REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaKopernik wszedł w wiek średni

Kopernik wszedł w wiek średni

-

Mikołaj Kopernik na obrazie Jana Matejko fot.Wikipedia
Mikołaj Kopernik na obrazie Jana Matejko
fot.Wikipedia

 

REKLAMA

Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika z podchicagowskiego Niles przygotowuje się do jubileuszu. 40 lat działałności – to znakomita okazja do chwili wspomnień.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w budynkach szkoły parafialnej Our Lady of Ransom 11 września 1976 r. Pierwszym kierownikiem została Halina Kubsik, a prezesem Teresa Sokołowska. Do szkoły w pierwszym roku jej istnienia uczęszczało 73 uczniów z 43 rodzin.

Placówka zyskała uznanie w oczach miejscowej Polonii i szybko się rozrastała. Kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację; od roku 1988 rezyduje w szkole katolickiej przy parafii Saint John Brebeuf w Niles. Od tego też roku szkoła nosi imię wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. 16 marca 1991 roku w kościele St. Johna Brebeufa nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły.

W początkowym okresie istnienia głównym celem szkoły była nauka na poziomie podstawowym. W 1990 roku utworzono klasę gimnazjalną, a z czasem trzyletni program gimnazjalny obejmujący rozszerzoną literaturę, historię i elementy kultury polskiej. Kultywowano tradycje polskie, organizując ślubowanie pierwszaków, mikołajki, jasełka, świętowano rocznice narodowe. Odbywały się apele z okazji Dnia Nauczyciela i Dnia Matki. Duża grupa uczniów oraz rodziców brała udział w 3-majowej paradzie w Chicago.

Szkoła została doceniona przez władze stanowe. Otrzymała wyróżnienie jako placówka etniczna oraz dyplomy uznania od gubernatorów Jima Edgara (1998 r.) i George’a Ryana (2002 r.).

Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika na przestrzeni lat wychodziła do środowiska z ciekawymi pomysłami. W 1994 roku zainicjowała polonijne studniówki oraz trzykrotnie była ich gospodarzem. Organizowała wycieczki klas VIII do South Dakota (od 2004 r.) oraz maturzystów do Polski (od 2004 r.). Była współorganizatorem podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego oraz organizatorem warsztatów polonistycznych dla nauczycieli. Wydała dwa podręczniki: do klasy zerowej oraz do klasy V.

Szkołę odwiedziło wiele osobistości ze świata kultury, nauki i polityki, m.in. ks. inf. Ireneusz Skubiś – redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula, wicemarszałek senatu RP śp. Krystyna Bochenek, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – śp. Maciej Płażyński, twórca Pomnika Katyńskiego – śp. Wojciech Seweryn, polonijny poeta Adam Lizakowski, Jacek Kawczyński i Józef Zieliński ze Stowarzyszenia Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość USA, żołnierze ze Stowarzyszenia Historycznego Armii Polskiej, dr Agnieszka Janik – wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, bard Solidarności Tolek Filipkowski, Jacek Pawłowicz oraz prof. Jerzy Eisler z warszawskiego oddziału IPN.

Obecnie szkoła kontynuuje chlubne tradycje poprzednich lat. Uczęszcza do niej ponad 340 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowi grupa 26 dobrze przygotowanych nauczycieli, którzy wciąż doskonalą i poszerzają swój warsztat. Wielu z nich za swoją wieloletnią pracę na rzecz oświaty zostało odznaczonych medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Oprócz zajęć dydaktycznych szkoła organizuje wiele wycieczek i konkursów. Młodzież przygotowuje apele i uroczystości okolicznościowe, działa kółko plastyczne i szachowe. Uczniowie reprezentują szkołę w konkursach pozaszkolnych w wielu z nich zdobywając najwyższe laury.

Opiekę organizacyjną nad placówką sprawuje zarząd szkoły złożony z młodych, energicznych rodziców, którym praca społeczna sprawia satysfakcję. Wszyscy rodzice zapraszani są do udziału w programie szkolnym „Kopernik czyta dzieciom”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska w 2011 roku utworzono pierwszą klasę dla dzieci niemówiących po polsku. Program PSL jest z powodzeniem kontynuowany do chwili obecnej.

W roku szkolnym  2012/13 przy placówce został zapoczątkowany polski program katechetyczny, który obejmuje klasy 0-V. W roku szkolnym odbywają się dwie msze święte – pierwsza na rozpoczęcie roku, druga w styczniu, na rozpoczęcie roku kalendarzowego.

Szkoła działa pod patronatem Związku Narodowego Polskiego oraz aktywnie współpracuje ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce. Posiada akredytację Illinois State Board of Education.

Bernarda Redlińska, dyrektor szkoły

kopernik

REKLAMA

2122722695 views

REKLAMA

REKLAMA

2122722712 views

REKLAMA

REKLAMA

2124519032 views

REKLAMA

2122722722 views

REKLAMA

2122722728 views

REKLAMA

2122722732 views