REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaKs. Robert Fedek – nasz człowiek w archidiecezji

Ks. Robert Fedek – nasz człowiek w archidiecezji

-

Ksiądz Robert Fedek podczas odprawiania mszy św. fot.Our Lady of Victory website
Ksiądz Robert Fedek podczas odprawiania mszy św. fot.Our Lady of Victory website

Powstała Rada ds. Duszpasterstwa Polonijnego

REKLAMA

Podczas niedawnej Kongregacji Polonijnych Księży pod przewodnictwem arcybiskupa Blase’a Cupicha zapadły historyczne decyzje. Arcybiskup mianował swoich przedstawicieli ds. duszpasterstw etnicznych. Polonijnym reprezentantem został ksiądz Robert Fedek, proboszcz chicagowskiej parafii Matki Bożej Zwycięskiej. O zadaniach, które przed nim stoją opowiada Andrzejowi Kazimierczakowi.

Andrzej Kazimierczak: Jaki jest zakres zmian, które abp Blase Cupich wprowadza w funkcjonowaniu Diecezji Chicagowskiej?

Ksiądz Robert Fedek: – Nie wszystko jest jeszcze do końca znane, ale wiadomo, że ulegnie radykalnej zmianie sposób, w jaki diecezja jest zarządzana, a w tym zakres współpracy między głównymi biurami a wikariatami. Warto przypomnieć, że do tej pory większość inicjatyw, programów czy decyzji było podejmowanych na poziomie centralnym w ośrodku pastoralnym Cardinal Meyer Center w śródmieściu Chicago. Po podjęciu każdej decyzji proszono biskupów pomocniczych o wprowadzenie konkretnych programów czy inicjatyw w życie. Później każdy z biskupów realizował je na poziomie lokalnym w sześciu wikariatach.

Jaką rolę będzie pełniła nowa struktura doradcza utworzona przez abp. Cupicha?

– W nowej strukturze abp Cupich zamierza przenieść więcej odpowiedzialności na swoich przedstawicieli pracujących w wikariatach, aby właśnie tam, na poziomie lokalnym, rodziły się nowe inicjatywy czy też potrzeby i aby tam były w miarę możliwości na bieżąco realizowane. Każdy z wikariatów ma bowiem swoje indywidualne cechy, które w pewien sposób determinują jego potrzeby. Przykładowo południe Chicago różni się od północy Wietrznego Miasta i inną strategię działania należy wobec każdej z tych dzielnic opracować i realizować.

W ramach ogólnej reformy diecezja zamierza poświęcić więcej uwagi grupom etnicznym zamieszkującym Wietrzne Miasto?

– Tak. W ramach zmian całego systemu narodziła się inicjatywa powołania delegatów do poszczególnych duszpasterstw etnicznych. Tak więc archidiecezja mianowała księży, którzy staną na czele azjatyckiej inicjatywy katolickiej, czy inicjatywy skierowanej do czarnoskórych lub rodowitych Amerykanów. Nie zapomniano też o naszej społeczności, tworząc pozycję delegata ds. duszpasterstwa polonijnego. Jednym z jego głównych zadań jest przyjrzenie się polonijnemu duszpasterstwu, jego obecnym problemom i najpilniejszym potrzebom. Delegat ma też odciążyć biskupa Andrzeja Wypycha w jego obowiązkach prowadzenia wikariatu piątego.

Po tej nominacji  znacznie wzrośnie zakres księdza obowiązków. Czy ksiądz im podoła?

– Obecnie powstała dość specyficzna sytuacja, bowiem dotychczas duszpasterstwami etnicznymi zajmowała się w diecezji osoba na pełnym etacie. Ja, tymczasem, będę dalej pełnił funkcję proboszcza parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Chicago i jednocześnie delegata ds. duszpasterstwa polonijnego. Połączenie obu funkcji nie będzie łatwe, ale rozumiem, że ze względu na potrzeby budżetowe diecezji kładziony jest większy nacisk na to, by więcej działo się w parafiach, a ich proboszczowie przyjęli na siebie więcej obowiązków. Wiadomo też, że będę zarządzał tymi sprawami z biura parafialnego. Na mnie samego spadnie szereg nowych zadań, a przede wszystkim reprezentowanie metropolity Chicago wobec Polonii i informowanie go o wszelkich potrzebach czy inicjatywach naszej społeczności w Wietrznym Mieście.

