REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Jubileusz Klubu Polskiego, szkoły św. Jana Pawła II i zespołu Polanie

Jubileusz Klubu Polskiego, szkoły św. Jana Pawła II i zespołu Polanie

-

Jubileusz czterdziestolecia istnienia celebrowali 22 lutego  członkowie Klubu Polskiego oraz uczniowie, rodzice i pedagodzy Polskiej Szkoły Sobotniej im. św. Jana Pawła II, które działają przy parafii pw. św. Cyryla i Metodego w Lemont. Trzecim jubilatem był istniejący od 20 lat przy szkole Zespół Pieśni i Tańca „Polanie”. W uroczystej gali, jaka z tej okazji odbyła się w sali bankietowej Crystal Grand Banquets w Lemont wzięło udział blisko 600 osób.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na salę pocztów sztandarowych i odśpiewania przez Mirosławę Sojkę-Topór hymnów narodowych Stanów Zjednoczonych i Polski. Przybyłych powitali mistrzowie jubileuszowej ceremonii Anna Watkins i Mirosław Cisło.

REKLAMA

W gronie gości honorowych obecni byli między innymi: Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Wypych, o. superior ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, o. Andrzej Zagórski, proboszcz miejscowej parafii ks. Waldemar Stawiarski, konsul generalny Piotr Janicki, senator stanowy John Curran oraz kongresman Dan Lipinski.

– Wasze wysiłki minionych lat rodzą wspaniałe owoce i chrześcijańską postawę, która pomaga już więcej niż jednemu pokoleniu ludzi, którzy dzisiaj są inni, bo mieli możliwość uczestniczyć w procesach i programach ofiarowanych przez te 40 lat. Bóg zapłać! Dziękuję i wyrażam też głęboką wdzięczność założycielom i za ich wytężone wysiłki, aby dobro, jakim jest Klub Polski, szkoła im. św. Jana Pawła II oraz zespół „Polanie” mogły zaistnieć. Nie sposób tu nie pamiętać zasług śp. ks. Edwarda Witusika i jego roli w tym przedsięwzięciu – powiedział Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Wypych, gratulując organizatorom uroczystości wspaniałych jubileuszy.

List z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał konsul generalny Piotr Janicki. Zwracając się do organizatorów jubileuszu, gości i całej wspólnoty parafialnej prezydent dziękując za kultywowanie na obczyźnie polskiego języka, zwyczajów i wiary katolickiej, napisał między innymi: ,,Jubileusze, które dzisiaj państwo wspólnie świętujecie, są wspaniałym przykładem integracji rodaków zamieszkałych w Ameryce Północnej. Jestem wdzięczny państwu za to, że od lat aktywnie działacie na rzecz budowania wspólnoty narodowej za granicą, dbając o promowanie pozytywnego wizerunku naszej ojczyzny oraz społeczności polskiej”.

Składając gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz wspólnoty parafialnej, konsul wręczył grupie zasłużonych działaczy wysokie odznaczenia państwowe. Pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP został uhonorowany inicjator założenia klubu, ks. Edward Witusik. Odznaczenie odebrał czcigodny ks. Andrzej Zagórski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Tym samym odznaczeniem konsul Janicki udekorował Władysławę Kozieł, Jana Żółtka i Wiktorię Parę. Złotymi Krzyżami Zasługi wyróżnieni zostali: Bożena Bednarczyk, Maria Flig i Małgorzata Maj. Za działalność pedagogiczną Medalami Edukacji Narodowej zostali odznaczeni: Anna Gierczak-Watkins, Monika Górnikowska, Micheline Jamiński, Helena Kamińska i Małgorzata Radzik. Przyznanymi przez konsula generalnego dyplomami uznania w związku z 40-leciem uhonorowany został klub oraz jego działacze w osobach: Ryszarda Witkowskiego – prezesa, Barbary Kipty-Foran, wiceprezesa, Grażyny Witkowskiej, sekretarza klubu oraz Krystyny Pokorny i Haliny Horobowski-Zaranek, członkiń zarządu.

Również szkoła i szkolni działacze zostali wyróżnieni podobnymi dyplomami. W gronie laureatów znaleźli się: dyrektor placówki Halina Szyrzyna, prezes Małgorzata Śnieżko, Alicja Dobrzyniecki, Barbara Jężyk i Bożena Łazarska. Dyplomy trafiły również do zespołu „Polanie” i jego szefów – Michaela Dziadkowca i Mirosława Cisło. Także senator stanowy John F. Curran przekazał gratulacje i dyplomy dla klubowych i szkolnych działaczy. List z gratulacjami dyrektor Halinie Szyrzynie wręczył kongresman Dan Lipinski. Były kwiaty i podziękowania dla prezes szkoły Małgorzaty Śnieżko, która miała okazję wznieść toast za rozwój i pomyślność parafialnych przedsięwzięć. Okolicznościową proklamację z okazji jubileuszy wydał burmistrz Lemont John Egofske.

W części artystycznej wystąpiły trzy grupy taneczne zespołu Polanie. Na zakończenie popisów tanecznych zgromadzeni obejrzeli krótki spektakl poświęcony historii szkoły, na który „przybył” patron placówki św. Jan Paweł II. W jego rolę znakomicie wcielił się Jan Żółtek, który przeprowadził krótkie nauczanie dotyczące historii papieskiego pontyfikatu, szkoły oraz jej dokonań. Na zakończenie części artystycznej tancerze zaprosili gości do wspólnego poloneza, którego poprowadzili absolwenci szkoły, laureaci listopadowego Balu Kopciuszka i Księcia, organizowanego od 48 lat przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie.

Liczne życzenia i gratulacje, jakie napłynęły z okazji jubileuszu, zostały opublikowane w okolicznościowym pamiętniku, na którego łamach zaprezentowani zostali również członkowie władz klubu, uczniowie, nauczyciele i członkowie Rady Szkolnej oraz tancerze.

Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową z inicjatywy śp. ks. Edwarda Witusika odbyło się zebranie założycielskie Klubu Polskiego. 100 osób, które odpowiedziały na apel księdza, spotkało się 20 listopada 1979 roku, aby powołać organizację, która za główny cel działalności obrała sobie krzewienie polskości poprzez organizowanie nabożeństw w języku polskim oraz założenie szkoły dla dzieci, żeby mogły uczyć się języka polskiego, historii i geografii Polski. Pierwszym prezesem Klubu Polskiego został Zygmunt Wildhirt. Obecnie kieruje nim Ryszard Witkowski.

24 stycznia 1980 roku w budynku parafialnym rozpoczęły się zajęcia w polskiej szkole, której patronem został nasz wielki Rodak. Dyrektorem placówki dydaktycznej została Krystyna Pokorny. Obecnie funkcję tę sprawuje Halina Szyrzyna. Pierwsze lekcje pobierało 41 uczniów. Obecnie szkoła liczy ich ponad czterystu. Obok zespołu Polanie przy szkole działają kółka zainteresowań. Od ponad 20 lat organizowane są wyjazdy do Polski dla uczniów klas ósmych i licealnych.

– Patronem naszej szkoły jest najwspanialszy Polak. Polak, który przez całe życie i cały pontyfikat dawał przykład, jak być dobrym, pokornym człowiekiem, jak kochać i jak przebaczać. Nauczał nas jak być dumnym ze swojego polskiego pochodzenia. Nigdy nie wstydził się swojej ojczyzny i swojego języka polskiego. Mieć za patrona Ojca Świętego, to wielki zaszczyt, a zarazem obowiązek i wielkie wyzwanie – powiedziała dyrektor placówki Halina Szyrzyna.

Klub Polski od wielu lat jest organizatorem Dni Polskich i wyboru Człowieka Roku, którymi zostają zaangażowani w działalność parafianie oraz sponsorzy. Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne klubu oraz szkoły nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie licznej grupy wolontariuszy.

– W duchu pokory pragnę podziękować Panu Bogu za przeprowadzenie naszej szkoły przez te cztery dekady. Jest to wielki Dar Boży, że tutaj, w małym miasteczku Lemont, możemy mieć Klub Polski, szkołę i zespół taneczny – powiedziała prezes placówki dydaktycznej Małgorzata Śnieżko.

Nad oprawą muzyczną imprezy czuwała Mirosława-Sojka Topór z zespołem. Goście mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą historii polskiej obecności w parafii pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego oraz wpisać się do księgi pamiątkowej.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks