REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaKonkurs plastyczny „Barwy jesieni”

Konkurs plastyczny „Barwy jesieni”

-

Towarzystwo Giewont-Grupa 2514 Związku Narodowego Polskiego oraz Bajena Art Studio w Des Plaines zapraszają do udziału w konkursie dzieci oraz młodzież w wieku od 6 do 15 lat.

Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę malarska na papierze lub płótnie na tekturze o wymiarach 9 x 12 cali. Do wygrania atrakcyjne nagrody pieniężne z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwojem artystycznym.

REKLAMA

W każdej z trzech kategorii wiekowych nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia. Regulamin i Karta zgłoszenia poniżej. Informacje 312-753-8499. Termin dostarczenia prac do dnia 31 października (poniedziałek) 2022 r. PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES: Anna Winska-Bajena, 130 E. Northwest Hwy Unit A, Des Plaines Il 60016, z dopiskiem: “Konkurs”. Informacje 312-753-84 99.

„Barwy jesieni” – jesień to czas, gdy otaczająca nas przyroda przygotowuje się do snu. Zanim jednak zaśnie cieszy nasze oczy bogactwem kolorów – ciepłe żółcie, nasycone czerwienie i pomarańcze mieszają się w pejzażu. Różnobarwne korony drzew, spadające liście i owoce z drzew a także częste deszcze urzekają nas swoją urodą.

CELE KONKURSU
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie biorą udział: uczniowie szkół w wieku od 6 do 15 lat
2. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę plastyczną.
3. Do konkursu dopuszcza się prace malarskie płaskie.
4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie (przykleić kartkę) dane personalne autora, imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Oraz dodatkowa kartkę zgłoszeniową z danymi autora i rodzica/opiekuna z e-mail (wymagany), telefon, nazwę szkoły lub placówki, jeśli autor uczęszcza.
5. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.
PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:
Anna Winska-Bajena
130 E. Northwest Hwy Unit A
Des Plaines Il 60016
z dopiskiem: “konkurs”
w terminie do dnia 31 października (poniedziałek) 2022 r.
OCENA PRAC
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa składającą się z profesjonalnych artystów plastyków, magistrów sztuki i wychowania artystycznego. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych z każdej kategorii wybrane zostaną najlepsze prace.
KRYTERIA OCENY
– Estetyka wykonanych prac.
– Oryginalność, pomysłowość.
– Zgodność pracy z tematem.
– Samodzielność w wykonaniu pracy.
– Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. KATEGORIE TECHNICZNE
Malarstwo na papierze, malarstwo -płótno na tekturze, farby akrylowe, tempera, akwarela; wymiary prac 9×12 cali
NAGRODY
1. Organizator konkursu ufundował dla autorów najlepszych prac atrakcyjne nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych oraz edukację artystyczna. W każdej z trzech kategorii wiekowych nagrodzone zostaną po trzy prace, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.
2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy w dniu 17 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 19: 00 w siedzibie głównej ZNP przy 6100 N Cicero Ave. Chicago Il 60646 (konieczne potwierdzenie przybycia)
(organizatorzy zastrzegają ze data i miejsce mogą ulec zmianie)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac oraz wizerunku osób biorących udział w Konkursie.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki. 3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
prezeska Anna Winska-Bajena
1-312-753-8499 thebajenagallery@gmail.com

(Komunikat prasowy organizatorów)

REKLAMA

2100040332 views

REKLAMA

REKLAMA

2100040565 views

REKLAMA

REKLAMA

2101836957 views

REKLAMA

2100040708 views

REKLAMA

2100040809 views

REKLAMA

2100040919 views