REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Eksperci ZUS w Chicago pomagają uzyskać renty

Eksperci ZUS w Chicago pomagają uzyskać renty

-

fot.Wikipedia
fot.Wikipedia

Około 180 polskich imigrantów z Chicago skorzystało z darmowej pomocy ekspertek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych RP przy ubieganiu się o świadczenia emerytalne z Polski. Spotkania, w dniach 19-24 września, odbywały się w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago. Zostały zorganizowane z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP i ZUS. Bezpłatnych konsultacji udzielały petentom Aneta Sęk i Magdalena Ignaciuk z Departamentu Rent Zagranicznych ZUS.

REKLAMA

Podczas bezpłatnych konsultacji ze specjalistkami w dziedzinie świadczeń emerytalno-rentowych petenci mogli uzyskać poradę i pomoc przy wypełnianiu formularzy i składaniu podań. Jak nam powiedziały prowadzące spotkania ekspertki, najczęstszą przeszkodą w ubieganiu się o świadczenia jest brak odpowiednich dokumentów. − Osobom, które wyjechały za granicę wiele lat temu, trudno jest zgromadzić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Polsce. Tymczasem klient musi mieć dokumenty z tamtego okresu, a więc świadectwo pracy i zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia. Dokumenty trzeba przekazać w oryginale. Może to być kopia, ale musi być poświadczona jej zgodność z oryginałem przez polski konsulat − wyjaśnia Aneta Sęk.

Aneta Sęk fot.Alicja Otap
Ekspertka z Departamentu Rent Zagranicznych ZUS Aneta Sęk fot.Alicja Otap

Jak zauważa Magdalena Ignaciuk, wielu klientom wydaje się, że kiedy złożą świadectwo pracy, to taki dokument wystarczy, aby ZUS przyznał prawo do świadczenia. − Petenci nie zdają sobie sprawy, iż do ustalenia wysokości świadczenia potrzebne są inne zaświadczenia i jeśli ich brak, to trzeba je zdobyć sięgając do odpowiednich archiwów. W tym celu przede wszystkim odsyłam na naszą stronę internetową www.ZUS.pl, bo tam znajduje się baza danych dotycząca zlikwidowanych przedsiębiorstw. Petentom, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu polecam kontakt telefoniczny z ZUS-em: 011 48 22 560 1600 albo z archiwum państwowym w Milanówku: 011 48 22 724 76 05 − doradza Ignaciuk.

Aneta Sęk sugeruje też skontaktowanie się z urzędem gminnym w miejscowościach, gdzie znajdował się zakłady pracy, który już nie istnieje. − Zwykle gminy wiedzą, do jakich archiwów zostały odprowadzone dokumenty i jak należy pozyskać dokumenty dotyczące zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia.

Magdalena Ignaciuk fot.Alicja Otap
Ekspertka z Departamentu Rent Zagranicznych ZUS Magdalena Ignaciuk fot.Alicja Otap

Niektórzy petenci pytają o podwójne opodatkowanie, ale w tej kwestii przedstawicielki ZUS-u raczej nie mogą wiele pomóc, a tylko udzielić wyjaśnień. − Gdy przedstawimy na czym polegają przepisy, klienci rozumieją zasadę i raczej nie spotkałam się ze skargami − mówi Aneta Sęk.

Dodatkowo nasza rozmówczyni wyjaśnia, że w przypadku osób mieszkających w Stanach nie jest potrącana składka zdrowotna na Narodowy Fundusz Zdrowia. − To oznacza jednak również, że jeżeli klient mieszkający na stałe w Stanach przyjedzie do Polski na urlop do rodziny, a zachoruje, to nie może bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej w ramach NFZ − dodaje.

Nasze rozmówczynie zachęcają do ubiegania się o świadczenia w Polsce. − Osoby, które mieszkają w Stanach, a pracowały w Polsce i chciałyby uzyskać polską emeryturę, mogą złożyć wniosek korespondencyjnie pisząc na adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Do realizacji umowy z zakresu ubezpieczenia społecznego jest wyznaczony I Oddział w Warszawie, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, przy ul. Kasprowicza 151 w Warszawie, tam są te wnioski rozpatrywane − informuje Sęk.

Indywidualne konsultacje z ekspertami ZUS to pierwsza tego rodzaju inicjatywa władz polskich za granicą; wcześniej ZUS organizował tzw. dni poradnictwa, polegające na ogólnych prezentacjach i otwartych spotkaniach na forum publicznym, nie tylko w Stanach, ale też w innych krajach, na przykład w Kanadzie, czy w Australii i w państwach krajów unijnych. − Obecna forma, indywidualnego spotkania z każdym klientem i indywidualnego poradnictwa, jest wynikiem współpracy Departamentu Rent Zagranicznych ZUS i Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Konsulat zgłosił takie zapotrzebowanie, że klienci chcą rozwiązywać swoje indywidualne problemy. Stąd zrodził się pomysł, żeby udostępnić każdemu klientowi pomoc w rozwiązaniu jego problemu. Zainteresowanie było ogromne. Lista chętnych bardzo szybko się wypełniła − mówi nam Aneta Sęk. Jej zdaniem akcja była dobrze nagłośniona przez polonijne media w Chicago, w tym również przez naszą gazetę.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy. Com

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Informacje dla zainteresowanych rentami w Polsce

Osoby mieszkające na stałe w USA, które pracowały w Polsce i chciałyby uzyskać polską emeryturę, mogą złożyć wniosek korespondencyjnie na adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Do realizacji umowy z zakresu ubezpieczenia społecznego jest wyznaczony I Oddział w Warszawie, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, przy ul. Kasprowicza 151, 01-949 Warszawa, tel. 011 48 22 569 36 36.

Wszelkie informacje dotyczące procedury znajdują się na witrynie www.ZUS.pl Można także zadzwonić pod numer Centrum Obsługi Telefonicznej: 011 48 22 560 1600. Pod tym samym numerem można uzyskać informacje o dostępie do archiwów przedsiębiorstw zamkniętych. Dodatkowo informacje o dostępie do archiwów przedsiębiorstw zamkniętych można uzyskać pod adresem: https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,121,udostepnianie-dokumentacji-osobowej-i-placowej-formularze lub kontaktując się z: Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej, 05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei, tel. 011 48 22 724 76 05.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

śp. Andrzej Pityński

śp. Andrzej Pityński

śp. Andrzej Pityński

śp. Andrzej Pityński

śp. Michael Schneider

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks