport na wagę złota / Polish passport is worth one’s weight in gold

-

Julie Kaplan, córka właściciela Poland Passport, z polskim paszportem

Przyzwyczailiśmy się, że Polacy na emigracji starają się o uzyskanie amerykańskiego czy brytyjskiego obywatelstwa. Okazuje się jednak, że od kiedy Polska weszła w struktury Unii Europejskiej, posiadanie polskiego paszportu jest dla osób o polskich korzeniach coraz bardziej cenne. W zdobyciu polskiego obywatelstwa pomaga im kalifornijska firma Poland Passport.

Dla założyciela Poland Passport Neila Kaplana przygoda z polskim obywatelstwem rozpoczęła się 20 lat temu. Neil, zdolny i dynamiczny biznesmen z okolic Los Angeles, wpadł na pomysł, żeby pewnego dnia wraz z żoną i dziećmi przeprowadzić się do Europy.
– A ponieważ życie w Europie nie należy do tanich, wiedziałem, że będę potrzebował europejskiego obywatelstwa, aby móc podjąć tam legalną pracę. Moja mama urodziła się w Niemczech, ale wkrótce okazało się, że część jej rodziny pochodziła z Polski, spod Rzeszowa. To odkrycie było dla mnie zaskakujące i rozpoczęło proces, który trwał 11 lat i wymagał pomocy czterech różnych adwokatów. Moja sprawa była wyjątkowo skomplikowana, ale w końcu, w 2015 roku moja mama uzyskała polskie obywatelstwo, a w następnej kolejności ja, moja siostra i moje dzieci również otrzymaliśmy polskie paszporty – mówi Neil Kaplan.
Dzięki tym poszukiwaniom Neil odkrył zupełnie nieznaną historię swojej rodziny; przedtem jego mama nie zdawała sobie nawet sprawy, że jej przodkowie pochodzą z Polski. To wtedy zaświtał mu pomysł, aby zbudować firmę, której celem będzie pomaganie innym w ich trudnej drodze do uzyskania polskiego paszportu.

REKLAMA

W kolejce po polski paszport

Firma ma swoją główną siedzibę w Kalifornii, w okolicach Los Angeles, ale jej biuro prawnicze działa w Warszawie. Poland Passport współpracuje z wieloma ekspertami zajmującymi się odszukiwaniem dokumentów niezbędnych do udowodnienia polskiego pochodzenia klientów firmy. A ci, to w większości ludzie o polskich korzeniach, choć w pełni zasymilowani emigranci, często drugiego lub nawet trzeciego pokolenia. Amerykanie stanowią około połowę klientów Poland Passport, około 30 proc. pochodzi z Wielkiej Brytanii, a 10 proc. to Kanadyjczycy. Ale zdarza się, że o pomoc w uzyskaniu polskiego paszportu zwracają się osoby z Australii i Ameryki Południowej, głównie z Brazylii, Argentyny i Salwadoru. 40 proc. chętnych korzystających z quizu na stronie PolandPassport.com otrzymuje pozytywną odpowiedź i szansę na potwierdzenie obywatelstwa za pośrednictwem Poland Passport. Biorąc pod uwagę stopień komplikacji polskiego prawa oraz polską biurokrację – to naprawdę dobry wynik. Jak twierdzi Neil Kaplan, większość osób polskiego pochodzenia starających się o polski paszport, nie otrzyma go z powodu popełnienia błędów proceduralnych, braków w wymaganej dokumentacji i powodu podstawowego – nieznajomości języka polskiego.

