REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaJest szansa na uratowanie kościoła św. Wojciecha

Jest szansa na uratowanie kościoła św. Wojciecha

-

Przemawia Julie Sawicki. Od lewej: Steven Wojcik, Janina Szmurlo i prezes Frank Spula fot.Alicja Otap

Zabytkowy, ponadstuletni kościół św. Wojciecha, zbudowany przez polskich imigrantów, nie został jeszcze sprzedany przez archidiecezję. Jest więc szansa na uratowanie tego zabytku sakralnego. Ta pomyślna wiadomość została przekazana przez dwie organizacje walczące o kościół podczas spotkania, które odbyło się 16 sierpnia w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago

Jak podkreślali działacze zaangażowani w obronę świątyni, transakcja sprzedaży nie została sfinalizowana, choć upłynęło 9 miesięcy od podpisania kontraktu między Archidiecezją Chicagowską a Chicago Academy of Music; ustalono, że nabywca nie uzyskał pożyczki hipotecznej oraz naruszył przepisy w trakcie podpisywania kontraktu.

REKLAMA

Mityng prowadzony przez prezesa Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spulę – który jest również przewodniczącym Komitetu Obrony Kościoła św. Wojciecha – miał emocjonalny przebieg. Krzyżowały się poglądy odnośnie metod ratowania świątyni, ale nikt nie miał wątpliwości, że trzeba kontynuować walkę.

– Nie musimy się zawsze ze sobą zgadzać, ale jednoczy nas to, że ten kościół jest w naszych sercach i chcemy, aby był naszym kościołem – stwierdził Spula, który jest przekonany, że nie należy rezygnować z ratowania zabytku tak wielkiej klasy, który reprezentuje Polonię i jej historię

Aktualnie Archidiecezja Chicagowska żąda 2 mln dol. za posesję w chicagowskim Pilsen na południowym zachodzie miasta, na której znajduje się świątynia z innymi budynkami (m.in. konwentem i plebanią). Archidiecezja chce pozbyć się obiektu, ponieważ jest nierentowny; utrzymanie go wymaga dużych nakładów finansowych, a liczba wiernych maleje.

Komitet Obrony Kościoła św. Wojciecha oraz Society of St. Adalbert rozważają różne opcje wejścia w posiadanie świątyni, wśród nich społeczną zbiórkę funduszy oraz uzyskanie obiektu za symboliczną kwotę z pomocą zakonu.

– Kościół św. Wojciecha nigdy nie był i nie będzie sprzedany. Kontynuujemy naszą akcję. Jesteśmy wdzięczni prezesowi Spuli, który prowadzi korespondencję z archidiecezją i osobiście kontynuuje rozmowy z jej przedstawicielami. Jesteśmy też wdzięczni polonijnym mediom za ciągłe nagłaśnianie tej sprawy – powiedziała Joanna Szmurlo, koordynatorka komitetu i organizatorka polskiej mszy św. w zabytkowym kościele.

W spotkaniu udział wzięło około 60 osób z różnych środowisk polonijnych m.in. biznesowych, którym na sercu leży ratowanie polonijnego zabytku. Wśród wielu osób wypowiadających się podczas spotkania byli: deweloper Hubert Cioromski, Steven Wojcik z Polish Genealogical Society of America (który na spotkanie przybył z Waszyngtonu), Julie Sawicki z Society of St. Adalbert oraz dyrektor rozgłośni radiowej WPNA Jacek Niemczyk.

Osoby, które chciałyby przyłączyć się do akcji ratowania kościoła św. Wojciecha lub wesprzeć sprawę finansowo, powinny kontaktować się z Joanną Szmurlo: biebrza2011@hotmail.com

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

REKLAMA

2100321185 views

REKLAMA

REKLAMA

2100321418 views

REKLAMA

REKLAMA

2102117810 views

REKLAMA

2100321561 views

REKLAMA

2100321662 views

REKLAMA

2100321772 views