0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaMatura w szkole Tadeusza Kościuszki

Matura w szkole Tadeusza Kościuszki

-

Co roku w kwietniu w Polskiej Szkole im. Tadeusza Kościuszki,  najstarszej polonijnej szkole w Chicago, odbywa się egzamin maturalny. W bieżącym roku szkolnym, jakże innym od poprzednich do egzaminu maturalnego przystąpiło 41 uczniów.

Najpierw  odbyła  się część ustna, podczas której maturzyści przedstawili i omówili swoje prezentacje na wybrany temat związany z polską kulturą, historią lub geografią. Wybór tematów prezentacji ustnych jest zawsze bardzo zróżnicowany. Uczniowie wybrali tematy dotyczące ich ulubionych miejsc w Polsce, rodzinnych miejscowości lub sylwetek sławnych Polaków. Wśród chłopców popularnością cieszyły się tematy dotyczące historii polskiej wojskowości i sportu. Wśród dziewcząt dominowały tematy dotyczące literatury, sztuki, regionów turystycznych czy osiągnięć naukowych, a także życia w świecie dwóch kultur i języków.  

REKLAMA

Druga część egzaminu, obejmowała część językową, testującą sprawności językowe        i część pisemną. Część językowa, wzorowana na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, testuje sprawność rozumienia ze słuchu, gramatykę, rozumienie tekstu czytanego     i składała się z kilkunastu  różnorodnych  zadań o odmiennej tematyce. Część pisemna składa się z testu wiedzy o Polsce, obejmującym zagadnienia z historii, literatury i geografii, oraz kilkunastu tematów, na podstawie których należy napisać esej poparty argumentami, wiedzą i własnymi przemyśleniami. Tematy prac pisemnych dotyczą różnych zagadnień – od recenzji ulubionej książki, poprzez teksty argumentacyjne  wybory życiowe młodych ludzi  oraz jaka jest rola polskiej kultury i tradycji w świadomości  młodzieży polonijnej urodzonej i wychowywanej w Stanach Zjednoczonych.

Eseje dotyczą również roli dzieciństwa i wspomnień w życiu człowieka, podróży jako narzędzia poznawania innych kultur i uczącego szacunku dla  odmiennych obyczajów, tradycji i religii. Były również  tematy poruszające problem samotności i zagubienia młodzieży w erze  mediów społecznościowych, ale i dzisiejszego zamknięcia młodego pokolenia w domach z powodu pandemii. Inne tematy dotyczyły rozważań o świecie najwyższych wartości w życiu człowieka oraz tego, czy we współczesnym świecie można je jeszcze odnaleźć. 

Co  roku do egzaminu maturalnego w szkole Kościuszki przystępuje kilkudziesięciu maturzystów, dla których jest to ostatni sprawdzian wieńczący dwunastoletnią przygodę z polską szkołą. Przed nimi rok wytężonej pracy w ostatniej klasie szkoły amerykańskiej oraz wybór przyszłej drogi życiowej – kierunku studiów, a tym samym – kariery. Jesteśmy pełni podziwu dla naszych uczniów za ich wytrwałość, dojrzałość, piękne ideały i cele w które wierzą i z niecierpliwością czekają na ich realizację. Dziękujemy wychowawcom klas maturalnych za ogromną pomoc w ukierunkowaniu swoich uczniów w jaki sposób realizować i spełniać marzenia i wyznaczone cele. Ogromne podziękowania należą się Rodzicom naszych maturzystów, że tak wytrwale wspierają swoje dzieci i utwierdzają ich w pięknej i jakże cennej kulturze polskiego pochodzenia. Dają im najpiękniejszy dar jaki może otrzymać dziecko od rodziców miłość, wiedzę i polską tożsamość. 

Dyrektor szkoły i nauczyciele klas maturalnych                                                                         Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

Zdjęcia: szk. Kościuszki

REKLAMA

2126818144 views

REKLAMA

REKLAMA

2126818161 views

REKLAMA

REKLAMA

2128614481 views

REKLAMA

2126818171 views

REKLAMA

2126818175 views

REKLAMA

2126818179 views