Czym będzie się zajmować Rada ds. Duszpasterstwa Polonijnego?

– W skład rady, na czele której stanąłem, będą wchodzić osoby duchowne i świeckie. Zadaniem jej członków będzie bliższe poznanie potrzeb Polonii i doradzanie bp. Cupichowi w podejmowaniu inicjatyw, które wyjdą tym potrzebom naprzeciw. Rada ma przyjrzeć się bliżej polonijnym programom katechetycznym, szkołom oferującym katechezę, czy duszpasterskiej pracy z polonijną młodzieżą. Wszelkie rekomendacje w tym zakresie rada będzie bezpośrednio składać arcybiskupowi. Za pośrednictwem rady arcybiskup chciałby też w większym niż do tej pory zakresie promować powołania kapłańskie wśród Polonii.

Czym kierował się abp Cupich, wybierając księdza na koordynatora ds. Polonii?

– Do tej pory byłem zaangażowany w różnego typu grupach doradczych i arcybiskup mógł mnie lepiej poznać z tej strony. Pewnie odbył też konsultacje z bp. Wypychem i innymi duchownymi, którzy, nawet biorąc pod uwagę moje niezbyt wielkie doświadczenia, polecili mu moją osobę. Wygląda więc na to, że moje doświadczenie odpowiadało księdzu arcybiskupowi.

Czy potrzeby pastoralne Polonii różnią się od potrzeb innych grup etnicznych?

– Wydaje mi się, że potrzeby są, ogólnie biorąc, podobne. Wiadomo, że każda kultura ma swoje indywidualne barwy i cechy, jednak w szerszym zarysie wiele się od siebie nie różnimy. Trzeba jednak pamiętać, że oczekiwania wobec diecezjalnych przedstawicieli ds. grup etnicznych nie zostały jeszcze dokładnie sprecyzowane. Ta inicjatywa jest jeszcze nowa i świeża. Wszyscy będziemy nad tym pracować i trudno obecnie powiedzieć, jak to w szczegółach będzie wyglądało. Dopiero po pierwszych spotkaniach rady okaże się, w jakim kierunku pójdziemy.

Dziękuję za rozmowę.

[email protected]

Ksiądz Robert Fedek fot.Our Lady of Victory website
Ksiądz Robert Fedek fot.Our Lady of Victory website

Ksiądz Robert Fedek pochodzi z Bielska-Białej. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Diecezjalnym w Krakowie. Do Chicago przybył w 2001 r., gdzie w seminarium im. bp. Abramowicza rozpoczął naukę języka angielskiego, a następnie kontynuował naukę w Seminarium Archidiecezji Chicago w Mundelein. W 2005 r. otrzymał święcenia kapłańskie  i pełnił obowiązki duszpasterskie w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w  Mundelein. W 2010 r. został proboszczem parafii Matki Boskiej Zwycięskiej przy 5212 West Agatite Avenue w Chicago.

Ks. Robert Fedek nie jest jedynym ostatnio nominowanym polskim duchownym decyzją abp. Cupicha. Wkrótce obowiązki dyrektora wykonawczego biur centrum pastoralnego w śródmieściu Chicago obejmuje ks. Stephen Kanonik. Zadaniem ks. Kanonika, który zrezygnuje z funkcji proboszcza parafii św. Juliany w Chicago, będzie nadzorowanie  działalności biur, by przebiegała zgodnie z obowiązującym prawem i misją Kościoła.

REKLAMA

2122569106 views

REKLAMA

REKLAMA

2122569123 views

REKLAMA

REKLAMA

2124365443 views

REKLAMA

2122569133 views

REKLAMA

2122569139 views

REKLAMA

2122569143 views