REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Opłatek Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy w Ameryce

Opłatek Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy w Ameryce

-

W opłatkowym spotkaniu Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy w Ameryce (SDPA) udział wzięli nie tylko przedstawiciele mediów, ale też różnych środowisk i organizacji polonijnych.

Styczeń to czas opłatkowych spotkań. Również przedstawiciele polonijnych mediów, ich przyjaciele i sympatycy od lat spotkali się podczas okresu świąteczno-noworocznego, ale tegoroczny opłatek dziennikarzy miał szczególnie uroczysty wydźwięk.

REKLAMA

Piękna reprezentacyjna sala restauracji Jolly Inn w Chicago, dostojni goście, urozmaicony program, i jak nigdy dotąd prawie stuprocentowa frekwencja dziennikarzy polonijnych, którzy mogli integrować się ponad wszelkimi podziałami, choć może na co dzień rywalizują ze sobą na polu zawodowym. Wielka w tym zasługa działającego od trzech lat Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce (SDPA) i jego prezesa Andrzeja Baraniaka. Swoją obecnością spotkanie uświetnili: wicekonsul RP w Chicago Piotr Semeniuk, Alicja Kuklińska – sekretarz krajowy Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance), Bogdan Strumiński – wiceprezes wydziału KPA Illinois oraz zarządy chyba wszystkich organizacji polonijnych i przybyła z Brukseli Agnieszka Łukaszczyk, dyrektorka ds. europejskich w firmie komunikacji satelitarnej Planet

Natalia Kawalec, wprowadzając gości w nastrój minionych świąt Bożego Narodzenia, zaśpiewała trzy kolędy. Ojciec Marek Janowski SJ odmówił modlitwę i poświęcił opłatki, którymi łamali się uczestnicy wieczoru, składając sobie życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów zawodowych w Nowym Roku.

Andrzej Gędłek i Andrzej Baraniak wręczyli członkom stowarzyszenia świeżo wydrukowane legitymacje. Nagrodzono również wielu polonijnych dziennikarzy. Prezes Klubu Łowieckiego Ostoja, Bogdan Olejniczak odznaczył plakietką klubową Alicję Otap, redaktora naczelnego „Dziennika Związkowego”, za wieloletnie medialne wspieranie klubu. Kapituła Orderu św. Stanisława uhonorowała Andrzeja Baraniaka Medalem 100-lecia Niepodległości, a Andrzeja Bracha Orderem św. Stanisława, za osiągnięcia i zaangażowanie w działalność polonijnych mediów. Te wyróżnienia wręczyli: Piotr Semeniuk, wicekonsul PR w Chicago, Jan Jaworski, kawaler Orderu św. Stanisława oraz komandor Orderu hrabia Wiesław Żółtowski.

Niedzielny opłatek było także okazją do rozmów z kolegami po fachu. Ale co najważniejsze uroczystość pokazała, że jest możliwe przyjazne spotkanie ponad podziałami. Było to możliwe dzięki rozwijającej skrzydła SDPA i jej kierownictwu, które stawia sobie za cel współpracę i integrację członków wszystkich polonijnych mediów. Już 90 lat temu Józef Piłsudski wypowiedział historyczne słowa: „Łączmy się, bo w jedności siła”. Jest więc szansa, że polonijne media będą stanowić jedność w służbie nie tylko polonijnej społeczności.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA