REKLAMA

2132867297 views

REKLAMA

2132867296 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaList Franka J. Spuli, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, do redakcji pisma „The...

List Franka J. Spuli, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, do redakcji pisma „The New Yorker”

-

Poniżej udostępniamy list prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka J. Spuli do redakcji pisma „The New Yorker” ws. artykułu Mashy Gessen, zatytułowanego „Historycy atakowani za badanie roli Polski w Holokauście” („The Historians Under Attack for Exploring Poland’s Role in the Holocaust”). Prezes KPA wyraża głębokie zaniepokojenie rozpowszechnianiem dezinformacji, do którego przyczynia się artykuł autorstwa Gessen.

30 marca, 2021

REKLAMA

Droga Redakcjo,

Jesteśmy niezmiernie dumni z Polaków, którzy ryzykowali swoje życie, aby stawić opór zdeprawowanej okupacji nazistowskich Niemiec i ratować swoich żydowskich braci i siostry w czasie II wojny światowej. To jedni z najodważniejszych ludzi, którzy się kiedykolwiek narodzili i jesteśmy dumni, że jesteśmy ich potomkami. Potępiamy w najsilniejszy możliwy sposób i jesteśmy oburzeni wszelkimi aktami współpracy Polaków z siłami nazistowskich Niemiec. Ci zdrajcy nie reprezentują wartości Polaków i stanowią ich bardzo wąską mniejszość. Solidaryzujemy się ze społecznością żydowską przeciwko antysemickim działaniom i postawom, z którymi mamy do czynienia do dziś.

Zwracam się do Was jako krajowy prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress, PAC), parasolowej organizacji rzeczniczej reprezentującej około 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. PAC został założony w 1944 r. w celu przekonania rządu USA, że wyłonienie się po II wojnie światowej wolnej i niepodległej Polski leży w interesie Ameryki. Oświadczenie PAC w tej sprawie, dotyczące roli Polski i Polaków w czasie II wojny światowej dostępne jest na naszej stronie internetowej (pac1944.org).

Aby zrozumieć potworne zbrodnie popełnione przeciwko człowieczeństwu w czasie II wojny światowej, musimy postępować zgodnie z prawdą, tak by zaprzestać mnożenia kłamstw. Artykuł Mashy Gessen pt. „The Historians Under Attack for Exploring Poland’s Role in the Holocaust” z 26 marca 2021 r. zaszokował i zaniepokoił Polaków na całym świecie, ponieważ nie spełnił żadnego z tych dwóch warunków. Artykuł jest pozbawiony krytycznego dystansu i pomija historyczny kontekst okupowanej Polski w czasie II wojny światowej.

W imieniu PAC i jego członków zdecydowanie potępiam artykuł Mashy Gessen. Zawarty w nim zarzut, że polski naród i rząd odegrał znaczącą rolę w pomocy nazistowskim Niemcom w dokonaniu masowego mordu polskich i europejskich Żydów na zajętych terytoriach jest absolutnie fałszywy.

Polski ruch oporu w czasie II wojny światowej był największym podziemnym ruchem oporu w Europie okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Mimo potężnej przewagi okupanta w zakresie środków, polski ruch oporu przeprowadził liczne akcje w celu udaremnienia nazistowskich działań na ojczystej ziemi. Polskie siły zbrojne utworzyły czwarty co do wielkości kontyngent wojsk alianckich walczących z Państwami Osi w Europie i Ameryce Północnej. Polski ruch oporu był odpowiedzialny za Powstanie Warszawskie – największą operację wojskową podjętą przez jakikolwiek ruch oporu działający w czasie II wojny światowej. Polscy obywatele stanowią ponad jedną czwartą Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Instytutu Yad Vashem – to więcej niż jakikolwiek inny naród na świecie. Wyżej wymienione przykłady to tylko ułamek polskiego bohaterstwa w tych strasznych czasach.

Nazistowskie Niemcy nie chciały ustanowić państwa kolaborującego w Polsce, co stanowiło wyjątek w okupowanej Europie. Od kapitulacji w październiku 1939 r. Polacy nie mogli sprawować suwerenności nad Polską. Dlatego każde działanie sankcjonowane wówczas przez państwo było przeprowadzane przez okupanta: nazistowskie Niemcy. Stąd masowy mord polskich i europejskich Żydów na zajętych polskich terytoriach był dziełem nazistowskich Niemiec.

PAC zdecydowanie zgadza się z obserwacją Pana Davida Harrisa występującego w imieniu Komitetu Żydów Amerykańskich: „Niemcy – i tylko Niemcy – są odpowiedzialni za nazistowskie obozy śmierci od Auschwitz do Treblinki”.

PAC docenia zmianę dokonaną w podtytule artykułu na stronie internetowej i wyjaśnienie dotyczące Pana Grossa. Jednakże wydanie drukowane nie może być zmienione. Żądamy, aby „The New Yorker” zezwolił na inny artykuł wyrażający odmienny punkt widzenia.

Zgodnie z prośbą na stronie internetowej, podaję mój numer telefonu: 773-286-0500 x318, a mój adres pocztowy to 1612 K Street NW, Suite 1200 Washington, DC 20006. Jestem otwarty na dalszą dyskusję w tej sprawie i mam nadzieję na szybkie jej rozwiązanie.

Z poważaniem

Frank J. Spula

prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

REKLAMA

2129682960 views

REKLAMA

REKLAMA

2129682975 views

REKLAMA

REKLAMA

2131479295 views

REKLAMA

2129682985 views

REKLAMA

2129682988 views

REKLAMA

2129682992 views