Sprawa sprawie nierówna

Neil Kaplan zapewnia, że jego firma do każdego klienta podchodzi indywidualnie, a sprawy różnią się od siebie poziomem trudności.
– Niektóre przypadki są dość proste. Jeśli urodziłeś się w Polsce, emigrowałeś do Stanów Zjednoczonych i tutaj urodziły się twoje dzieci – nawet jeśli nie mają polskiego obywatelstwa, to udowodnienie ich polskich korzeni jest dość łatwe. Oczywiście biurokracja sprawia, że nawet niezbyt skomplikowane sprawy bywają trudne. Z drugiej strony mamy do czynienia ze sprawami tak trudnymi, jak mojej mamy i moja. Mój dziadek urodził się w Polsce, ale nie posiadaliśmy żadnych dowodów tego faktu, poza opowieściami rodzinnymi. Musieliśmy sami odnaleźć niezbędne dokumenty i przypominało to poszukiwanie skarbów. Aby zakwalifikować się do otrzymania polskiego obywatelstwa, należy udowodnić, że któryś z przodków urodził się w Polsce po roku 1918, a w praktyce po 1920. Należy udowodnić posiadanie nieprzerwanego pokrewieństwa z tą osobą. Musieliśmy przeprowadzić badania genetyczne i odszukać dokumenty w starych zakurzonych archiwach w Polsce. Następnie zgromadzone dowody pokrewieństwa musieliśmy przedstawić stronie polskiej, która je uznała i przyznała nam polskie obywatelstwo. Tym zajmujemy się w naszej firmie – poszukiwaniem dowodów polskich korzeni i uzyskiwaniem polskiego obywatelstwa dla naszych klientów.

Po co komu polski paszport?

Cudzoziemcy polskiego pochodzenia mają dwie główne motywacje do starania się o polskie obywatelstwo. Osoby, których rodzice lub dziadkowie pochodzą z Polski, poszukują swoich korzeni i podchodzą do nich w sposób bardzo emocjonalny. Chodzi im o przynależność, o spuściznę i kulturowe dziedzictwo. Druga motywacja jest bardziej pragmatyczna i dotyczy głównie ludzi młodszych, którzy chcą pracować lub studiować w Europie.
– Z polskim paszportem można wejść do jakiejkolwiek firmy w każdym z 28 krajów Unii Europejskiej i właściwie zacząć pracę od zaraz. Na europejskich uniwersytetach można studiować za darmo, albo płacąc ułamek czesnego w USA. Wielu z naszych klientów decyduje się na studia w Europie. W większości krajów UE można studiować w języku angielskim i zdobyć wyższe wykształcenie bez potrzeby zaciąganie gigantycznych pożyczek – mówi Neil Kaplan.
W ostatnim roku jedna trzecia klientów Poland Passport to osoby z Wielkiej Brytanii, starające się o polski paszport z obawy przed brexitem. Niektórzy chcą wrócić do Polski, inni wyjechać na emeryturę do Hiszpanii, a większość – by móc legalnie pracować w Unii Europejskiej. Zdobycie polskiego paszportu jest dla nich świetnym rozwiązaniem.

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Od początku działalności, czyli od 2016 roku firma Poland Passport rozpatrzyła ponad trzy tysiące spraw.
– Rozpoczęcie procesu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę PolandPassport.com i wypełnić krótki test kwalifikacyjny, który trwa niecałe 10 minut. Dzięki temu testowi zdobywamy podstawowe wiadomości o twoim pochodzeniu. Zwykle po 24 godzinach jeden z pracujących dla nas prawników poprosi cię o przesłanie bardziej dokładnych informacji dotyczących twojego polskiego pochodzenia. Po wymianie kilku emaili z reguły wiemy już, czy dana osoba ma szanse uzyskać polski paszport. Wtedy zaczyna się nasza prawdziwa praca – tłumaczy Neil.
Od każdego z klientów firma pobiera zaliczkę, którą zwraca, jeśli okazuje się, że dana osoba nie może otrzymać polskiego obywatelstwa. Za pomoc przy skompletowaniu dokumentacji i przeprowadzenie klienta przez cały proces uzyskania polskiego obywatelstwa płacą tylko ci, którzy ostatecznie otrzymują polski paszport. Cena zależy od stopnia skomplikowania sprawy i czasu, jaki pracownicy Poland Passport muszą jej poświęcić.
Proces uzyskiwania polskiego obywatelstwa składa się zazwyczaj z kilku faz. Pierwsza to zbieranie informacji w celu, czy dana osoba kwalifikuje się do uzyskania polskiego paszportu. Następna to gromadzenie dokumentacji dotyczącej miejsca i dat urodzenia przodków, miejsc i terminów ślubów, itd. Kolejny krok to złożenie tych dokumentów w urzędzie, który rozpatruje wniosek, analizuje dokumenty i wystawia dokument poświadczający polskie obywatelstwo. Dopiero potem można złożyć wniosek o paszport. Czas trwania całego procesu zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Czasem trwa to kilka miesięcy, a w najcięższych przypadkach – kilka lat, jednak większość spraw trwa około roku.
W samych Stanach Zjednoczonych do polskich korzeni przyznaje się 10 mln osób. Trudno jest ocenić, ile z nich kwalifikuje się do otrzymania polskiego paszportu, ale z pewnością jest to kilka milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Pewne jest jedno – polskie, a zarazem europejskie obywatelstwo to dla nich coraz częściej droga do realizacji życiowych celów. A polski paszport to dokument, który otwiera coraz to więcej dróg i możliwości.

Grzegorz Dziedzic
gdziedzic@zwiazkowy.com

fot.PolandPassport.com

[spacer color=”8BC234″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

History has shown that Poles are usually the ones who are trying to acquire American or British citizenship after leaving Poland. That trend has recently changed. After Poland joined the European Union in 2004, the value of a Polish passport for people of Polish descent skyrocketed. Now, people who want to apply for Polish citizenship can get professional help from a California-based firm – PolandPassport.com, which only charges for its services with successful outcomes for qualifying applicants.

The story of PolandPassport.com began more than 20 years ago, when its founder, a young and dynamic businessman, Neil Kaplan considered moving with his family to Europe.

“The cost of living in Europe is very high. I knew that I would need European citizenship in order to legally work there,” said Kaplan.

“My mom was born in Germany, but I soon found out that her parents were from Frysztak, a small village near Rzeszów in Poland. This was a surprising discovery, but it started a process that lasted 11 years and required help from four different lawyers. My case was very complicated, but finally, in 2015, my mom got Polish citizenship and subsequently so did myself, my sister and my children – we all got Polish passports!”

During this process, Neil discovered a previously unknown part of his family’s history. His mom did not even realize that her ancestors were from Poland.

In that very moment, while very happy at the outcome and frustrated with the complexity and time need for a successful outcome, he got an idea to start a new company designed to guide others in the typically difficult and complicated journey to secure a Polish passport by descent.

Waiting for a Polish passport

The PolandPassport.com headquarters are located just outside of Los Angeles, CA, but its lawyers are in Warsaw. PolandPassport.com works with multiple experts throughout Poland who specialize in finding documents necessary to prove the Polish ancestry of its clients. The vast majority of PolandPassport.com clients are people with Polish roots fully assimilated into the reality of their new countries; often second or third generation immigrants.

Americans amount to roughly 50% of PolandPassport.com clients. 30% come from the United Kingdom, and 10% from Canada. There are also people from South and Central America, mostly Brazil, Argentina and El Salvador who are asking for PolandPassport.com services. About 40% of people filling out a simple questionnaire on PolandPassport.com gets a positive answer and a chance to confirm their Polish ancestry with the help of PolandPassport.com.

“When we take into account the level of complexity of Polish law and the complexity of Polish bureaucracy – our success rate for cases we take on is a very impressive.” Kaplan says that most people of Polish ancestry who do not get a Polish passport fail because their ancestors were not citizens of Poland after 1918, or some kind of procedural error such as a lack of required documentation.”

Every case is different

As Kaplan says, his company approaches every client individually and every case presents different challenges.

“Some cases are  simple. If you were born in Poland, immigrated to the United States and your children were born here – even if they don’t have Polish citizenship, it is typically straightforward  to prove their Polish roots. Sometimes, the Polish bureaucracy can turn even the easiest case into something complex. On the other hand, we successfully handle extremely complicated cases, like the one of my mother.  My grandfather was born in Poland, but we did not have any proof of that fact other than some family stories. We had to find the necessary documents ourselves and at times it was something like a treasure hunt. This is what PolandPassport.com does so well.”

“To be eligible to receive Polish citizenship, you must prove that one of your ancestors was born in Poland after 1918, and in practice after 1920 as original documents from that era can be challenging to obtain. You must prove a direct relationship to that person. In that case, we had to do locate documents in old, dusty archives in a few villages throughout southeast Poland. Then we had to present all collected evidence to the officials in the Governor’s Office in Warsaw and fill out (with the help of our Polish attorney) a complicated citizenship application.  After she was approved, my mom received Polish citizenship.”

“That is exactly what we do at PolandPassport.com – we collect evidence of our clients’ Polish roots and navigate them through the process of getting Polish citizenship.”

Why would anyone need a Polish passport?

“People of Polish descent are, in most cases, motivated to acquire Polish citizenship by two factors. For some people it is very important to discover their roots. They want to know about the history of their parents and grandparents who were born in Poland. They care about their Polish heritage, culture and roots. They want to belong to the same nation and country as their ancestors. The second factor is more pragmatic and more common among younger people. They simply want to work or study in Europe.”

“With a Polish passport in hand, you can walk into any corporation in any of the 28 European Union countries and get a job on the spot. With a Polish passport, you can study at many European universities either for free, or paying only fraction of the tuition charged by American schools. In most EU countries you can study in English and get a degree without taking out gigantic loans, says Kaplan.”

In the last year alone, a third of PolandPassport.com customers were people from the United Kingdom trying to get Polish passport fearing the consequences of Brexit. Some of them want to return to Poland, others plan to retire in Spain and most of them want to legally work in European Union. Acquiring a Polish passport may be a perfect solution for them.

How to get Polish citizenship?

From its inception in 2016, PolandPassport.com has evaluated more than 3,000 cases.

“PolandPassport.com makes it extremely easy to start the process. You just have to go to www.polandpassport.com and complete a brief quiz. It takes less than 10 minutes. In this quiz PolandPassport.com gathers the necessary information about your ancestry. Usually, within
24 hours, one of its employees will contact you and ask to send more detailed information about your links with Poland and your family history. Typically, after a few email exchanges, we know if a specific person has a legitimate chance of getting a Polish passport. At that point, the real work begins,” explains Kaplan.

Every customer accepted after the qualification quiz is asked to pay a small, refundable deposit. Most importantly, this deposit is fully refunded if it turns out that a person is not eligible to receive Polish citizenship. Only those who ultimately receive Polish citizenship (and a passport) pay for the services.

PolandPassport.com assists with the process of collecting of all required documentation and guidance through the entire process. The actual price depends on the level of complexity of each case and the amount of time PolandPassport.com employees have to dedicate to it.

The process of acquiring of a Polish passport is made up of several phases. The first one is the collection of information necessary to determine if a person is eligible to receive Polish citizenship. Next is the collection of documents regarding the dates and places of birth of our customer’s ancestors, dates and places of their weddings, etc. After that is the process of filing out the twelve page citizenship application which is then submitted to the Governor’s Office in Warsaw, which is the office responsible for the analysis of submitted documentation and ultimately making a decision about granting the Polish citizenship.  Frequently, we have a back and forth with the Governor’s office on specifics related to the case.  After that, PolandPassport.com submits a request to the Civil Records Office in Poland so that new Polish birth and marriage certificates can be issued which are prerequisites for applying  a Polish passport. The duration of this procedure depends on the level of complexity of each case. In some cases it could be a few months, but in most cases it’s completed in about one year.

In the United States alone, more than 10 million people have Polish ancestry. While it is difficult to say how many of them would qualify to receive Polish citizenship, the figure would be counted in the millions. One thing is certain – Polish and by the same token, European citizenship is for many of them a path to reach their life goals.

Having a Polish passport is a document that has power to unlock more and more of those paths and opportunities and PolandPassport.com is an affordable, worry-free way to help people of Polish heritage get there.

2 KOMENTARZE

  1. CYPR. nie „czeba”tylko oczywiscie ze trzeba , tak jak my uczylismy sie English-Angielskiego i nie tylko Angielskiego bo w Niemczech , Francji czy chocby we Wloszech mniejszosc ludzi wlada angielskim bo tak jak w Polsce mowia swoim narodowym „jezykiem” czyli Niemieckim , Wloskim , Francuskim i oczywiscie Polskim

REKLAMA

2102829818 views

REKLAMA

2102830051 views

REKLAMA

2104626443 views

REKLAMA

2102830194 views

REKLAMA

2102830294 views

REKLAMA

2102830403 views