REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaNa bieżącoPaździernik Miesiącem Polskiego Dziedzictwa w USA

Październik Miesiącem Polskiego Dziedzictwa w USA

-

Rokrocznie w październiku Polonia amerykańska obchodzi Miesiąc Polskiego Dziedzictwa. W ubiegłym roku mieliśmy przerwę w tej tradycji z powodu pandemii, a w tym – powracamy do obchodów.  

Dzięki poluzowaniu restrykcji epidemicznych i stopniowej normalizacji życia, na najbliższy miesiąc środowiska polonijne w Chicago zaplanowały sporo uroczystości oraz imprez  nawiązujących do polskiego dziedzictwa kulturowego w Stanach Zjednoczonych.

REKLAMA

Informacje o tych wydarzeniach i inne treści dotyczące tematu znajdą Czytelnicy na łamach „Dziennika Związkowego”. Dlatego zachęcamy do uważnej lektury zarówno części I jak i IV naszej gazety. I tak, w najbliższy weekend: 25-lecie obchodzi audycja radiowa Na Śląskiej Fali, wspólnota kościoła Pięciu Braci Męczenników zaprasza na Mszę Papieską z okazji 42. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na papieża, Art Gallery Kafe zaprezentuje „Spotkanie z Balladą”, a Bocian Production sztukę „Akompaniator” – więcej informacji o tych wydarzeniach w kategorii DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE.

Warto już zarezerwować sobie czas na przyszły piątek 8 października, bo o godz. 6:30 pm rozpocznie się 41. Gala Muzeum Polskiego w Ameryce w wersji wirtualnej.

W tym roku Nagrodą Ducha Polskości Muzeum Polskiego uhonorowano Franka Spulę – prezesa Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Instytut Piłsudskiego. Do udziału w gali MPA zaprasza całą Polonię, jak również liczy na wsparcie finansowe, które wspomoże placówkę w szczególnie trudnych czasach pandemii.

Więcej informacji także pod numerem tel. (773) 384-3352, ext. 2101.

Przypomnijmy, że tegoroczny laureat Nagrody Ducha Polskości MPA – Frank Spula jest 19. prezesem Związku Narodowego Polskiego-Polish National Alliance (ZNP-PNA), jednej z najstarszych w USA organizacji bratniej pomocy. Na ten urząd został po raz pierwszy wybrany w 2005 r. po śmierci ówczesnego prezesa, Edwarda Moskala. Zanim Frank Spula został prezesem ZNP-PNA, przeszedł w tej instytucji wszystkie szczeble kariery, pełniąc m.in. stanowiska dyrektora ds. sprzedaży i sekretarza krajowego. Od 2005 r. sprawuje też funkcję prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jest również wydawcą „Dziennika Związkowego”, istniejącej od 1908 roku najstarszej gazety w języku polskim, wydawanej nieprzerwanie oraz prezesem mediów związkowych, do których należy oficjalny organ ZNP-PNA ,,Zgoda” i firma Alliance Communications, prowadząca rozgłośnię radiową WPNA FM/AM. Urodzony w Chicago Frank Spula jest absolwentem DePaul University, gdzie studiował biznes i psychologię. Studia podyplomowe ukończył w LOMA Institute (Life Office Management).

Na niedzielę 24 października Wydział na stan Illinois Kongresu Polonii Amerykańskiej zaprasza na Bankiet Dziedzictwa, na którym zostaną wręczone nagrody wyróżniającym się działaczom, a przez cały miesiąc Chicagowska Biblioteka Publiczna (Chicago Public Library) oferuje programy dotyczące polskiej kultury – o czym też informujemy w naszej gazecie.

Życzymy wspaniałych obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego – w zdrowiu i radości.

Redakcja „Dziennika Związkowego”

Prezes ZNP i KPA Frank J. Spula, tegoroczny laureat Nagrody Ducha Polskości Muzeum Polskiego w Ameryce fot. Ewa Malcher

OD WYDAWCY:

Drodzy Czytelnicy!

Październik jest szczególnym miesiącem dla Polonii amerykańskiej. Jest to czas świętowania i refleksji nad wkładem Polaków i Polonii amerykańskiej w życie Stanów Zjednoczonych i całego świata. 

Jako Polonia mamy wiele powodów do dumy.

Należy się nam uznanie za osiągnięcia w wielu dziedzinach: historii świata, kulturze, polityce, religii, medycynie – lista jest nieskończona.

Jest to czas na podkreślenie tradycji, dumy kulturowej i wartości, które zostały przywiezione do Ameryki przez miliony polskich imigrantów od 1607 roku.

Obchodząc Miesiąc Dziedzictwa, świętujemy obietnicę wolności, siłę wiary i to, co najlepsze w historii i przyszłości Ameryki.

Nasi przodkowie, pierwsi osadnicy, byliby dumni z wielu osiągnięć Polaków w Ameryce.  My również powinniśmy być dumni z naszej społeczności i wszystkich sukcesów, które osiągnęliśmy.

Powinniśmy doceniać naszą przeszłość, to skąd pochodzą nasi przodkowie, bez względu na to, czy jesteśmy Polakami w pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym pokoleniu.  Powinniśmy być dumni z naszych przodków i dorobku kulturowego, jaki wnieśli.

Z życzeniami szczęśliwego Miesiąca Polskiego Dziedzictwa,

Frank J. Spula

Wydawca „Dziennika Związkowego”

Prezes ZNP-PNA/KPA


From The Publisher:

Dear Readers,

October is a special month for Polish Americans, a time of celebration and reflection on the contributions of Poles and Polish Americans in the United States and World itself.
As a Polish community, we have much to be proud of.
We can be honored for the accomplishments attained in many areas; world history, culture, politics, religion, medicine, the list is endless.
It’s a time to highlight the traditions, cultural pride and values that were brought to America by millions of Polish immigrants, since 1607.
By celebrating Heritage Month, we celebrate the promise of freedom, the power of faith and the best in America’s history and future.
Our forefathers, the original settlers, would have been proud of the many accomplishments of Poles in America. We too, should be proud of our community and all the successes we’ve obtained.
We should appreciate our past, where our ancestors came from, whether we are first, second , third or fourth generation Poles. We should be proud of our ancestry and the contributions they made.

Wishing you a Happy Polish Heritage Month,

Frank J. Spula

Publisher, Dziennik Związkowy

President, PNA/PAC

REKLAMA

2118724275 views

REKLAMA

REKLAMA

2118724379 views

REKLAMA

REKLAMA

2120520735 views

REKLAMA

2118724455 views

REKLAMA

2118724517 views

REKLAMA

2118724575 views