REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaInstytut Piłsudskiego potrzebuje pomocy. Budynek z siedzibą wystawiony na sprzedaż

Instytut Piłsudskiego potrzebuje pomocy. Budynek z siedzibą wystawiony na sprzedaż

-

Działalność Instytutu Piłsudskiego w Ameryce może zostać w najbliższym czasie utrudniona, gdyż budynek Polskiego Związku Narodowego mieszczący się na Manhattanie, w którym od 20 lat znajduje się siedziba instytutu, został wystawiony na sprzedaż. Do 30 kwietnia 2015 roku instytut wraz ze wszystkimi zbiorami musi opuścić to miejsce.

Rzeźba Ostrowskiego w galerii Instytutu fot.Instytut Piłsudskiego
Rzeźba Ostrowskiego w galerii Instytutu fot.Instytut Piłsudskiego

REKLAMA

W opinii wielu Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i w Polsce instytut musi działać w Nowym Jorku ze względu na ważną rolę, jaką odgrywa w zabezpieczaniu dziedzictwa narodowego, promocji historii i kultury polskiej poza granicami kraju, udostępnianiu dokumentów archiwalnych polskim i amerykańskim badaczom oraz edukacji historycznej bardzo ważnej w wychowaniu patriotycznym młodzieży. Jest placówką skupiającą od 70 lat w Nowym Jorku środowisko wspierające sprawy istotne dla Polski i Polonii.

Władze instytutu apelują do Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i w Polsce o pomoc w zbiórce funduszy przeznaczonych na stałą siedzibę.

Dochody instytutu pochodzą ze składek członkowskich, darów, donacji, skromnego kapitału zakładowego oraz z zapisów testamentowych i tzw. matching gifts pochodzących ze wspólnych donacji sponsorów i dużych amerykańskich korporacji.

Są różne rodzaje członkostwa – roczne składki wynoszą od 30 do 250 dolarów. Można też zostać członkiem dożywotnim wpłacając 1000 dolarów. Członek instytutu otrzymuje drukowany roczny biuletyn, comiesięczny biuletyn e-mailowy i zaproszenia na organizowane przez instytut wydarzenia. Obecnie instytut posiada 600 członków, ale byłoby wspaniale, gdyby było ich sto tysięcy!

Od 2001 r. instytut otrzymuje dotacje z polskich instytucji rządowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego funduje staże zawodowe dla polskich archiwistów i bibliotekarzy, którzy pomagają w opracowywaniu zbiorów instytutu. W latach 2005-2011 Senat RP wspierał finansowo digitalizację i programy otwarte dla publiczności. Od 2010 r. w projekcie digitalizacji bierze udział Instytut Pamięci Narodowej. Od 2012 r. opiekę nad Polonią przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przekazując granty na projekty instytutu. Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku partycypuje w finansowaniu digitalizacji oraz uroczystości organizowanych w jego salach przez instytut.

Całkowita pomoc finansowa z Polski, przeznaczona na programy naukowe, edukacyjne i promocyjne, wynosi od około 10 tys. do 30 tys. rocznie. Instytut pokrywa wydatki potrzebne na wynajem, bieżącą działalność biura, pensje (dwa niepełne etaty), koszty utrzymania i ubezpieczenie.

W archiwum znajdują się unikalne dokumenty dotyczące historii Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Polonii, głównie amerykańskiej. Około 20 procent z nich zostało uratowanych w Polsce podczas kampanii wrześniowej w 1939 r., pozostałe 80 procent stanowią zbiory instytucji polonijnych oraz polskich dyplomatów, generałów, mężów stanu, którzy po II wojnie światowej pozostali na emigracji. Każdy może korzystać z tych zasobów w celach naukowych, poznawczych, edukacyjnych, czy genealogicznych. Archiwa instytutu stanowią materiał badawczy dla naukowców z Polski, USA i Europy, studentów, młodzieży szkolnej oraz pasjonatów historii. Dokumenty są uporządkowane i skatalogowane, a od paru lat digitalizowane.

Instytut dysponuje także biblioteką, która posiada ponad 20 tysięcy unikalnych książek udostępnianych na miejscu. W galerii można obejrzeć obrazy wielkich polskich malarzy: Wyspiańskiego, Gierymskiego, Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, Kossaków i wielu innych. Znajduje się tu również zbiór ciekawych eksponatów muzealnych.

Ważną rolą instytutu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w USA, którą wypełnia między innymi poprzez promowanie polskich osiągnięć. Każdego roku przyznawane są nagrody w dziedzinie historii, literatury, sztuki, nauki oraz dokonań biznesowych i charytatywnych wybitnym osobom z Polski i z USA, rozsławiających imię Polski.

Każdy może pomóc instytutowi, zostając jego członkiem (można zapisać się online na stronie www.pilsudski.org lub kontaktując się telefonicznie, e-mailowo, a najlepiej osobiście odwiedzając instytut), a także podejmując pracę jako wolontariusz czy przekazując donację.

Wpłaty można dokonać:

– czekiem wystawionym na Pilsudski Institute of America;

– online na stronie: www.pilsudski.org

– w Polsce – Bank PKO SA, konto NRB 7712401066 1111 0000 0022 0987;

– bezpośrednio na konto instytutu nr 904971 w Polish & Slavic Federal Credit Union w Nowym Jorku.

Instytut jest organizacją not-for-profit. Donacje można odpisać od dochodów przy rozliczeniach podatkowych w USA.

Dokładne informacje o zasobach i działalności organizacji znajdują się na stronie www.pilsudski.org

Zarząd Instytutu Piłsudskiego w Ameryce

180 Second Avenue

New York, NY 10003

tel.: 212 505-9077

e-mail: office@pilsudski.org

www.pilsudski.org

REKLAMA

2128846314 views

REKLAMA

REKLAMA

2128846331 views

REKLAMA

REKLAMA

2130642650 views

REKLAMA

2128846340 views

REKLAMA

2128846341 views

REKLAMA

2128846347 views