REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Historyczna matura w Polskiej Szkole Językowej im. Feliksa Konarskiego

Historyczna matura w Polskiej Szkole Językowej im. Feliksa Konarskiego

-

Począwszy od 14 marca uczniowie klasy III liceum uczestniczyli w zdalnym nauczaniu, licząc, że jest to sytuacja chwilowa i że po Świętach Wielkanocnych wrócą do normalnych zajęć i planów związanych z egzaminami. Niestety, te nadzieje bardzo szybko się rozwiały. Wszyscy więc zadawali pytania, jak w tej nietypowej sytuacji przeprowadzić egzamin maturalny. Nikt bowiem – ani uczniowie, ani rodzice, a tym bardziej my nauczyciele – nie wyobrażał sobie rezygnacji z matury, która od tylu lat była pięknym uwieńczeniem nauki w polskiej szkole.

Na szczęście przygotowania do matury w naszej szkole były już bardzo zaawansowane. Trwały powtórki, uczniowie przygotowywali zagadnienia przewidziane na maturze ustnej i oddali swoje prezentacje do korekty wychowawczyni p. Annie Witowskiej. Dlatego też w kwietniu mogliśmy opracować plan matury wirtualnej. Zgodnie z nim odbyły się dwa spotkania na platformie skype. W pierwszym, 25 kwietnia, uczestniczyli uczniowie klasy maturalnej, ich wychowawczyni oraz dyrektor pani Anna Siek. W trakcie ponad dwugodzinnego spotkania uczniowie nie tylko otrzymali dokładne informacje, na czym ta matura będzie polegać, ale również wszyscy przećwiczyli sprawy techniczne: działanie kamer i mikrofonów, wysyłanie i ściąganie dokumentów, zgłasznie problemów, udostępnienie ekranu, odsyłanie wykonanych zadań itp. Efektem tego spotkania była tzw. matura próbna. Cała dziewiątka maturzystów otrzymała zadania maturalne, wykonała je i odesłała wychowawczyni.
Kilka dni później 28 kwietnia podobne spotkanie na skype mieli rozdzice tegorocznych maturzystów. Ich rola w wirtualnej maturze była bardzo istotna, a pomoc podczas przygotowań i samego egzaminu nieoceniona. Nie tylko mobilizowali i wspierali swoje pociechy emocjonalnie, zapewniali ciszę i spokój, rekwirowali telefony, ale przede wszystkim udostępnili swoje konta e-mailowe i stanowili coś w rodzaju „pierwszej pomocy” na wypadek nieprzewidzianych problemów z komputerem czy połączeniem internetowym.
Uzbrojeni w wiedzę i umiejętności techniczne maturzyści: Julia, Natalia, Michelle, Emilia, Daniel, Dawid, Adam, Kamil i Marcin 2 maja przystąpili do historycznej matury w czasie epidemii COVID-19. Prezentowali się wspaniale – odświetnie ubrani, z biało-czerwonymi akcentami w tle, przejęci egzaminem nie mniej, niż gdyby zdawali go w sali lekcyjnej. Po powitaniu i życzeniach powodzenia rozpoczął się pisemny egzamin maturalny, który składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała zadania sprawdzające umiejętności rozumienia czytanego tekstu i pisanie, natomiast druga część zadania praktyczne z szeroko rozumianej gramatyki języka polskiego.
Tydzień później 9 maja uczniowie ponownie przystapili do egzaminu maturalnego – tym razem do jego części ustnej. Po wylosowaniu jednego zestawu zadaniem każdego maturzysty było: omówić swoją prezentację przygotowaną w programie Power Point lub Google Slide, opisać ilustrację i odpowiedzieć na pytania z nią związane oraz odpowiedzieć na pytanie z literatury polskiej. Komisjia Egzaminacyjna w składzie: dyrektor Anna Siek, prezes Rady Szkoły Hubert Szmajda oraz wychowawczyni Anna Witowska z zainteresowaniem i dumą przysłuchwali się wypowiedziom wszystkich uczniów. Jak podkreśliła później pani dyrektor uczniowie byli świetnie przygotowani, a ich wypowiedzi – na bardzo wysokim poziomie. Nic dziwnego, że pięcioro uczniów zostało wyróżnionych. Forma tego wyróżnienia będzie dla nich niespodzianką podczas ogłoszenia wyników, które odbyło się16 maja również w formie video konferencji na platformie skype. Gratulujemy naszej dziewiątce maturzystów i miejmy nadzieję, że na początku września będą mogli przeżyć prawdziwą uroczystą graduację.

REKLAMA

Anna Witowska
wychowawczyni klasy maturalnej

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks