REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Nowy prezes i nowe władze Związku Lekarzy Polskich w Chicago

Nowy prezes i nowe władze Związku Lekarzy Polskich w Chicago

-

W niedzielę 22 kwietnia zakończył się proces wyborczy w Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Zgodnie z wymogami statutu organizacji, wieloletnia prezes, dr Kornelia Król zakończyła swoje niezwykle dynamiczne i owocne w wiele przedsięwzięć dwie kadencje.

Prezesem ZLP został wybrany dr Marek Rudnicki, a nowo wybrany zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: prof. Marek Rudnicki – prezes, prof. Ewa Radwańska – wiceprezes, dr Piotr Brukasz – wiceprezes, dr Beata Danek – sekretarz, dr Bożena Witek – sekretarz, dr Adam Cios – skarbnik, dr Katarzyna Bocheńska Weber – członek, dr Stanisław Kalata – członek, dr Katarzyna Kusz – członek, prof. Maria Siemionow – członek, dr Kornelia Król – członek (jako ustępujący prezes).

REKLAMA

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: dr Bronisław Orawiec – przewodniczący, dr Anna Gopaniuk – Folga – członek, dr Alicja Lisak – członek. W skład sądu koleżeńskiego zostali wybrani: dr Jozef Mazurek – przewodniczący, dr Grażyna Piekos – członek, dr Wojciech Grzeskowiak – członek.

Podczas walnego zebrania ZLP ustępująca prezes przedstawiła sprawozdanie z czterech lat działalności. Związek zorganizował dziesiątki imprez dla swoich członków, z których wiele było otwartymi dla całego środowiska polonijnego; aktywnie uczestniczył praktycznie we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i państwowych miasta Chicago; podjął szereg inicjatyw, wspierających edukację młodego pokolenia Polonii w postaci przyznania dziesiątek stypendiów dla studentów polskiego pochodzenia wartości ponad 100 tysięcy dolarów; dzięki powszechnemu wsparciu ze strony środowiska lekarskiego (i polonijnego) otworzył nowe stypendia i granty dla studentów polskiego pochodzenia; wspierał finansowo wiele organizacji i imprez polonijnych, Na szczególne podkreślenie zasługuje też rola lekarzy chicagowskich w międzynarodowym ruchu polonijno-medycznym, uczestnictwo i wspieranie organizacji lekarzy polskich w krajach byłego ZSRR, odnowienie pomnika zasłużonego lekarza na historycznym Cmentarzu „Na Rossie” w Wilnie, etc. Szczegóły na www.zlpchicago.org.

W swoim expose, nowo wybrany prezes podkreślił konieczność kontynuacji wielu kierunków realizowanych od lat przez ZLP. Swoją wypowiedź i plany podporządkował celom działania związku, określonym w statucie. Związek, będący organizacją apolityczną, będzie starał się utrzymać balans między potrzebami zawodowymi lekarzy a ich obowiązkami wobec środowiska polonijnego i medycznego, wobec potrzeb lekarzy i ich rodzin. Podjęte będą programy, promujące akademicki aspekt funkcjonowania lekarzy poprzez organizację konferencji i seminariów poświęconych edukacji medycznej, ZLP będzie nadal dynamicznie współpracował z innymi organizacjami medycznymi z kraju i z zagranicy, wspierając działania Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Utrzymanie wysokich standardów etyki lekarskiej i zawodowej wśród swoich członków, utrzymanie wspólnoty i koleżeństwa pomiędzy członkami będzie jednym z istotnych zadań nowego zarządu. Będziemy starali się wykorzystać doświadczenia i umiejętności oraz wizje różnych środowisk Polonii Medycznej w Chicago dla przyszłości organizacji; zarząd będzie chciał inspirować szersze grona lekarzy do działalności na rzecz naszego środowiska, widząc niezwykle szerokie pole do włączenia do tej działalności młodszego pokolenia lekarzy, w tym lekarzy urodzonych w Stanach Zjednoczonych, utożsamiających się z naszym środowiskiem.

Dr Rudnicki zakończył swoje wystąpienie słowami: „Będę działał w poczuciu odpowiedzialności za zaufanie, którym mnie obdarzyli oddający na mnie głos w wyborach. Chcę być prezesem wszystkich i dla wszystkich, a na koniec kadencji mieć co najmniej tylu przyjaciół i kolegów co dzisiaj”.

(Kom. pras. ZLP)

Na zdjęciu: nowy zarząd ZLP w Chicagofot. dr Wojciech Łysiński

 

1 KOMENTARZ

  1. Czy znaleźli by się doktorzy któzy by zrobili mi badania na które mnie NIE stać.Prawdo podobnie mam wady Seneca I podejrzenia raja piersi.Oboje z mężem nie pracujemy .Mój mąż ma raka 4 Estonia z przerzutami on jest pod opieką a mnie nie stać Nie mam już siły po prost mnie to przerasta

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA