REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Pierwszy państwowy egzamin z języka polskiego w USA

Pierwszy państwowy egzamin z języka polskiego w USA

-

Pieczęć Dwujęzyczności (Seal of Biliteracy), czyli nagroda za znajomość języka polskiego

Przypominamy, że istnieje możliwość zdawania państwowego egzaminu STAMP4S z języka polskiego jako obcego. Jest to pierwszy ogólnokrajowy egzamin poświadczający znajomość języka obcego w całych Stanach Zjednoczonych, przeznaczony dla uczniów szkół średnich.

REKLAMA

W kwietniu 2018 roku po raz pierwszy uczniowie szkół średnich przystąpili do egzaminu STAMP4S z języka polskiego, aby uzyskać wyróżnienie w postaci Pieczęci Dwujęzyczności. Jest to bardzo istotne osiągniecie dla społeczności polonijnej, a w szczególności dla młodego pokolenia, które będzie wynagradzane za znajomość języka polskiego.  Jak do tej pory nie było żadnego egzaminu państwowego na skalę krajową, który mógłby zatwierdzić zdobyte umiejętności. Główną inspiratorką tego przedsięwzięcia była pani Marzanna Owiński reprezentująca wówczas Polską Misję w Orchard Lake Schools w stanie Michigan, która zajęła się całą procedurą administracyjną, polegającą na wdrożeniu tego egzaminu. Wsparcia finansowego udzieliły: Konsulat Generalny RP w Chicago, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago oraz wiele prywatnych organizacji.

Seal of Biliteracy

Pieczęć Dwujęzyczności (Seal of Biliteracy) jest najwyższą nagrodą, jaką uczniowie szkół średnich mogą otrzymać za znajomość języków obcych. Nagroda ta jest przyznawana przez szkołę, dystrykt lub stan uczniom, którzy ukończyli szkołę średnią i uzyskali biegłość w dwóch lub więcej językach. Jest to wyróżnienie, które umieszczone jest w formie pieczęci na dyplomie ukończenia szkoły średniej.  Seal of Biliteracy zachęca zatem studentów do kontynuowania nauki języków obcych oraz wynagradza ich umiejętności. Jest również istotnym dokumentem honorowanym przez przyszłych pracodawców oraz stanowe college i uniwersytety, które przyznają punkty (ang. credits) za posiadanie ww. nagrody. Oznacza to, że absolwenci szkół średnich nie muszą już wybierać drugiego języka obcego podczas studiów. Aby otrzymać Seal of Biliteracy, należy przystąpić do egzaminu zwanego STAMP4S, który każda szkoła  publiczna i dystrykt szkolny ma obowiązek udostępnić zainteresowanym uczniom.
Seal of Biliteracy powstał w Kalifornii w roku 2008 z inicjatywy rodziców, nauczycieli, rzeczników szkolnictwa i praw obywatelskich, zaangażowanych w poprawę jakości kształcenia uczniów z językiem angielskim jako drugim. Oficjalnie ustawę zatwierdzono w 2011 r. w Kalifornii.  W stanie Illinois Pieczęć Dwujęzyczności została zatwierdzona w 2013 roku. Obecnie jest ona przyznawana w ponad 47 stanach, przy czym liczba ta nieustająco rośnie.
W Kalifornii w latach 2017 – 2018 padła rekordowa liczba przyznanych nagród Seal of Biliteracy.  Aż 55 tys. uczniów zdobyło Pieczęć Dwujęzyczności z języka hiszpańskiego.

Egzamin STAMP4S

STAMP4S jest standaryzowanym testem, spełniającym wszystkie kryteria wyznaczone przez językową organizację ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages). Egzamin ten jest testem sprawdzającym cztery podstawowe kompetencje językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Przeprowadzany jest na platformie komputerowej; to pierwszy on-line państwowy egzamin z języka polskiego jako drugiego. Test STAMP4S jest testem adaptacyjnym, czyli dostosowuje się do poziomu ucznia oraz uwalnia jego kreatywność i komunikatywność. Zdający test otrzymują wynik, czyli poziom odniesienia, każdej sprawności językowej (czytania, słuchania, pisania i mówienia).
Każdy, kto przystąpił do egzaminu, zdaje go poprzez uplasowanie się na odpowiednim poziomie. Aby otrzymać Pieczęć Dwujęzyczności, należy uzyskać poziom średnio zaawansowany wyższy (L-6) w stanie Illinois. Egzamin ten dostępny jest w amerykańskich szkołach średnich, uczniowie mogą przystępować do niego w klasie III lub IV. Zachęca się, aby zdawać go w kl. III, bo w razie nieosiągnięcia wymaganego poziomu średniego, istnieje możliwość poprawy wyniku w następnym roku. Z chwilą ukończenia szkoły średniej nie ma możliwości przystąpienia do tego egzaminu.  Uczniowie, którzy wyrażają zainteresowanie otrzymaniem Pieczęci Dwujęzyczności, powinni już jesienią zgłosić się do swoich nauczycieli lub doradców szkolnych czy administracyjnych.

Firma Avant Assessment

Firma Avant Assessment istnieje na rynku amerykańskim od 2001 roku, mieści się w stanie Oregon w mieście Eugene. Jest to ceniona i znana na rynku krajowym firma specjalizująca się w testach kompetencyjnych z języków obcych. Dyrektorem generalnym i współzałożycielem firmy jest David Bong wraz z żoną Sheilą Bong. Firma Avant Assessment jest odpowiedzią na nieustającą potrzebę sprawdzania i oceniania poziomu zaawansowania języków obcych. Obecnie przeprowadzane są egzaminy kompetencyjne dla ok. 40 języków obcych, przy czym liczba ta nieustająco wzrasta.
Więcej szczegółowych informacji na temat Seal of Biliteracy oraz przykładowy egzamin STAMP4S można znaleźć na stronach: www.avantassessment.com oraz www.sealofbiliteracy.org

Agnieszka Oskiera

fot.pxhere.com

1 KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA