REKLAMA

2114889440 views

REKLAMA

2114889439 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaLiga Katolicka w trosce o społeczność polonijną

Liga Katolicka w trosce o społeczność polonijną

-

DSC_2925

Przedstawiciele ponad 90 organizacji polonijnych wzięli udział w niedzielnej konferencji Polonia Summit zorganizowanej w Muzeum Polskim przez Ligę Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii. Po mszy świętej sprawowanej przez dyrektora wykonawczego Ligi ks. bpa Andrzeja Wypycha w asyście proboszczów z parafii polonijnych, uczestnicy konferencji dyskutowali o wartościach ważnych z punktu widzenia rodziny, a zarazem istnienia wspólnoty polonijnej, jej funkcjonowania, rozwoju oraz skutecznego wpływu na otoczenie.

REKLAMA

Zapraszając uczestników do wymiany poglądów, zgłoszania propozycji dotyczących funkcjonowania wspólnoty wiernych jako rodziny polonijnej, ks. biskup przypomniał działania Ligi Katolickiej na polu pomocy Kościołowi w Polsce. Zaprosił do rozmowy na temat doświadczeń wynikających z polskiego dziedzictwa narodowego, kulturowego i chrześcijańskiego. – Rodzina polonijna (Amerykanie polskiego pochodzenia, imigranci przybyli przed laty “za chlebem” i obecna grupa imigrantów ukierunkowanych na współtworzenie gospodarki i świata nauki amerykańskiej) jest tym ogniwem, które nas łączy i od nas samych zależy, jakiego rodzaju rodzinę chcemy tworzyć – powiedział ks. Wypych.

Podsumowując wnioski wypływające z głosów uczestników ośmiu paneli dyskusyjnych wskazał na jedność, jako wartość nieprzemijającą, która jest darem danym nam – osobom wierzącym – do czerpania z jedności Trójcy Świętej. Jedność wypływa z harmonii, nad którą należy ciągle pracować, aby osiągać dobre wyniki. Od tej cechy zależy skuteczność podejmowanych przez polonijne środowisko inicjatyw na różnych plaszczyznach. Od społecznej, po polityczną, historyczną czy gospodarczą.

Ks. bp zaproponował utworzenie Regionalnej Rady Ligi Katolickiej obejmującej swoim działaniem wiernych ze stanów Illinois, Indiana i Wisconsin. Weszłyby w jej skłąd osoby, które zaoferowały swój udział, czas, wiedzę i profesjonalizm w realizacji misji Ligi wśród wspólnoty polonijnej. Kolejnym wnioskiem wypływającym z dyskusji jest utworzenie odpowiednika Regionalnej Rady przez młodych.

Liga Katolicka poprzez udostępnianie możliwości korzystania ze stypendiów i programów formacyjnych stara sie współuczestniczyć w rozwijaniu polonijnej społeczności. Na stronie internetowej Ligi Katolickiej, www.catholicleaguepolonia.org można znaleźć wiele materiałów i informacji o wartościach, na których życie rodziny się opiera.

Biskup Andrzej Wypych, dziękując uczestnikom konferencji za udział, zaapelował o włączanie się w działalność Ligi dla dobra całej wspólnoty polonijnej oraz Kościoła w Polsce.

Szczególne słowa podziękowania skierował do władz Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego, jako najstarszej organizacji bratniej pomocy opartej na wartościach chrześcijańskich. Miłym akcentem niedzielnego spotkania było uhonorowanie państwa Judy i Josepha Drobotów (prezes ZPRK) błogosławieństwem od arcybiskupa Chicago z okazji 50. rocznicy ich małżeństwa. Liturgię uświetni chór Arkadiusza Góreckiego Collegium Cantorum Polonia, który zaśpiewał “Bogurodzicę” oraz kilka innych utworów religijnych.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

  • DSC_3052
  • DSC_3024
  • DSC_3016
  • DSC_3013
  • DSC_3004
  • DSC_2996
  • DSC_2992
  • DSC_2933
  • DSC_2925

REKLAMA

2093058958 views

REKLAMA

2093059242 views

REKLAMA

2094855691 views

REKLAMA

2093059492 views

REKLAMA

2093059630 views

REKLAMA

2093059771 views