REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaNagroda „Ducha Polskości” dla „Dziennika Związkowego” i telewizji Polvision od Muzeum Polskiego...

Nagroda „Ducha Polskości” dla „Dziennika Związkowego” i telewizji Polvision od Muzeum Polskiego w Ameryce (PODCAST)

-

W 85. rocznicę powstania Muzeum Polskiego w Ameryce „Dziennik Związkowy” i TV Polvision zostały uhonorowane dorocznymi Nagrodami „Ducha Polskości”,  przyznawanymi za wybitne zasługi w dziedzinie wspierania chicagowskiego Muzeum, a także promowania polskiej oraz polonijnej kultury i historii.

Z Andrzejem Baraniakiem  rozmawia Joanna Trzos.  Podcast „Dziennika Związkowego” powstaje we współpracy z radiem WPNA 103.1 FM

REKLAMA

Z okazji jubileuszu powstania i działalności Muzeum Polskiego w Ameryce najstarsza gazeta polonijna w Stanach Zjednoczonych „Dziennik Związkowy” i telewizja Polvision zostały uhonorowane dorocznymi Nagrodami „Ducha Polskości”, które przyznawane są za wybitne zasługi w dziedzinie wspierania najstarszej polskiej placówki kulturalnej i wystawienniczej poza granicami Polski oraz promowanie polskiego i polonijnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego.

Ceremonia wręczenia wyróżnień była punktem kulminacyjnym 42. Balu Letniego Muzeum Polskiego, który 10 czerwca z udziałem blisko 300 osób odbył się w sali bankietowej „Cafe La Cave” w Des Plaines. W ceremonii wręczenia wyróżnień „Ducha Polskości” udział wzięli: prezes MPA Ryszard Owsiany, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego James J. Robaczewski i jego zastępczyni Micheline „Misia” Jamiński, która prowadziła ceremonię, a także Małgorzata Kot, dyrektor zarządzająca MPA. 

– Dzisiaj celebrujemy 85. rocznicę otwarcia Muzeum Polskiego w Ameryce. Honorujemy pierwszego kustosza, naszego mentora Mieczysława Haimana, a także wręczamy Nagrody „Ducha Polskości” dla TV Polvision oraz „Dziennika Związkowego”. Zasłużyli sobie na to tym, że współpracują z nami od lat. Polvision od momentu swojego powstania, a „Dziennik Związkowy” od momentu powstania naszej placówki. To jest niesamowite, że wspieramy się codziennie. Współpraca ulepsza nasze życie, ulepsza sposób przekazywanych przez nas informacji, a oprócz tego nobilituje. Bardzo się cieszymy, że otrzymali te nagrody i że są dzisiaj z nami – powiedziała dyrektor Małgorzata Kot.

W imieniu zespołu redakcyjnego TV Polvision wyróżnienie odebrał Walter Kotaba. Właściciel stacji telewizyjnej i radiowej powiedział, że jego instytucja medialna od momentu powstania w 1987 roku zawsze promowała polską historię i polską kulturę oraz Muzeum Polskie w Ameryce.

– Pokazujemy wydarzenia, jakie odbywają się w muzeum, wystawy, zbiórki pieniężne i inne akcje, aby widzowie i radiosłuchacze mieli dostęp do tych informacji. Staramy się także w każdy możliwy sposób włączać się w powiększanie zasobów wystawienniczych tej placówki. Osobiście byłem darczyńcą kilku znanych prac malarskich dla Muzeum Polskiego – powiedział Walter Kotaba, którego telewizja od 35 lat, a radio od 30 lat wspiera największą poza granicami kraju polską placówkę wystawienniczą mającą w swoich zasobach tysiące cennych eksponatów dla polskiej oraz polonijnej historii i kultury.

Frank J. Spula, wydawca „Dziennika Związkowego” – który jest również prezesem Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA) i Kongresu Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress, PAC) odebrał prestiżową nagrodę od przedstawicieli władz Muzeum w asyście redaktor naczelnej gazety Alicji Otap i dyrektora generalnego gazety Łukasza Dudki.

Prezes Spula, dziękując za wyróżnienie, powiedział, że „Dziennik Związkowy” istnieje 114 lat i będzie nadal istniał jako najstarsza i największa gazeta polonijna w Stanach Zjednoczonych. – Od momentu powstania Muzeum Polskiego w Ameryce nasza współpraca była bardzo bliska i taką pozostaje do dzisiaj. Musimy się wzajemnie wspierać dla dobra Polonii w zachowaniu pamięci o naszej historii i wydarzeniach, w których uczestniczymy. Dzisiejsza nagroda jest pewnego rodzaju podsumowaniem tej naszej współpracy, bez której samemu muzeum też byłoby o wiele trudniej pełnić swoją misję strażnika polskiej i polonijnej historii oraz kultury. Bez komunikacji, bez mediów tej organizacji byłoby o wiele trudniej pełnić swoją rolę – podkreślił prezes Spula.

Radość z otrzymania prestiżowego wyróżniania wyraziła po ceremonii wręczenia Alicja Otap, redaktor naczelna „Dziennika Związkowego”. – Cieszę się ogromnie, że otrzymaliśmy Polish Spirit Awards w uznaniu dla naszej ciężkiej i ofiarnej pracy na rzecz Polonii. To oczywiście jest nagroda dla całego zespołu, dla wszystkich pracowników – prestiżowa  nagroda, którą razem z wydawcą, panem prezesem Franciszkiem Spulą i dyrektorem generalnym Łukaszem Dudką przyjęliśmy z rąk członków zarządu Muzeum Polskiego w Ameryce. Gazeta zawsze spełniała instrumentalną rolę w rejestrowaniu historii Polonii od 1908 roku, kiedy powstała. Wiele archiwów „Dziennika Związkowego” znajduje się w chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce i archiwiści korzystają z gazety jako źródła informacji. „Dziennik Związkowy” zawsze wspierał i nadal wspiera rozliczne inicjatywy Muzeum Polskiego w Ameryce, aby mogło jak najlepiej służyć Polonii – wskazała redaktor Alicja Otap.

Jak stwierdził dyrektor generalny „Dziennika Związkowego” Łukasz Dudka, nagroda jest olbrzymim zaszczytem dla gazety, bo jako redakcja i pracujący w niej dziennikarze dołączamy do grona osób, instytucji i organizacji, które tę samą nagrodę otrzymali wcześniej.

 – Każda nagroda, każde wyróżnienie powinno inspirować i być dodatkowym bodźcem do wytężonej ciężkiej pracy. Tak samo będzie tym razem. Mimo że obecnie gazety mają bardzo mocno „pod górkę”, muszą rywalizować nie tylko z innymi tytułami, które są dostępne na rynku prasowym, ale przede wszystkim z Internetem i ogromnymi portalami, które dysponują nieograniczonymi środkami, to „Dziennik Związkowy” stara się uczestniczyć w tej walce i ją wygrywać. Stara się dostarczać Czytelnikowi treści, które nie są dostępne gdzie indziej. Dlatego sięgajcie państwo po gazetę tak często, jak tylko możecie i wspierajcie tę pracę, którą wspólnie z Muzeum Polskim, wspólnie z TV Polvision staramy się tutaj, na tej chicagowskiej niwie dla Państwa wykonywać – zapewniał dyrektor Łukasz Dudka.

Goście mieli okazję obejrzeć film, w którym przewodniczka muzeum Barbara Kożuchowska, archiwistka Halina Misterka, dyrektor Małgorzata Kot i były kustosz Jan Loryś opowiadają o historii chicagowskiego Muzeum Polskiego w Ameryce i zasługach, jakie inicjator jego powstania Mieczysław Haiman położył, żeby zgromadzić tak bogate zasoby, a wśród nich niezwykle cenne eksponaty i dzieła sztuki. Muzeum posiada wiele wręcz unikatowych pamiątek, obrazów, druków i memorabiliów.

Inicjator zbiorów MPA Mieczysław Haiman urodził się w 1888 roku we Lwowie. Do Stanów Zjednoczonych przybył w 1913 roku. Był związany z mediami. Pracował w „Dzienniku Zjednoczenia”. Był pisarzem, tłumaczem, dziennikarzem i historykiem oraz pierwszym kustoszem i organizatorem powołanego w 1935 roku Muzeum Polskiego, które dwa lata później zostało oficjalnie otwarte. Napisał kilkanaście książek w języku angielskim, rozpraw i artykułów o Polonii, o Kościuszce, Pułaskim i kilku innych bohaterach oraz wydarzeniach ważnych w historii Polonii i Polski. Odegrał nieocenioną wręcz rolę w ratowaniu i pozyskiwaniu dla Muzeum polskich eksponatów z wystawy światowej w Nowym Jorku. Był niezwykle pracowitym i wręcz perfekcyjnym strażnikiem polskiej kultury na obczyźnie. Zmarł 15 stycznia 1949 roku w wieku zaledwie 61 lat.

Bal stał się okazją do uhonorowania osób i instytucji, które wyróżniły się we wsparciu finansowym placówki muzealnej przy 984 N. Milwaukee w Wietrznym Mieście. Były kwiaty i podziękowania ze strony włodarzy tej placówki.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił zgromadzonym dyr. Polskiej Misji Trójcy Świętej ks. Andrzej Totzke. Do zatańczenia poloneza otwierającego bal poprosili gości laureaci wyborów pary książęcej ZPRK Natalia Bafia i Marcel Duda oraz byli i przyszli kandydaci do tego tytułu. Przewodniczącą tegorocznej Gali była Sharon Orlowski, a nad oprawą muzyczną czuwała orkiestra Antoniego Kawalkowskiego. Hymny narodowe Polski i Stanów Zjednoczonych śpiewał prezes ZPRK James Robaczewski. Prezes Legionu Młodych Polek, Kathy Leśny-Evans wraz z członkiniami zarządu LMP przekazały dla muzeum czek na 5000 dolarów. Odbyła się cicha aukcja. Z okazji Gali wydany został okolicznościowy pamiętnik, w którym opublikowane zostały liczne gratulacje, które napłynęły z Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady RP, Konsulatu Generalnego RP w Chicago  oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” i burmistrza Chicago. Listy gratulacyjne odczytała Elżbieta Sawczuk. Celebrująca tego dnia swoje urodziny dyrektor Małgorzata Kot otrzymała bukiet róż, a sala zaśpiewała jubilatce tradycyjne 100 lat. Całość dochodu z gali zasili fundusz muzealny. 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

REKLAMA

2094170442 views

REKLAMA

REKLAMA

2094170726 views

REKLAMA

2095967175 views

REKLAMA

2094170976 views

REKLAMA

2094171114 views

REKLAMA

2094171255 views