REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaPodsumowanie rozstrzygnięcia konkursu świątecznego „List do Ojca Świętego Jana Pawła II”

Podsumowanie rozstrzygnięcia konkursu świątecznego „List do Ojca Świętego Jana Pawła II”

-

Konkurs  Świąteczny „List do Ojca Świętego Jana Pawła II” miał za zadanie podzielenie się własnymi odczuciami z Ojcem Świętym,  jak przeżywamy Święta Bożego Narodzenia w naszych rodzinach. Pomysłodawcą  i organizatorem konkursu był Andrzej Kiesz, twórca programu radiowego „Sami Swoi” (WPNA AM).

        Konkurs  przebiegał pod patronatem i opieką duchową  o. Zbigniewa Pienkosia  Redemptorysta, Dyrektor Centrali  Radia Maryja i TV w Chicago.  Prace oceniło Jury w składzie: 

 1. Przewodniczący: o. Zbigniew Pienkos  Redemptorysta
 2. Członek: Jan Żółtek poeta,  Zarządu ZLP im.JP II 
 3. Członek:  s. Brunona Loretanka 
 4. Sekretarz: Alina Szymczyk poetka, prezes  ZLP im.JP II.

REKLAMA

Pomimo iż nie ma ściśle określonych reguł dotyczących pisania listów prywatnych, w kompozycji każdego listu na ogół uwzględnione zostają:

    Miejscowość i data;

    Nagłówek, np. „Kochany Ojcze Święty”;

    Wstęp;

    Treść właściwa listu;

    Zakończenie;

    Zwrot grzecznościowy, np. „Całuję”.

    Odręczny podpis.

              Biorąc pod uwagę ogólne zasady przewidziane w pisaniu listów jury oceniło 13 prac oznaczonych godłami cyfrowymi od 1 do 13. Do oceny przyjęto punktację od 1 do 5.

Po odczytaniu listów jury podzieliło prace na trzy grupy tematyczne;

 1. opis pontyfikatu  –  trzy prace 
 2. opis pontyfikatu,  z własnymi odniesieniem do dzisiejszej rzeczywistości, wiersz o Janie Pawle II – trzy prace
 3. forma listy – siedem prac

          Jury zebrało się 18 grudnia 2020 r. w Centrali Radia Maryja oceniając  prace w kategorii listu do Ojca Świętego JP II i przyznając następującym pracom nagrody pieniężne, albumy książkowe  nt JP II oraz pamiątkowe dyplomy.

              I Nagroda w wysokości  $ 125  i Album  o JP II, 

– otrzymał  „List do Ojca Świętego” (godło nr.9)  – autor: Anna Stanczyk.

             II Nagroda w wysokości $ 100 i Album  o JP II, 

– otrzymał „List do Św. Jana Pawła II” (godło nr 13), autor: Marci Sawicki .

             III Nagroda w wysokości $ 50 i Album  o JP II,

– otrzymał „List do Ojca Świętego Jana Pawła II (godło nr .6) – autor; Irena Małkowska.

             III Nagroda w wysokości  $ 50 i Album o JP II

– otrzymał ”Do Ciebie Ojcze Święty ten list otwarty” (godło 8 – autor; Irena Connolly

         IV Nagroda w wysokości $ 50 i Album o JP II

– otrzymał wiersz Jan Paweł II autor; Maria Kosiniak 

        Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie świątecznym oraz nagrody ksiązkowe Almanachy poetów chicagowskich ufundowane przez ZLP im. JP II, a są to:

         – Zofia Trześniewska (godło nr.2)

         – Anna Litera (godło nr.4)

         – Anna Faust (godło nr 7)

         – Marta Ambrozik (godło nr 10)

         – Marta Król (godło nr 11)

        – Jadwiga Sobieska (godło nr 12)

Prace oznaczone godłem nr.1 i nr. 3 wiersz  „Koniec pontyfikatu” nie  zostały oceniono ze względu na identyczność  prac pod dwoma innymi  nazwiskami:

      – Helena Bilanych (praca wykonana  na maszynie)

      – Gabor Małgorzat (praca ręczna) 

 Nagrody pieniężne ufundowali;

 1. Program radiowy:  „Sami Swoi” Danuta Żerańska Kiesz  $100
 2. ZLP Im.Jana Pawła II $ 75 
 3. Montrose & Deli (dwie nagrody po $ 50)
 4. Goldmart  $ 50
 5. Jadwiga Sobieska $ 50

          Jury dysponowało nagrodami pieniężnymi w kwocie ogólnej  $ 375

Nagrody książkowe ; Albumy z Janem Pawłem II ufundowali; Stanisław Urban, Centrala Radia  Maria , Jan Żółtek, ZLP im,Jana Pawła II  .

Jury dziękuję za udział w konkursie,  gratulując nagrodzonym i wszystkim uczestnikom za podjęcie pięknego wyzwania pisania listu. 

Warto przypomnieć, że piękne listy do Matki pisał Juliusz Słowacki . Wśród nagrodzonych  wprawdzie nie mamy takiego listu, ale ciepło jakie zostało zawarte w nagrodzonych pracach w pełni zasługuje na słowa uznania.

Tekst: Alina Szymczyk

REKLAMA

2107688808 views

REKLAMA

REKLAMA

2107689040 views

REKLAMA

2109485431 views

REKLAMA

2107689181 views

REKLAMA

2107689280 views

REKLAMA

2107689388 views